Strojírenství

21. září 2023 23:30

Chart Ferox a cirkulární ekonomika: Kompletní recyklace odpadu a nižší emise CO2 o 50%

Děčínská firma Chart Ferox je jednou z prvních strojírenských společností v Česku, která při nakládání s odpady funguje na principech cirkulární ekonomiky. Celý systém zavedla před dvěma lety. Firma, která je světovým expertem na technologie pro skladování a transport zkapalněných plynů, tak snížila svou uhlíkovou stopu z vyprodukovaného odpadu na polovinu.

Bronislav Převrátil, ředitel Chart Ferox: „Přestali jsme brát odpad jako zátěž, ale vnímáme ho jako příležitost. Proto jsme před dvěma dva roky začali fungovat na principech cirkulární ekonomiky a recyklujeme veškerý odpad, který vyprodukujeme. Přeměňujeme ho pak na vstupní materiály pro další výrobu a procesy.“

To znamená, že firma v průběhu dvou let snížila emise CO2 o 500 tun, což odpovídá množství CO2, které vypustí 100 automobilů za rok. „Vnímáme, že ekologické věci jsou ve své podstatě také ekonomické. Důkazem toho je, že jsme kromě významného snížení uhlíkové stopy snížili i náklady na nakládání s odpady o více než třetinu,“ vysvětluje Bronislav Převrátil.

Firma toho dosáhla díky pečlivému třídění a spolupráci s dodavateli při recyklaci všech materiálů. „Tím jsme zvýšili hodnotu našeho odpadu a snížili poplatky za jeho likvidaci. Snažíme se dosahovat ziskovosti a zároveň upřednostňovat udržitelnost,“ doplňuje ředitel firmy.

Chart Ferox působí v Děčíně již přes 80. let. Vyvíjí, navrhuje a vyrábí zařízení na skladování a distribuci zkapalněných plynů. Dodává například systémy pro skladování kapalného kyslíku v nemocnicích. Navrhuje a vyrábí čerpací stanice pro zkapalněný zemní plyn (LNG) nebo systémy pro skladování a distribuci LNG jako záložního zdroje energie. Firma navrhla a dodala také obří LNG terminál pro elektrárnu na Gibraltaru nebo LNG terminál pro litevskou Kleipedu, která zemi umožnila získat nezávislost na ruském zemním plynu. Chart Ferox v současné době vyvíjí a vyrábí systémy pro skladování zkapalněného vodíku, který je palivem budoucnosti. Firma se tak podílí na přechodu energetiky na čistou a udržitelnou.

 


O firmě:

Děčínská společnost Chart Ferox je dodavatelem technologií pro skladování, distribuci a využití zkapalněných plynů, jako je například LNG (zkapalněný zemní plyn) v námořní i automobilové dopravě. Převážnou část výrobků a systémů společnost vyváží do celého světa. Firma s téměř 80letou tradicí výroby v Děčíně zaměstnává přes 600 lidí. V roce 2019 a 2022 byla firma oceněna titulem Inovativní firma Ústeckého kraje. Firma je součástí nadnárodní skupiny Chart, která s výrobními závody v Americe, Evropě a Asii, je předním výrobcem zařízení pro skladování, distribuci a manipulaci s technickými plyny.

Mohlo by se Vám líbit

Výroba automobilů roste, bateriové vozy z ČR zaznamenávají výrazný úspěch i na zahraničních trzích

Meziroční nárůst výroby o 16,2 % a celkových 1 162 315 vyrobených automobilů, to jsou výsledky domácích výrobců osobních vozidel za prvních deset měsíců letošního […]

Nové kloubové ložisko pro potravinářství

Nová, bezplatná vzorkovnice igubal Food Contact – včetně magnetu a nového dvojitého kloubového ložiska V potravinářském průmyslu musí součásti strojů splňovat velmi vysoké hygienické požadavky, […]

Novinky v Siemens Industrial Edge: nová cloudová služba, více zařízení a integrace low-code

Ekosystém Siemens Industrial Edge byl rozšířen o nový hardware asoftware Portál Industrial Edge Management nově v nabídce jako cloudová služba Low-code pro Industrial Edge: jednodušší programování […]