Průmysl 4.0

20. března 2020 23:04

Digitální transformace je drahá a další otřepané fráze

Digitalizace zakázek není pouhý módní trend. Mnohé firmy se při procesu přechodu na e-procurement bojí možných úskalí, o kterých se šíří, že je mohou potkat. Proč se však neříká, že je to investice, která posiluje aktiva a přináší výhody napříč celé firmě? Pojďme se podívat na pět klišé, které děsí odpovědné zaměstnance nebo majitele firem předtím, než k této změně dojde.

#1 Prospívá digitální transformace nákupu pouze firmám v nouzi?

Digitalizace oddělení nákupu může významně zlepšit konkurenceschopnost společnosti, takže potenciální přínosy této transformace platí bez ohledu na její ekonomickou situaci. Je ovšem pravda, že provedení digitální transformace oddělení nákupu v klidnějším období ve firmě přispěje k jejímu profitu. Další oddělení bývají v zásadě otevřenější změnám a rozvrh plánovaných aktivit je méně přísný. „Klíčovou otázkou zůstává kvalita řízení projektů. Zde je zapotřebí si stanovit, jaké jsou cíle transformace, jak se jimi řídit a jakých nástrojů je pro jejich dosažení zapotřebí,“ vysvětluje Josef Mik, marketingový ředitel společnosti Manutan, která nabízí řešení moderního digitálního obchodu pro průmyslové podniky i veřejnou správu.

#2 Je digitální transformace nákupu jen pouze „kosmetická“ změna?

Všechny společnosti podnikají svým vlastním jedinečným způsobem. Svou roli zde hrají například historie, dovednosti zaměstnanců nebo know-how, díky kterému jsou jejich produkty nebo služby jedinečné. Digitální transformace nákupního procesu není zdaleka pouhou změnou image společnosti, ale má své kořeny právě zde. „Sběr a sdílení velkého množství dat méně rozvinutých IT organizací, digitalizace a tzv. velká data posilují silné stránky společnosti na třech úrovních: Dochází k přenosu znalostí, což je v této době stárnutí populace (hromadných odchodů do důchodů) nesmírně cenné. Slaďují se postupy a ty osvědčené se šíří snadněji a ergonomičtěji. Zvyšuje se rychlost přenosu informací díky mobilitě nástrojů a kapacitě například pro správu ověřování pracovních postupů,“ popsal Mik.

#3 Znamená digitální transformace nákupu automatizaci a propouštění?

Naopak se ukazuje, že transformace efektivně optimalizuje zdroje. Zčásti se spoléhá na automatizaci z hlediska účinnosti a týká se časově náročných opakujících se úkolů, které jsou obecně bez přidané hodnoty. „Například automatické ověřování faktur a zamezení opětovného zadávání údajů uvolní čas a ruce nákupního oddělení na jinou činnost. A co je nejdůležitější, čas a energie, které jsou takto uspořeny, lze investovat do vztahů s dodavateli a partnery, vztahů s ostatními odděleními společnosti a se strategickými rozhodovacími orgány,“ jmenoval hlavní přínosy Mik.

#4 Ignoruje tento proces ostatní oddělení?

Transformace oddělení nákupu nabízí potenciál pro nižší ceny díky lepší správě dat, jako jsou sezónní proměnné, logistické proměnné nebo kvantitativní proměnné údaje. Skutečná výhoda je ale jinde. Spočívá v lepším porozumění potřebám podniku podle tří kritérií. Těmi je hledání cenných inovací, kontrola dodavatelských rizik, včetně etických rizik a udržitelnost dodavatelských vztahů a také posílení spolupráce v rámci sjednoceného firemního ekosystému.

#5 Je digitální transformace nákupu drahá?

„Předně je nutné říci, že je to krok, který se do budoucna rozhodně vyplatí,“ říká Mik. Digitální transformace nákupu zajišťuje analýzu dat a simulaci, která lépe dokumentuje strategické rozhodování společnosti. Výsledkem je potom zvýšený přínos oddělení nákupu pro strategické plánování společnosti.


 

Mohlo by se Vám líbit

Digitální továrna 2.0 obsadí na strojírenském veletrhu rekordní plochu

Řešení zaměřená na digitalizaci průmyslu představí firmy ve speciální expozici Digitální továrna 2.0, která bude součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Od 4. do 7. […]

Inteligentní transportní roboti Linde C-MATIC HP optimalizují tok materiálu ve skladu

Autonomní robotické vozíky Linde C-MATIC HP jsou určeny pro náročné aplikace S autonomním mobilním robotem Linde C-MATIC HP a cloudovou platformou AnyFleet, rozšiřuje specialista na […]

Siemens na MSV představí řešení pro flexibilní, odolnou a energeticky úspornou výrobu

Rostoucí ceny energií, nejistota jejich dostupnosti, měnící se potřeby a požadavky zákazníků a nutnost udržet výrobu v chodu za všech okolností. České průmyslové firmy si […]