Plasty

23. září 2016 00:04

Vždy je možné přicházet s novými inovativními nápady a zajímavými netradičními řešeními

Při příležitosti oslav 40. výročí skupiny WITTMANN jsem o rozhovor požádala a jsem moc ráda, že si na mě našel čas Ing. Michal Slaba, jednatel Wittmann Battenfeld CZ spol. s r. o. Tématem rozhovoru nebylo pouze již zmiňované výročí, ale mnoho dalších zajímavých témat, která si můžete přečíst na následujících řádcích.

Inzerce

Pane Slabo, myslím si, že společnost Wittmann Battenfeld není třeba čtenářům představovat, protože se s ní na stránkách časopisu Plastics Production setkávají. Přesto bych Vás o stručnou vizitku požádala. Předpokládám, že zaměření české pobočky se výrazným způsobem neliší od globálního působení.

Společnost Wittmann Battenfeld CZ spol. s r. o. (dříve Wittmann CZ, spol. s r. o.) byla založena v roce 2003 jako dceřiná firma Wittmann Kunstoffgeräte GmbH se sídlem ve Vídni, která je mateřskou firmou celé skupiny WITTMANN. Tato skupina momentálně zahrnuje po celém světě 35 dceřiných firem a 30 zastoupení a neustále se rozvíjí. Naše firma je zodpovědná za prodejní činnost, poradenství, záruční i pozáruční servis a dodávky náhradních dílů pro zákazníky v České a Slovenské republice. Obdobným způsobem jsou organizovány i ostatní pobočky skupiny.

Skupina WITTMANN tedy nedodává „pouze“ vstřikovací stroje, ale nabízí ucelený výrobní program periferií a strojů na zpracování plastů.

Ano, skupina WITTMANN od roku 2008 jako jediná na světě nabízí ucelený výrobní program periferních zařízení a vstřikovacích strojů na zpracování plastů. Do výrobního portfolia tedy patří vstřikovací stroje Wittmann Battenfeld, lineární roboty, manipulátory i komplexní automatizovaná pracoviště, IML–systémy, lokální i centrální zařízení na sušení a dopravu granulátu, temperační přístroje, chladící zařízení a průtokoměry, drtiče vtoků i dílů.

Úplně ve stručnosti se podívejme na historii celé skupiny WITTMANN i české pobočky Wittmann Battenfeld CZ spol. s r. o. Je zde významný milník, který byste rád zmínil?

V roce 1976 založil Dr. Werner Wittmann dnešní firmu Wittmann Kunststoffgeräte GmbH se sídlem ve Vídni za účelem výroby regulátorů průtoků vyvinutých přímo Wernerem Wittmannem. Již o tři roky později byla výrobní paleta rozšířena o temperační přístroje WITTMANN. V roce 1983 přibyla výroba robotů, která byla následována výrobou sušiček, systémů pro dopravu materiálu, mlýnků a dávkovacích přístrojů. Milníkem ve vývoji skupiny WITTMANN bylo převzetí firmy BATTENFELD Kunststoffmaschinen GmbH z dolnorakouského Kottingbrunnu v roce 2008. Tímto krokem bylo umožněno rozšíření stávajícího výrobního programu podniku doposud sestávajícího z robotů a periferních zařízení pro plastikářský průmysl o vstřikovací stroje. Rozhodující investice do rozvoje a rozšíření výroby jak v rozvoji vstřikovacích strojů, tak i v oblasti automatizace a periferií a léty vybudovaná celosvětová prodejní síť udělaly ze skupiny WITTMANN to, čím dnes je: inovativní, kompetentní a spolehlivý partner pro zákazníky z celého světa.

Z pohledu naší firmy byl významným milníkem rok 2008, kdy se i pro zákazníky z ČR a SR rozšířilo portfolio nabízených zařízení o vstřikovací stroje a poté rok 2011, kdy se naše firma přestěhovala do nového vlastního sídla. Firma tak mohla dále expandovat a rozšiřovat spektrum nabízených služeb. Vzniklo vlastní oddělení konstrukce speciální automatizace a rozšířily se i možnosti školení. Dalším důležitým milníkem byl červenec letošního roku, kdy pro posílení aktivit ve Slovenské republice byla založena dceřiná firma Wittmann Battenfeld SK spol. s r. o., se sídlem v Trenčíně.

Pane Slabo, jednatelem společnosti Wittmann Battenfeld CZ spol. s r. o., jste od jejího začátku. Jaké jsou Vaše cíle a plány do dalších let?

