Strojírenství

21. listopadu 2021 09:53

Aplikace pro přenosnou a rychlou kontrolu svarů složitých i nadměrných dílů

Nová aplikace WeldSight™ Remote Connect pro defektoskop OmniScan™ X3 s technologií Phased Array zefektivňuje pracovní postup kontroly svaru tím, že pomocí softwaru WeldSight umožňuje uživatelům provádět všechny kroky na PC nebo notebooku. V kombinaci se skenery a sondami Olympus toto řešení ultrazvukového testování s technologií Phased Array (PAUT) minimalizuje zpoždění výroby způsobená neúčinnými metodami nedestruktivního testování (NDT).

Lepší produktivita při kontrole velkých svarů
Výrobci nadrozměrných kovových dílů, ať už se jedná o tlakové nádoby či lopatky větrných turbín, musí nové výrobní svary validovat podle přísných mezinárodních norem. Pomalý průběh kontrol může zpomalit výrobu, a způsobit tak zpoždění až několik měsíců.

S aplikací WeldSight Remote Connect staženou do defektoskopu OmniScan X3 může uživatel jednotku ovládat pomocí softwaru WeldSight na připojeném počítači. Díky této možnosti dálkového ovládání se defektoskop a software propojí, a vytvoří tak efektivní, vysoce výkonné a přenosné řešení kontroly, které je zároveň cenově výhodné. Poskytuje výrobcům flexibilitu při vytváření přizpůsobených nastavení zařízení, která jsou optimalizována pro kontroly nových svarů v nadrozměrných dílech, jakož i složitých konfigurací, a to pomocí více skupin a sond, skenerů a monitorů, aby se maximalizovalo pokrytí a vizualizace detekce vad.

Inzerce

Rychlejší pracovní postup – od nastavení po analýzu
V době od pořízení po analýzu dochází k úspoře času, a to z toho důvodu, že data OmniScan X3 se do počítače WeldSight přenášejí okamžitě. Software WeldSight je vybaven specializovanými nástroji pro analýzu svarů a přizpůsobitelnými zobrazeními dat, čímž optimalizuje ověření indikace.

Aby se usnadnila charakterizace a orientace vady (zejména u svarů ve velkých dílech se složitou geometrií), poskytuje software WeldSight komplexní obraz svaru, který pracovníkům kontroly umožňuje sloučit odlišné skeny a zobrazit indikaci detailně ze všech stran. Pro další flexibilitu plánu skenování nabízí software WeldSight také integrovanou možnost ES BeamTool, zahrnující parametry pro výrobní kódy a širokou škálu charakteristik svaru a součásti.

Kontrola, která drží tempo s výrobou
Aplikace WeldSight Remote Connect otevírá výrobcům cestu k vysoce produktivním a běžně dostupným řešením kontroly svarů, jelikož využívá výkonné pořizování dat PA, UT a TOFD defektoskopu OmniScan X3 a zároveň pokročilé funkce a přizpůsobitelné uživatelské rozhraní softwaru WeldSight. Toto řešení umožňuje výrobcům dodržovat mezinárodní normy, které se týkají svarů nové výroby, a přitom držet krok s výrobou.

Další informace o aplikaci WeldSight Remote Connect pro defektoskop OmniScan X3 naleznete na adrese www.olympus-ims.com/weldsight/.


O společnosti Olympus
Společnost Olympus se s neutuchajícím nasazením věnuje řešením orientovaných na zákazníky v odvětví medicíny, přírodních věd a průmyslových zařízení. Již více než 100 let se společnost Olympus zaměřuje na to, aby byl život lidí zdravější, bezpečnější a spokojenější tím, že pomáhá odhalovat, předcházet a léčit nemoci, rozvíjet vědecký výzkum a zajišťovat bezpečnost veřejnosti.

Společnost Olympus pokrývá průmyslová řešení od průmyslových mikroskopů a videoskopů až k technologiím nedestruktivních zkoušek a rentgenovým analyzátorům. Tím, že poskytuje služby zákazníkům v oblastech, jako je výroba, údržba, životní prostřední a přírodní zdroje, zajišťuje technologie společnosti Olympus kvalitu produktů a přispívá k bezpečnosti průmyslové infrastruktury a zařízení. Pro více informací navštivte www.olympus-ims.com.

Mohlo by se Vám líbit

CastForge upevňuje své postavení na trhu

Silný růst a velký mezinárodní význam / Třetí ročník veletrhu odlitků a výkovků je naprostým úspěchem Od 4. do 6. června 2024 se na stuttgartském […]

Grumant: Nástroje z práškové oceli

Moderní doba klade stále větší požadavky na obráběcí nástroje a používané technologie. Při rozhodovacím procesu je však nutné zohlednit mnoho faktorů a nástroje, které se s obrovským úspěchem […]

Veletrh EuroBLECH 2024 uvádí nové způsoby zapojení do produktivity

Tisíce expozic a čtyři dny intenzivního sourcingu produktů, navazování kontaktů a výuky: Obor zpracování plechu se připravuje na laťku nastavující akci: veletrh EuroBLECH 2024 předvádí […]