Strojírenství

10. března 2015 12:53

Cesta správným směrem!

Firmě Grumant se podařilo prodat řadu CNC obráběcích strojů značky Samsung na našem trhu. Pojďme se nyní pěkně od začátku společně podívat na jeden konkrétní případ, jak to vlastně vše probíhalo.

Obr. 1: VBD vrták D100, Vc: 120 m/min, n: 380 ot/min, f: 0,12 mm/ot, Zatížení vřetena: 58 %

Společnost Strojírny Olšovec působí na českém trhu již více než 20 let. Výrobní areál společnosti dříve sloužící jako opravárenské dílny pro štěrkovny a lomy v oblasti severní Moravy se nachází 5 km severně od města Hranice na Moravě. Společnost jej získala v rámci velké privatizace ve veřejné soutěži v roce 1993. Zpočátku firma převzala zakázkovou náplň původního určení dílen jako servisního závodu. Postupně doplňovala rozsah nabízených služeb a prací tak, jak se vyvíjely požadavky trhu na služby v oblasti strojírenské výroby a těmto požadavkům také přizpůsobila investice týkající se vybavení strojního provozu. Postupem času pak byla firma schopna nabízet stále se rozšiřující rozsah prací a služeb a vyrábět stále větší a složitější strojní dílce podle přání rozrůstajícího se portfolia zákazníků. „Měnící se ekonomická situace ve světě a tím i na trhu v České republice nám i našim zákazníkům diktuje hledat nové výrobky a poskytovat lepší služby než doposud,“ říká jednatel společnosti Strojírny Olšovec pan Stupárek a pokračuje:

„Nechceme spoléhat jen na poskytování prací a služeb podle přání svých zákazníků, ale i hledat svůj vlastní výrobní program. Z těchto důvodů jsme se zaměřili na výzkum a vývoj v oblasti využití biomasy v různých jejich podobách za účelem získání a využití její energetické hodnoty a její přeměny v tepelnou, příp. elektrickou energii.“ V rámci těchto vytyčených cílů společnost zpracovala řadu projektů a žádostí o získání dotací z různých zdrojů financujících tyto aktivity. V roce 2013 se firmě podařilo získat dvě dotace z Evropských fondů. V rámci Operačního programu Podnikání a inovace v programu Rozvoj pořídili CNC frézovací a vyvrtávací centrum HCB 110 CNC a v rámci programu Inovace – inovační projekt pořídili CNC soustružnické centrum PL 45XLM. Právě toto soustružnické CNC centrum by mělo umožnit rozvíjet oblast rozšíření vlastního výrobního programu a zlepšování služeb pro jejich zákazníky tím, že doplnilo technologické strojní vybavení o nejmodernější stroj umožňující soustružení, vrtání a frézování při jednom upnutí obrobku. Ve výběrovém řízení byla z oslovených firem vybrána firma Grumant, která nejlépe splňovala zadané náročné parametry na toto centrum a nabídla nejnižší cenu.

Obr. 2: Hrubování hřídele malého rotoru CNMG19.., Vc: 150 m/min, Ap: 10 mm, f: 0,7 mm/ot, Zatížení vřetena: 53 %

Obr. 3: Dokončování hřídele velkého rotoru DCMT15.., Vc: 180 m/min, Ap: 0,5 mm, f: 0,08 mm/ot, Váha obrobku: 1.600 kg, Ra: 1,6 μm, Kuželovitost 0,02 mm /2200 mm (bez soft. kompenzace)