Firma od svého založení prošla dlouhým vývojem postupného budování. Od pronajatých prostor až po výstavbu vlastního sídla, od jednoho zaměstnance až po současných 37. Prvním hlavním cílem do dalších let je plánované a poměrně masivní rozšíření firmy o nové prostory. Tato přístavba již byla schválena, započne na jaře příštího roku a měla by být dokončena do poloviny roku 2018. Jedná se téměř o zdvojnásobení stávajících prostor. Druhým velkým cílem je rozvoj nově založené dceřiné firmy Wittmann Battenfeld SK spol. s r. o., od které se očekává výrazné rozšíření aktivit na slovenském trhu.

Wittmann Battenfeld zaujímá dominantní postavení v objemu produkce v oblasti automatizace vstřikovacích procesů. Jaký vývoj, trendy či novinky v této oblasti sledujete a co byste rádi zákazníkům nabídli?

Vývoj nových produktů probíhá neustále. V oblasti sériově vyráběných lineárních robotů bych chtěl především jmenovat uvedení na trh nové řady „pro“, která je určena pro roboty vyšších nosností. Na veletrhu K bude představen i nový řídicí systém lineárních robotů s označením R9. V oblasti speciální automatizace dochází k neustálému rozšiřování našeho vlastního konstrukčního oddělení. Realizace již zmíněného rozšíření stávajícího sídla počítá právě s největším rozvojem této speciální automatizace, čemuž budou uzpůsobeny i budoucí nově vzniklé prostory.

Dá se v oblasti, ve které působíte, přijít s něčím novým, s něčím, „co tady ještě nebylo“?

Vždy je možné přicházet s novými inovativními nápady a zajímavými netradičními řešeními. Vývojový proces probíhá neustále a zajisté nejen u naší firmy. V současné době tomu napomáhá především velký rozvoj technologií v oblasti IT a komunikace. Z tohoto pohledu by mohla být současná koncepce strojů a zařízení před deseti či patnácti lety jistě vnímána za „něco, co tu ještě nebylo“ a v tomto duchu vývojová spirála neustále kráčí dál. Současný vývoj je velmi akcelerován požadavky „Průmyslu 4.0“ a tedy snahou o realizaci tzv. „smart factory“. Jen budoucnost nám ukáže, čeho všeho se ještě dočkáme.

Kdo je nebo může být vaším zákazníkem? Co všechno samotné koupi ať už vstřikovacího stroje či periferních zařízení předchází?

Naším zákazníkem může být každý drobný živnostník, menší či větší firma, která má ve svém předmětu činnosti výrobu plastových výlisků nebo jejich montáž do vyšších funkčních celků. Na začátku každé poptávky je třeba přesná technická specifikace požadavků na daný stroj či zařízení. V případě, že je definován pouze konečný produkt (výlisek), jsme schopni navrhnout a dodat komplexní technologické řešení jeho výroby. Pak už jednání probíhá na komerční bázi standardním způsobem. Většinou formou výběrového řízení, kde hlavními faktory při výběru dodavatele jsou cena, dodací termín, platební podmínky a samozřejmě zajištění a kvalita servisu.

Předpokládám, že zakoupením stroje či zařízení Vaše péče o zákazníka nekončí.

Samozřejmě, že ne. Zakoupením stroje či zařízení péče o zákazníka většinou (hlavně u nového zákazníka) teprve začíná. Objednaný stroj nebo výrobní linku je potřeba nejprve nainstalovat, uvést do provozu a zaškolit obsluhu. To je první krok. Následně poskytujeme záruční i pozáruční servis, dodávky náhradních dílů a technické či technologické poradenství. Jen dlouhodobou podporou zákazníka a pomocí s řešením jeho problémů je možné dospět k opravdu dlouhodobé spolupráci. To je náš cíl.

V letošním roce skupina WITTMANN slaví 40 let od svého vzniku. Na počest tohoto výročí se ve dnech 9.–10. 6. konala oslava tohoto jubilea. O co přišli ti, kteří se zúčastnit nemohli?

K oslavě svého 40letého jubilea pozval WITTMANN své zákazníky ve dnech 8. a 9. června do Vídně. Slavnostní akce, které se zúčastnilo více než 1500 návštěvníků z celého světa, se konala na vídeňském výstavišti, galavečer pak v oranžerii zámku Schönbrunn. V průběhu obou dnů si mohli návštěvníci prohlédnout 4 výrobní závody nacházející se v blízkosti Vídně. Jednak to byl vídeňský závod na výrobu větších lineárních robotů a temperačních zařízení, závod v Kottingbrunnu na výrobu vstřikovacích strojů, závod v maďarském Mosonmagyaróváru, kde se vyrábějí menší roboty a temperační přístroje a i nově otevřený závod ve Wolkersdorfu, který je určen na výrobu systémů pro sušení a dopravu granulátu. Z České a Slovenské republiky se akce zúčastnilo více než 120 návštěvníků.

