Strojírenství

10. dubna 2020 18:30

Celosvětově osvědčený koncept „two-in-one“ společnosti WALTER: Erodování a/nebo broušení na JEDNOM stroji

 

Již 17 let používají s úspěchem výrobci nástrojů stroj na principu „dva v jednom“ společnosti WALTER. Co ale přesně vězí za tímto konceptem společnosti WALTER, který se již mezitím pokoušela okopírovat i konkurence?

Portfolio strojů s konceptem „two-in-one“ společnosti WALTER pro erodování a broušení: zleva doprava HELITRONIC VISION DIAMOND 400 L, HELITRONIC POWER DIAMOND 400, HELITRONIC DIAMOND EVOLUTION

Z výrobně technologického hlediska znamená koncept „two‑in‑one“, že na jednom a tomtéž stroji může uživatel provádět na 100 % erodování nástrojů (PKD), ale může také na 100 % nástroje brousit (např. slinutý karbid). Anebo, a to je jedna z rozhodujících výhod, může použít oba způsoby obrábění pro jeden a tentýž nástroj, aniž by tak ztrácel čas upínáním nástroje na druhý stroj.

Inzerce

Toto řešení je nutné a ekonomické především u moderních PKD nástrojů, v jejichž případě je polotovar ze slinutého karbidu již opatřen pájeným PKD materiálem. Erodování, broušení nebo obojí na jedno upnutí nabízí uživateli jedinečnou flexibilitu ve výrobě. Na strojích two‑in‑one firmy WALTER lze obrábět veškeré PKD nástroje používané v každém odvětví. Ať už se jedná o dřevařský průmysl, automobilový nebo letecký průmysl anebo o speciální použití. Poněvadž používání komplexních a moderních PKD nástrojů neustále roste, bude se zvětšovat i poptávka po kombinovaném obrábění, čili erodování a broušení na jednom stroji. Tento vývoj můžeme jasně vidět již dnes u nových PKD nástrojů, které se používají například pro obrábění kompozitních materiálů v leteckém průmyslu a kosmonautice. Kombinované obrábění je jedinou metodou pro efektivní výrobu takovýchto PKD nástrojů.

Z podnikatelského hlediska můžeme vyvodit ještě další výhodu: Tím, že uživatel může provádět jak erodování, tak také broušení nebo kombinaci obou metod obrábění na jednom stroji, umožňuje investice do stroje „two‑in‑one“ bezrizikový vstup na trh s PKD nástroji pro podniky, které takové nástroje doposud vyrábět nemohly nebo nechtěly. Jestliže by se zjistilo, že se obchod v oblasti PKD nástrojů nevyvíjí dle očekávání, lze jednoduše na tomtéž stroji stoprocentně brousit dosavadní produktovou paletu.

Od celosvětového uvedení konceptu „two‑in‑one“ na trh na EMO 2001 pracovala společnost WALTER na jeho kontinuálním vývoji a dnes nabízí celkem tři stroje zakládající se na tomto systému. Již tehdy se rozpoznalo, že silné brusné vřeteno je pro docílení perfektního výsledku základem a že spoustu nástrojů lze rotačním erodováním vyrábět efektivněji než procesem erodování drátem. V roce 2006 zavedla společnost WALTER softwarový modul, který veškeré výhody konceptu „two‑in‑one“ multiplikoval, takže nyní bylo možné automaticky měnit také sady elektrod/respektive brusných kotoučů.

V roce 2016 byla zavedena technologie „FINE PULSE TECHNOLOGY“ pro všechny stroje „two‑in‑one“, jež nasadila nová měřítka týkající se jakosti povrchů, ostrosti hran a bezpečnosti procesů v oblasti PKD nástrojů. Zde byl především definován generátor jako centrální prvek s potenciálem, a proto byl také koncipován v kompletně nové podobě. V rámci „FINE PULSE TECHNOLOGY“ byl rovněž optimalizován software pro erodování a spousta dalších faktorů vycházejících z designu stroje.

Rozdíl v porovnání s ostatními nástroji rozšířenými na trhu lze dokonce u běžných PKD typů se zrnitostí 10 μm rozpoznat pouhým okem. Nástroj vyrobený na stroji „two‑in‑one“ společnosti WALTER pomocí FINE PULSE TECHNOLOGY“ vykazuje lesklý hřbet (obráběnou plochu) podobně jako u jemně broušených nástrojů.

Také PKD typy s hrubou zrnitostí, jež doposud nebylo možné dostupnými technologiemi obrábět načisto, lze pomocí nové technologie „FINE PULSE TECHNOLOGY“ obrobit načisto a docílit tak perfektní kvality povrchu. Z části lze dokonce ve výrobním řetězci vynechat celé kroky, protože erodované nástroje se už nemusí ostřit případně jemně brousit. V roce 2017 byl pak software rozšířen o softwarovou licenci HELITRONIC TOOL STUDIO „Erodování“, díky které je nyní výroba nástrojů, a to především PKD nástrojů, ještě jednodušší a přehlednější.


www.walter-machines.com

Mohlo by se Vám líbit

Nedostatek zaměstnanců roste

Společnost ManpowerGroup zveřejnila výsledky průzkumu Nedostatek zaměstnanců s potřebným profilem pro čtvrté čtvrtletí 2021, který se zaměřuje na to, jak je pro zaměstnavatele náročné obsadit […]

Ložiskové jednotky Self-Lube® od NSK ušetří ocelárně 292 136 EUR ročně

V určitých oborech a určitých aplikacích jsou na ložiska kladeny zvláště velké požadavky. Jedním z příkladů je výroba oceli, kde agresivní provozní prostředí přináší zvýšenou […]

Společný podnik vytvořený společnostmi Suez a Schneider Electric posílí jejich vedoucí roli ve vývoji digitálních řešení pro vodohospodářství

Mezinárodní skupiny SUEZ a Schneider Electric oznámily založení společného podniku, který má ambici stát se lídrem digitalizace vodohospodářství. Zrychlit digitální transformaci bude pomáhat jak provozovatelům […]