„Naším cílem je dát definici „standardní“ prodejce strojů nový význam. Pokud bychom zkrátka neměli něco navíc, pravděpodobně bychom na dnešním přesyceném trhu s obráběcími stroji neuspěli. My naštěstí to „něco navíc“ máme. Máme více než 21 let zkušeností z oblasti třískového obrábění, silný tým technologů, servisní tým, rozsáhlý sklad nástrojů s promyšleným systémem logistiky s dodávkami do druhého dne, showroom obráběcích strojů, systém provozu konsignačních skladů u celé řady zákazníků, výjimečný systém automatů na výdej nástrojů a jejich evidenci. Zkrátka vše, abychom mohli celý výrobní proces nabídnout na klíč, a navíc za velmi zvýhodněných podmínek. V případě vzájemné spolupráce v oblasti dodávek nástrojů pro CNC obrábění je možné náklady na stroj stlačit hluboko pod standardní tržní cenu. Strojírny Olšovec jsou konkrétním zákazníkem celého procesu.“ Josef Rašina, vedoucí divize strojů firmy Grumant

 

Rozhovor s jednatelem společnosti Strojírny Olšovec panem Stupárkem o průběhu realizace zakázky

Proč jste se rozhodli pro CNC soustruh s těmito parametry?

Hlavním důvodem bylo diverzifikovat možnosti naší nabídky strojního obrábění. Dalším velmi důležitým faktorem byla potřeba rychle a efektivně uspokojit stále narůstající poptávku našich zákazníků na obrábění těžkých a tvarově složitých hřídelových součástí. Na základě výběrového řízení jsme se pak rozhodli pro CNC soustruh Samsung od dodavatele firmy Grumant, neboť splnili všechny proklamované podmínky při nejnižší nabízené ceně a nabídli nejkratší lhůtu dodání stroje.

I přes podporu EU muselo jít o značnou investici ve vašem rozpočtu. Neváhal jste s realizací celého projektu, když jste se dozvěděl, že jde o stroj Samsung, který zatím není na našem trhu dobře známý?

Neváhal, uvažoval jsem úplně jinak. Firmu Samsung jako takovou považuji za silnou globální společnost s velmi dobrým jménem na celosvětové úrovni. Mám doma již mnoho produktů tohoto jihokorejského výrobce a žádný mě zatím nezklamal. Ba naopak – jsou to vesměs špičkové výrobky. Tak proč bych měl nyní „malovat čerty na zeď“. Navíc mě přesvědčily parametry stroje, na které ostatní výrobci zkrátka nedosahovali. S dodavatelem stroje – firmou Grumant – to bylo podobné. Věděl jsem, že za sebou nemá dlouhou historii v oblasti dodávek CNC strojů. Ale také vím, že jde o velmi silnou společnost v oblasti dodávek nástrojů a technologií pro třískové obrábění na našem trhu a v tomto ohledu jsem na ně dostal ty nejlepší reference. Věřil jsem, že dostojí svým závazkům, neboť měla společný cíl jako naše firma, a to nabídnout na českém trhu to nejlepší v oblasti moderních technologií pro soustružení.

Můžete ve zkratce popsat, jak probíhala samotná realizace dodávky, instalace, oživení stroje?

Firmu na manipulaci jsme si zajistili sami. Technik Grumantu dohlížel na dodržení vázacího plánu a všech pravidel pro manipulaci se strojem. Stroj se umístil na vyznačené místo, provedlo se jeho kotvení a dva dny se nechaly vyzrát kotevní prvky. Následně nastoupili dva servisní technici firmy Grumant a během pěti pracovních dnů připojili ke stroji veškeré periferie, pečlivě ho vyvážili a uvedli do provozu. Po ukončení servisních prací ihned dorazil aplikační technik, který má na starosti provedení zkoušky, měření geometrie stroje a zaškolení obsluhy. V našem případě se stroj předával nejen na změření geometrie stroje pomocí různých měřidel, ale i na odzkoušení obrobení vzorového dílce. Všechny zkoušky proběhly s pozitivním výsledkem a mohlo dojít k oficiálnímu předání stroje a podpisu předávacího protokolu.

Do této chvíle jste nám v podstatě popsal standardní schéma prodejů většiny dodavatelů strojů. Co bylo u společnosti Grumant jiné?