Ing. Michal Slaba
53 let
jednatel Wittmann Battenfeld CZ
spol. s r. o.


„Jen dlouhodobou
podporou
zákazníka a pomocí
s řešením jeho
problémů je možné
dospět k opravdu
dlouhodobé
spolupráci.“


Další neméně důležitou událostí v letošním roce pro společnost Wittmann Battenfeld, kromě již zmiňovaného výročí, jsou veletrhy MSV a K 2016. Můžete prozradit, co chystáte pro návštěvníky jak veletrhu MSV v Brně, tak především K 2016 v Düsseldorfu?

Letošní termín pořádání MSV v Brně je pro „nás plastikáře“ poněkud nevhodný a to z toho důvodu, že 10 dnů po jeho ukončení začíná již zmiňovaný veletrh K v Düsseldorfu, který je největší svého druhu na světě. Jelikož hlavní novinky všech vystavovatelů směřují právě k veletrhu K, bude z tohoto pohledu letošní expozice veletrhu MSV u nás i u ostatních konkurentů poněkud chudší. Veletrh K je hojně navštěvován i zákazníky z ČR a SR a tak letos bude jistě hlavní prioritou. Určitě je možné očekávat spoustu novinek, které jsou výsledkem 3letého inovačního cyklu. Z naší strany již leccos bylo naznačeno při příležitosti oslav 40. výročí firmy WITTMANN. Budou to novinky týkající se nových řídicích systémů i koncepce strojů a zařízení. Jako vždy představí firma své portfolio na dvou výstavních plochách. V hale 10 (stánek D22) to budou periferní stroje a zařízení Wittmann, v hale 16 (stánek A 04) pak vstřikovací stroje Wittmann Battenfeld. Nechtěl bych předbíhat. Nechte se překvapit a přijeďte se podívat.

Pane Slabo, co byste si přál, aby se vybavilo zákazníkům, ať potenciálním, tak stávajícím, při vyslovení názvu společnosti Wittmann Battenfeld. S čím byste rád společnost spojil?

Wittmann Battenfeld je součástí celého koncernu WITTMANN Group, která jako jedna z mála je stále ještě sice velkou, ale pořád rodinnou firmou. V tom vidím stále její výhodu. U některých konkurenčních firem, vlastněných většinou velkými finančními skupinami, jsme svědky poměrně časté změny vlastnické struktury, což dle mého názoru zcela nepřispívá ke kontinuálnímu technickému rozvoji. O tom jsme se ostatně i my mohli přesvědčit na historii vývoje původní firmy BATTENFELD Kunststoffmaschinen GmbH. Každá rodina v ruce obrátí dvakrát každou korunu, než se rozhodne ji smysluplně investovat. Proto bych si přál, aby si každý pod názvem Wittmann Battenfeld vybavil spolehlivého dodavatele plastikářských strojů a technologií, se kterým jistě stojí za to spolupracovat, který si svých zákazníků váží a nikdy je nenechá „ve štychu“.

Pane Slabo, moc Vám děkuji za rozhovor!

Ivana Nedbalová


Wittmann Battenfeld CZ spol. s r. o.
Malé Nepodřice 67
Dobev, 397 01 Písek
Tel: +420 384 972 165
E-mail: info@wittmann-group.cz
www.wittmann-group.cz


 

Mohlo by se Vám líbit

Rozhovor: Robot není hrozba, ale pomocník a partner člověka

Rozhovor s Radkem Velebilem (Sales Manager KUKA CZ&SK) Inzerce Automatizace výroby se stala kvalitativně novou etapou technického rozvoje v 50. letech minulého století. Velikost změn, které […]

Tatra Trucks má novou konstrukční kancelář v Brně, v blízké době přibude další v Ostravě

Kopřivnická automobilka nastartovala procesy restrukturalizačních kroků a investic, která mají výrazně zvýšit objem produkce a také zefektivnit její chod v mnoha oblastech. Kvůli navýšení výroby i […]

Pozvánka na 8. ročník konference „Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě“

Pozvánka na 8. ročník konference: konferenci: „Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě“, která se koná dne 24. 4. 2024 v Brně, v kongresovém centru Quality Hotel […]