Strojírenství

02. října 2019 07:51

Dodatečné úkosování

Přesná a efektivní příprava svarových ploch na již vyřezaných dílech

Proces dodatečného řezání úkosů je efektivní alternativou zažitých postupů a vede ke značné časové úspoře a zároveň k dosažení vyšší přesnosti řezaných dílů, které lze bez dalšího opracování použít v následném svařovacím procesu. Systém je založen na přesném určení polohy a tvaru dílu laserovým (liniovým) skenerem.

Dodatečné řezání úkosů na dílech, které byly dříve vyřezané kolmo, je standardním postupem přípravy svarových ploch v mnoha oblastech kovodělného průmyslu. Výrobci zařízení a konstrukcí často pracují s velkými tloušťkami oceli, které není možné, nebo ekonomické hned vyříznout s úkosem – např. kvůli omezením řezací technologie, nebo by přímé řezání pod úhlem z tabule plechu znamenalo neúnosné plýtvání materiálem (velký nepoužitelný odpad).

Inzerce

V případě velkých tlouštěk materiálu je jedním ze zažitých postupů řezání dodatečných úkosů pomocí robotizovaného pracoviště. Postup je tehdy následující: díl se nejprve vyřízne na konvenčním CNC řezacím stroji kolmo buď plazmou, nebo kyslíkovým plamenem. Následně je díl nutno vybrat ze zbytkové tabule plechu a přemístit na oddělené pracoviště s robotem. Tam je třeba díl obvykle umístit na přesně určené místo na řezací ploše a iniciovat proces řezání robotem, přičemž je třeba připravit (nahrát) řezný program do řídicího systému robota. Robot pak vyřízne dodatečné úkosy.

S přihlédnutím na dlouhodobý vývoj, který již téměř 20 let realizuje firma MicroStep v oblasti úkosového řezání, a také na mnohaleté zkušenosti s řízením procesů a integrací různých zařízení do CNC strojů, přišla firma s myšlenkou značného vylepšení tohoto postupu – řezání dodatečných úkosů přímo na řezacím stroji, který je vybaven naklápěcí hlavou a skenerem na skenování polohy a tvaru předem vyříznutého dílu. Výhody jsou očividné – odpadá čas potřebný pro přemísťování materiálu na jiný stroj (kolmý díl i úkosy se řežou na stejném stroji), řezací program pro dodatečné úkosy lze realizovat ve stejném programovacím prostředí jako kolmé řezání (jednodušší, unifikovaná tvorba řezacích programů), řezání dosahuje vysoké přesnosti díky vyšší tuhosti naklápěcí hlavy i celého portálového CNC stroje ve srovnání s robotem a také díky unikátnímu systému autokalibrace řezacího nástroje (patentovaná technologie ACTG). V neposlední řadě odpadá značná investice do samostatného robotizovaného pracoviště a získá se i prostorová úspora ve výrobní hale.

Způsob dodatečného řezání úkosů je založen na použití laserového skeneru, kterým se naskenuje přesná poloha dílu na řezacím stole. Stroj je vybaven naklápěcí hlavou sloužící na řezání pod úhlem do 52° (plazma), případně 65° (kyslíkový plamen) a 45° (vláknový laser či vodní paprsek). Pomocí technologie ABP lze řezat (dodatečné) úkosy typu V, A, Y, ale i X či K. Je možné dodat různá skenerová řešení sloužící kromě ABP například na skenování 3D tvarů jako jsou kopule nebo otevřené a uzavřené profily.

S další nabídkou strojů na dělení materiálů plazmou, kyslíkem, laserem a vysokotlakým vodním paprskem se můžete seznámit u OEM partnera pro ČR, firmy AWAC, spol. s r. o.

Srdečně Vás zveme k návštěvě naší expozice na MSV 2019 v Brně.

7. – 11. 10. 2019

Pavilon G2, stánek číslo 065


www.awac.cz

Mohlo by se Vám líbit

MCAE Systems představuje řadu cenově dostupných a vysoce výkonných 3D tiskáren kovů Xact Metal střední velikosti XM300G

Společnost MCAE Systems oznamuje, že její partner, společnost Xact Metal uvedla cenově dostupné, středně velké kovové 3D tiskárny XM300G na IMTS 2022 v Chicagu, Illinois […]

Nový 2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy

2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy 2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy S potěšením oznamujeme, že společnost OnRobot představila novou sadu uchopovačů pro […]

Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže cestu k chytrému a efektivnímu průmyslu

Inovativní technologické novinky, téma energetické efektivity i digitální řešení pro průmysl budoucnosti. To vše nabídne již 63. Mezinárodní strojírenský veletrh, který se uskuteční od 4. […]