Máte pravdu. Doposud jsem mluvil o běžném smluvním rozsahu závazků mezi dodavatelem a odběratelem stroje. „Nashledanou, a – dobře slouží“ to bych v tuto chvílí pravděpodobně slyšel od většiny dodavatelů strojů. Od Grumantu jsem toho ale dostal mnohem víc! Jak řekl pan Josef Rašina z firmy Grumant po papírovém předání stroje: „Tak, teď teprve začíná ta pravá zábava a spolupráce.“ Aplikační technik zde po předání stroje strávil další více než týden cca 10–12 hodin denně. Velmi důkladně a podrobně proškolil nejen obsluhu stroje, co se týče programování, ale i použití moderních trendů a strategii v obrábění. V podstatě docházel jako náš zaměstnanec a na konkrétních zakázkách realizovaných naší firmou probíhalo školení od přípravy nástrojů, vytvoření programů pro obrábění do vyhotovení dílce. Tento způsob školení se nám osvědčil jako naprosto nejefektivnější. Díky tomuto přístupu celého týmu Grumant jsme neztratili fakticky žádný, tolik drahocenný čas na rozběhnutí stroje, doškolení obsluhy a dosažení vysoké produktivity. V podstatě jsme mohli od prvního dne od předání stroje využívat stoprocentní potenciál nové výrobní kapacity. To vše v ceně dodávky stroje v rámci podpory zákazníka.

Je ještě něco, co vás v rámci vzájemné spolupráce zaujalo?

Ano, velmi zásadní bonus. Nazývám to strojařská symbióza, pro někoho možná barterový obchod… Popíšu. Máte zakázku na složitý obrobek, potřebujete poradit s technologii, nástroji a s naprogramováním. Zavolám do Grumantu, přijede jejich aplikační technik, udělá návrh technologie, následně naprogramuje přímo na stroji a vytipuje nástroje. Výsledkem spolupráce je spokojenost na obou stranách. Já jsem spokojený – mám naprogramováno a objednané nástroje u firmy Grumant – a oni jsou spokojeni, nebo – realizovali obchod s nástroji. No, není to úžasné? Tento model se mi osvědčil již na několika zakázkách, a proto dostal aplikační technik mou plnou důvěru při dodávkách nástrojů na moje zakázky – on vytipuje a já objednám. A to jsem před realizací stroje znal firmu Grumant v podstatě jen ze strojírenských časopisů…

Co byste vzkázal firmám podobným té vaší?

Naše společnost je přesvědčena, že chce-li úspěšně kráčet na „cestě správným směrem“, musí se obklopit dobrými spolupracovníky uvnitř firmy, získat moderní strojní vybavení, poskytovat nadstandardní služby zákazníkům a v neposlední řadě si také vybrat ty nejlepší partnery pro spolupráci při plnění svých cílů. Po zkušenostech s firmou Grumant jsme přesvědčeni, že toto se nám podařilo právě navázáním úzké spolupráce s ní a můžeme ji všem firmám vyvíjejícím podobné aktivity jako ta naše vřele doporučit.

Děkujeme za rozhovor.

www.grumant.cz

 

Mohlo by se Vám líbit

Pozoruhodný produkt pro rok 2024: ANeT-WebTime překonal hranice docházkových systémů

Redakce odborného portálu BusinessIT.cz každoročně vybírá ta nejlepší IT řešení k zařazení do přehledu Pozoruhodných produktů pro následující rok. V letošním roce do této galerie slávy […]

Panasonic vylepšil TOUGHBOOK 55, aby ještě lépe vyhovoval měnícím se nárokům na práci v terénu

TOUGHBOOK 55mk3 nastavuje standard v oblasti odolných mobilních počítačů pro jakékoli použití díky výrazně vylepšenému výpočetnímu výkonu „Raptor Lake“, modularitě a konektivitě. Společnost Panasonic Connect […]

Raise3D uvedla 3D tiskárnu DF2 pro profesionální resinový tisk

3D tiskárna představuje vstup Raise3D na trh 3D tisku z fotopolymerové pryskyřice a je dalším milníkem firmy v portfoliu profesionálních a průmyslových 3D tiskových řešení Společnost […]