Strojírenství

21. listopadu 2021 09:53

Aplikace pro přenosnou a rychlou kontrolu svarů složitých i nadměrných dílů

Nová aplikace WeldSight™ Remote Connect pro defektoskop OmniScan™ X3 s technologií Phased Array zefektivňuje pracovní postup kontroly svaru tím, že pomocí softwaru WeldSight umožňuje uživatelům provádět všechny kroky na PC nebo notebooku. V kombinaci se skenery a sondami Olympus toto řešení ultrazvukového testování s technologií Phased Array (PAUT) minimalizuje zpoždění výroby způsobená neúčinnými metodami nedestruktivního testování (NDT).

Lepší produktivita při kontrole velkých svarů
Výrobci nadrozměrných kovových dílů, ať už se jedná o tlakové nádoby či lopatky větrných turbín, musí nové výrobní svary validovat podle přísných mezinárodních norem. Pomalý průběh kontrol může zpomalit výrobu, a způsobit tak zpoždění až několik měsíců.

S aplikací WeldSight Remote Connect staženou do defektoskopu OmniScan X3 může uživatel jednotku ovládat pomocí softwaru WeldSight na připojeném počítači. Díky této možnosti dálkového ovládání se defektoskop a software propojí, a vytvoří tak efektivní, vysoce výkonné a přenosné řešení kontroly, které je zároveň cenově výhodné. Poskytuje výrobcům flexibilitu při vytváření přizpůsobených nastavení zařízení, která jsou optimalizována pro kontroly nových svarů v nadrozměrných dílech, jakož i složitých konfigurací, a to pomocí více skupin a sond, skenerů a monitorů, aby se maximalizovalo pokrytí a vizualizace detekce vad.

Inzerce

Rychlejší pracovní postup – od nastavení po analýzu
V době od pořízení po analýzu dochází k úspoře času, a to z toho důvodu, že data OmniScan X3 se do počítače WeldSight přenášejí okamžitě. Software WeldSight je vybaven specializovanými nástroji pro analýzu svarů a přizpůsobitelnými zobrazeními dat, čímž optimalizuje ověření indikace.

Aby se usnadnila charakterizace a orientace vady (zejména u svarů ve velkých dílech se složitou geometrií), poskytuje software WeldSight komplexní obraz svaru, který pracovníkům kontroly umožňuje sloučit odlišné skeny a zobrazit indikaci detailně ze všech stran. Pro další flexibilitu plánu skenování nabízí software WeldSight také integrovanou možnost ES BeamTool, zahrnující parametry pro výrobní kódy a širokou škálu charakteristik svaru a součásti.

Kontrola, která drží tempo s výrobou
Aplikace WeldSight Remote Connect otevírá výrobcům cestu k vysoce produktivním a běžně dostupným řešením kontroly svarů, jelikož využívá výkonné pořizování dat PA, UT a TOFD defektoskopu OmniScan X3 a zároveň pokročilé funkce a přizpůsobitelné uživatelské rozhraní softwaru WeldSight. Toto řešení umožňuje výrobcům dodržovat mezinárodní normy, které se týkají svarů nové výroby, a přitom držet krok s výrobou.

Další informace o aplikaci WeldSight Remote Connect pro defektoskop OmniScan X3 naleznete na adrese www.olympus-ims.com/weldsight/.


O společnosti Olympus
Společnost Olympus se s neutuchajícím nasazením věnuje řešením orientovaných na zákazníky v odvětví medicíny, přírodních věd a průmyslových zařízení. Již více než 100 let se společnost Olympus zaměřuje na to, aby byl život lidí zdravější, bezpečnější a spokojenější tím, že pomáhá odhalovat, předcházet a léčit nemoci, rozvíjet vědecký výzkum a zajišťovat bezpečnost veřejnosti.

Společnost Olympus pokrývá průmyslová řešení od průmyslových mikroskopů a videoskopů až k technologiím nedestruktivních zkoušek a rentgenovým analyzátorům. Tím, že poskytuje služby zákazníkům v oblastech, jako je výroba, údržba, životní prostřední a přírodní zdroje, zajišťuje technologie společnosti Olympus kvalitu produktů a přispívá k bezpečnosti průmyslové infrastruktury a zařízení. Pro více informací navštivte www.olympus-ims.com.

Mohlo by se Vám líbit

Digitální továrna 2.0 obsadí na strojírenském veletrhu rekordní plochu

Řešení zaměřená na digitalizaci průmyslu představí firmy ve speciální expozici Digitální továrna 2.0, která bude součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Od 4. do 7. […]

Inteligentní transportní roboti Linde C-MATIC HP optimalizují tok materiálu ve skladu

Autonomní robotické vozíky Linde C-MATIC HP jsou určeny pro náročné aplikace S autonomním mobilním robotem Linde C-MATIC HP a cloudovou platformou AnyFleet, rozšiřuje specialista na […]

Siemens na MSV představí řešení pro flexibilní, odolnou a energeticky úspornou výrobu

Rostoucí ceny energií, nejistota jejich dostupnosti, měnící se potřeby a požadavky zákazníků a nutnost udržet výrobu v chodu za všech okolností. České průmyslové firmy si […]