Strojírenství

20. září 2016 13:59

Absolutně bezpečné zvládnutí současných měřicích úloh – HEIDENHAIN-ACANTO: absolutní dotykové snímače s online monitorováním

Současné měřicí úlohy vyžadují od použitých měřidel mimořádné schopnosti. Je nutno vyloučit chybná měření a dodatečné informace by měly být k dispozici pro vyhodnocení v každém kroku obrábění. Dotykový snímač HEIDENHAIN-ACANTO je díky absolutním polohovým hodnotám a digitálnímu rozhraní EnDat zárukou rychlého, bezpečného a přesného měření.

Dotykové snímače řady HEIDENHAIN-ACANTO poskytují při každém dotazu absolutní polohovou hodnotu bez referenčního běhu. Chyby měření, jako je odskakování nebo silné vibrace, které mohou vznikat kvůli příliš vysokým rychlostem měřicího doteku u inkrementálních měřidel při dynamických měřicích úlohách např. na zkušebních stolicích, jsou vyloučené. Dotykový snímač HEIDENHAIN-ACANTO zjišťuje absolutní polohovou hodnotu s maximální odchylkou ± 1 μm v provedení s měřicí dráhou 12 mm, resp. ± 1,5 μm při měřicí dráze 30 mm.

HEIDENHAIN-ACANTO plus EnDat: bezpečná kombinace

Důležitým přínosem pro bezpečné měření je obousměrné rozhraní EnDat 2. 2. Jeho prostřednictvím poskytují dotykové snímače HEIDENHAIN-ACANTO vyhodnotitelné informace o měření a dodávají informace o kvalitě každého jednotlivého kroku obrábění nebo kontroly kvality:

• Hodnotící čísla poskytují údaje o aktuálním stavu měřidla. Umožňují tedy trvalé monitorování kvality funkce.
• Výstrahy a alarmy umožňují vrácení dílců dotčených výpadkem.
• Elektronický typový štítek poskytuje bezprostředně po zapnutí všechny technické charakteristiky měřidla. Nesprávná konfigurace vyhodnocovací elektroniky je tím pádem vyloučena.

Následná elektronika může prostřednictvím přenesených informací samostatně provést konfiguraci periody signálu nebo měřicího kroku. Rozhraní EnDat 2.2 kromě toho umožňuje zpětný zápis informací do dotykového snímače. Z toho má bezprostřední prospěch řízení kvality a technická údržba stroje. Pomocí diagnostických informací můžete určit kvalitu měření a díky hodnotícím číslům vyloučit zbytečné prostoje ve výrobě.

Všestranné možnosti připojení k následné elektronice

Možnost připojení snímačů EnDat v plném funkčním rozsahu umožňují četné následné elektroniky. Díky tomu lze dotykové snímače HEIDENHAIN-ACANTO prostřednictvím elektroniky rozhraní různých výrobců jako BECKHOFF, B & R, ADDI-DATA, SEA a mnoha dalších bez problémů začlenit do měřicího pracoviště. Veškeré přednosti dotykových snímačů HEIDENHAIN-ACANTO lze plně využít. Hodnotící čísla, výstrahy, alarmy a typový štítek lze uvedenými elektronikami indikovat, resp. dotazovat.

Následné elektroniky nabízí také společnost HEIDENHAIN. Patří k nim například vyhodnocovací elektronika ND 2100 G GAGE-CHEK pro až osm měřicích kanálů. Zobrazuje nebo přímo vyhodnocuje hodnoty každého z osmi kanálů. Díky vzorcům, resp. propojením provádí ND 2100 G GAGE-CHEK také složité výpočty. Rozsah hardwaru a softwaru umožňuje ukládat průběhy a reakce do paměti a ovládat spínací vstupy a výstupy. Tak lze do vyhodnocovací elektroniky integrovat funkčnost SPS.

Vzhledem k malé tloušťce 15 mm jsou dotykové snímače ACANTO zvláště vhodné pro vícemístná měřicí pracoviště; ideálně pak v kombinaci s modulární následnou elektronikou HEIDENHAIN MSE 1000. Ta umožňuje současně snímat až 250 měřicích kanálů z nejrůznějších rozhraní. U koncepce MSE 1000 kladla společnost HEIDENHAIN velký důraz na to, aby instalace modulů a připojení k měřicímu zařízení byly co nejjednodušší. Moduly, které lze upevnit na DIN lištu, tak tvoří úhledné a kompaktní měřicí pracoviště. Zvolená systémová konfigurace modulu probíhá plně automaticky a uživatel ji vůbec nezaznamená. Musí jen definovat a konfigurovat jednotlivé kanály. K obsahu dodávky přístroje MSE 1000 náleží, kromě programu pro konfigurování systému, také knihovna DDL. Ta uživateli umožňuje vývoj vlastních testovacích programů. Pro testovací postupy, vyžadující podle výsledků měření další akce, tak lze například uložit do paměti složité postupy.

Řešení společnosti HEIDENHAIN pro vícemístná měřicí pracoviště: modulární následná elektronika MSE 1000 pro až 250 měřicích kanálů a dotykové snímače ACANTO s tloušťkou pouhých 15 mm

Online monitorování pro každý krok obrábění a kontroly kvality: Informace pro řízení kvality a technickou údržbu stroje

www.heidenhain.cz

 

Mohlo by se Vám líbit

Výroba automobilů roste, bateriové vozy z ČR zaznamenávají výrazný úspěch i na zahraničních trzích

Meziroční nárůst výroby o 16,2 % a celkových 1 162 315 vyrobených automobilů, to jsou výsledky domácích výrobců osobních vozidel za prvních deset měsíců letošního […]

Nové kloubové ložisko pro potravinářství

Nová, bezplatná vzorkovnice igubal Food Contact – včetně magnetu a nového dvojitého kloubového ložiska V potravinářském průmyslu musí součásti strojů splňovat velmi vysoké hygienické požadavky, […]

Novinky v Siemens Industrial Edge: nová cloudová služba, více zařízení a integrace low-code

Ekosystém Siemens Industrial Edge byl rozšířen o nový hardware asoftware Portál Industrial Edge Management nově v nabídce jako cloudová služba Low-code pro Industrial Edge: jednodušší programování […]