Strojírenství

25. listopadu 2016 11:07

Český úspěch v Lipsku zavazuje

Od 7. do 10. března 2017 je veletrh Zuliefermesse (Z) prvním důležitým termínem roku pro subdodavatelskou branži v Evropě. Paralelně se koná stojírenský veletrh intec a společně vytvářejí atraktivní veletržní kombinaci, která vystavovatelům a odborným návštěvníkům z České republiky nabízí ty nejlepší předpoklady pro navázání a prohloubení obchodních vztahů s německými a evropskými partnery. Česká republika se bude veletrhu opakovaně účastnit formou oficiální expozice pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. České firmy tak mohou na veletrhu vystavovat za velmi výhodných podmínek. Přihlášky je možné získat na webových stránkách MPO.

Veletrh Z, který se důsledně zaměřuje na požadavky a relevantní témata subdodavatelského průmyslu, se stal pevnou součástí evropského kalendáře průmyslových veletrhů. V roce 2017 se tento odborný veletrh, jehož vystavovatele tvoří z převážné části subdodavatelé pro počáteční a střední úroveň výrobního řetězce, bude konat již počtrnácté. Nabídka veletrhu, kterou tvoří průmyslové subdodávky dílů, komponent a stavebních skupin, jakož i technologické subdodávky a služby, je zaměřena zejména na odběratele z oblasti obecného strojírenství a automobilového průmyslu. To jsou přitom obory, které jak v Česku, tak v Německu tvoří páteř ekonomiky. Dále do portfolia veletrhu patří subdodávky pro další oblasti jako jsou plastikářský průmysl, elektrotechnika/ elektronika a lékařská technika.

Nárůst zahraničních účastí

Již tradičně přitahuje veletrh Z odbornou veřejnost ze všech hlavních průmyslových center Německa jako je Porýní-Vestfálsko, Bavorsko, Bádensko-Würtenbersko a samozřejmě z oblasti středního Německa. Z těchto oblastí se již na příští ročník přihlásilo velké množství nových subdodavatelů.

Veletrh Z má ovšem také výrazně mezinárodní charakter – na minulém ročníku bylo 34 procent vystavovatelů a 14 procent návštěvníků ze zahraničí. Celkově bylo na veletrhu zastoupeno 19 zemí. Česká republika nabídla návštěvníkům i v roce 2015 největší zahraniční expozici. Podobně jako v předchozích letech se v Lipsku představilo okolo 25 českých firem. Další výrazné zastoupení měly Bulharsko, Dánsko, Itálie, Polsko, Rumunsko a Rusko. Na příští ročník přichází řada nových přihlášek i z dalších zemí – mimo jiné z Velké Británie a Švédska, čímž se mezinárodnost veletrhu ještě zvýrazňuje.

Světoví lídři na intecu

Velký tržní potenciál paralelně konaného veletrhu intec využívá pro oslovení svých zákazníků řada významných výrobců obráběcích a tvářecích strojů z celého světa. Na intecu 2017 se budou prezentovat známé značky jako Yamazaki Mazak, TRUMPF Gruppe, BOMAR, Hommel Gruppe, Hermle, FERMAT, SCHUNK, Paul Horn, ISCAR, EMUGE, MAPAL nebo Ingersoll Werkzeuge.

Těžiště široké nabídky veletrhu tvoří obráběcí a tvářecí stroje, stroje pro povrchovou úpravu, laserové systémy a také nástroje, přípravky a jednoúčelové stroje, přesné nástroje a nástrojové systémy. Reprezentativní zastoupení mají rovněž oblasti automatizace výroby, montážní technika, manipulační technika a systémy řízení procesů a výroby.

Rámcový program pro praxi

Odborný program se nese striktně ve znamení praktické využitelnosti. Ve formě nejrůznějších doprovodných konferencí, sympózií a mezinárodních workshopů budou představeny aktuální technologické trendy. V rámci speciální přehlídky s integrovaným odborným sympoziem „Inteligentní odlehčené konstrukce: Technologie | Použití | Potenciál“ bude prezentována soudobá úroveň vědeckých poznatků pro praktické průmyslové využití. Technologické fórum „Aditivní produkce“ je kombinací špičkového odborného sympozia a doprovodné výstavy, kde bude možné zblízka nahlédnout na široký potenciál nových výrobních možností. Představeny budou vybrané metody jako 3D sítotisk, tavení elektronovým svazkem, obrábění a sváření laserovým paprskem.

Veletržní duo nabídne rovněž profesionální rámce pro navázání či prohlubování dlouhodobých obchodních vazeb. Organizace Enterprise Europe Network se svými saskými partnery pořádá kooperační burzu „CONTACT: Business Meetings“. Cílem těchto B2B setkání je přivést k jednomu stolu podniky, které hledají kvalifikované subdodavatele, ať již na národní nebo mezinárodní bázi. Na podporu odborných a výrobních kontaktů v nejbližším středoevropském kontextu proběhne ve čtvrtek 9. března 2017 v rámci veletrhu akce nazvaná „Setkání tří zemí Česko – Polsko – Sasko“ určená pro firmy z těchto tří zemí.

Do kalendáře

Jedna vstupenka opravňuje ke vstupu na oba veletrhy a také na většinu doprovodných odborných akcí. Vstupenku lze zakoupit on-line a je možné ji použít také na jízdu v lipské MHD, pokud by někdo chtěl jet na veletrh vlakem. Moderní lipské výstaviště se nicméně nachází přímo u dálnice A14 a je tak z České republiky bez problémů dosažitelné, z Prahy již nyní netrvá cesta autem déle než dvě a půl hodiny a pokud skutečně dojde před Vánoci ke slibovanému zprovoznění chybějícího úseku D8, bude se jednat o jeden z nejpříjemnějších směrů, kterým lze dnes z Česka za obchodem vyrazit.

www.intec-lipsko.cz, www.z-lipsko.cz


Intec – Mezinárodní odborný veletrh obráběcích strojů a automatizace výroby (7.–10. března 2017)

Z – Mezinárodní veletrh subdodávek, dílů, komponent, modulů a technologií (7.–10. března 2017)


 

Mohlo by se Vám líbit

Zdánlivě nemožné technické dílo se stalo skutečností

Díky odborným znalostem a schopnostem společnosti Sandvik Coromant vznikla kombinace Michelangela, Rodina, Kollwitz, Kotara a Savage Vytváření uměleckých děl z kovu není žádná novinka. Mnohým z nás se […]

Závod Siemens v Trutnově rozjel novou linku na plošné spoje

V těchto dnech zahajuje trutnovský závod Siemens zcela novou výrobu desek plošných spojů (PCB). Desky plošných spojů tvoří základ moderních digitálních řídicích modulů PLC, které koncern […]

Asseco Solutions je špičkovým hráčem i ve světě cloudu

Informační technologie patří k oblastem s nejrychlejším růstem a největším tempem změn. V posledních letech však existuje technologie, která i v porovnání s ostatními v této branži, roste extrémně rychle. Je […]