Strojírenství

10. září 2023 07:26

Briketovací lis iSwarf 50 jako jednička na trhu v oboru briketování

Malý, univerzální a kompaktní lis, to je iSwarf 50. Vyvinutý, vyrobený a uvedený na trh firmou Briklis spol. s r. o., která je již přes 30 let předním světovým výrobcem briketovacích lisů a souvisejících zařízení.

Inzerce

A proč mít zrovna iSwarf 50?

Stroj svojí koncepcí zapadá do stále se zvyšující poptávky po automatizaci výroby. Hlavní výhodou tohoto lisu je jeho vhodnost k instalaci přímo pod dopravník obráběcího stroje, kde je zajištěn automatický provoz. Veškeré vyprodukované třísky se zpracují přímo v místě vzniku a odpadá tak jejich manipulace z těchto míst. Tím, že je lis instalován přímo za obráběcím strojem, je zajištěno, že se od něj odváží již v podstatě kusový materiál, který je zbaven velkého podílu kapalin. Díky kompresnímu poměru (vstupní materiál/briketa) je četnost vyvážení až desetinásobně nižší v závislosti na materiálu.

Největší výhodou je univerzálnost lisu, která je daná tím, že přímo jeho součástí je drtič ARTEP s patentově chráněnou konstrukcí. Drtič slouží pro nadrcení dlouhých špon a chuchvalců na sypkou frakci. Lis je pak schopen zpracovat krátké i dlouhé špony. Zajímavé konstrukční řešení drtiče umožňuje sypké třísky jednoduše jen prohrnout bez drcení, jinými slovy bez namáhání a bez spotřeby energie i opotřebování a pouze dlouhé třísky skutečně drtit. Celková konstrukce lisu je také průmyslově chráněná a vymyká se dosavadním způsobům řešení při současném zachování jednoduchosti a tím i spolehlivosti stroje.

Lis ovšem nemusí být nutně napojen přímo na obráběcí stroj, ale může být i samostatně stojící s ručním plněním nebo vyklápěním materiálu. Zde je nutné počítat se zvětšením násypky. Možností však je i napojení lisu na různé druhy dopravy např. pneumatickou dopravu.

Tato koncepce stroje z něj dělá unikátní a univerzální briketovací lis na zpracování třísek.

Použitím tohoto stroje v provozu se sníží náklady na manipulace, odpadne potřeba mít další pracovníky na třísky a zároveň se sníží prostorové nároky na skladování volných třísek až o 90 %. Zvýší se cena třísek a zlepší se kvalita pracovního prostředí. Zároveň se použitím lisu vytlačí řezná a chladicí kapalina z materiálu, kterou je možné opětovně využít při obrábění a snížit tak ekologickou stopu.

Vyrobené brikety jsou mechanicky odolné, mají tvar válce o průměru 60 mm a délce do cca 60 mm.

Obecně je technologie briketování vhodná, jak pro strojírenské podniky, tak i pro firmy zabývající se druhotným zpracováním kovových třísek. Pro každého zákazníka se navrhne, vyrobí a dodá nejvhodnější řešení dle jeho konkrétních požadavků a podmínek provozu.

Použití briketovacího lisu pro zpracování kovových třísek je jedno z výhodných ekonomických řešení zpracování odpadu, který je dnes již cennou surovinou, jenž lze efektivně zhodnotit a recyklovat.

Více informací:
vystavujeme na MSV 2023, pavilon P, stánek 088
tel.: +420 724 936 701, e – mail: info@briklis.cz
www.briklis.cz

Mohlo by se Vám líbit

Chart Ferox a cirkulární ekonomika: Kompletní recyklace odpadu a nižší emise CO2 o 50%

Děčínská firma Chart Ferox je jednou z prvních strojírenských společností v Česku, která při nakládání s odpady funguje na principech cirkulární ekonomiky. Celý systém zavedla před dvěma lety. […]

Nový hladinoměr GENESIS: Revoluce v měření rozhraní hladin kapalin

Unikátní způsob měření rozhraní hladin kapalin s dosud nedosažitelnou přesností – to je nový hladinoměr GENESIS společnosti Magnetrol. Ten na český trh přináší strojírenská firma HENNLICH. […]

Povlaky nástrojů pro udržitelnější obrábění

~ Monolitní karbidové stopkové frézy s povlaky Zertivo™ 2.0 prodlužují životnost nástrojů ~ V posledních letech kladou výrobci velký důraz na udržitelnost. Podle průzkumu firem Schneider Electric […]