Plasty

13. dubna 2016 00:20

Vstřikování plastů: 7 věcí, které byste o něm měli vědět

Vstřikování plastů. Proces, který dokáže během několika vteřin přetvořit plast na hotový produkt. Nejen, že výrobky z plastů vznikají velice rychle, ale jejich výroba je také levná. Vstřikování plastů proto využívají firmy v různých odvětvích po celém světě.

Historie vstřikování plastů sahá až do roku 1870

Historie vstřikování plastů začíná již v 19. století. V roce 1870 byl v Americe spuštěn první vstřikovací stroj, který vyráběl držáky na štětky na holení. S dnešními stroji na vstřikování plastů se však nedala tato technologie vůbec srovnávat. Masivní využití strojů pro vstřikování plastů poprvé využila až společnost LEGO. Dnes mají plastové výrobky velké zastoupení například v automobilovém průmyslu.

Firma LEGO vyráběla dřevěné hračky.
Pak vyzkoušela vstřikování plastů…

Firma LEGO se původně zabývala výrobou dřevěných hraček. Jakmile však vyzkoušela stroje pro vstřikování plastů ve výrobě, práce dělníků v továrně se kompletně změnila. Dnes je LEGO jedním z největších výrobců plastových hraček, v dánské továrně denně vyrobí několik milionů kostiček.

Stroje pro vstřikování plastů dokážou rozmanité tvary

V současnosti patří vstřikování plastů k nejrozšířenějšímu způsobu zpracování polymerů. Teorie vstřikování plastů zahrnuje spoustu zpracovatelských postupů, které umožňují vyrábět miniaturní výrobky složitých tvarů, ale také velkorozměrné tovary. Mohou být složené z několika homogenních i heterogenních materiálů. Stroje pro vstřikování plastů přinášejí velké úspory, jsou stále dokonalejší a zajišťují zkrácení výrobního cyklu.

Na konstrukci výlisku záleží

Při výrobě plastového dílu je velice důležitá správná konstrukce plastového dílu. Pokud má výrobek při vstřikování plastů vady, ani správná forma a optimální technologie výroby nedostatky v konstrukci dílu neodstraní.

Konstrukce výlisku musí splňovat tyto lisotechnické zásady:

  • zaformovatelnost (optimální zaformování ve formě),
  • správná tloušťka stěn,
  • použití vhodného materiálu.

Formy pro vstřikování: vtokové a vyhazovací systémy

Samotné formy na vstřikování plastů jsou konstrukčně složité a skládají se z mnoha dílů. Důležitou součástí formy jsou vtokové systémy, které zajišťují dopravu taveniny plastu z plastikační komory do dutiny formy.

Po dokončení výrobku je zase nutné vyhodit výlisek z formy, k čemuž slouží vyhazovací systémy forem. K vyhazování mohou být používány kruhové či ploché vyhazovače, stírací kroužky, stírací lišty, pneumatické ventily a další.

Zajímavá literatura o vstřikování plastů

Vstřikování plastů je rozšířená technologie, kterou se zabývá odborná technologická literatura. Za přečtení rozhodně stojí kniha Lubomíra Zemana Vstřikování plastů, která popisuje základní informace o procesech, které probíhají při vstřikování termoplastů. Ty jsou přehledně rozepsány v sedmi kapitolách, kde nechybí ani popis optimalizace vstřikovacího procesu.

Vstřikování plastů se věnuje také publikace Petra Lenfelda s názvem Technologie II: Zpracování plastů, kde jsou popisovány teplotní a tepelné procesy v technologii vstřikování, ale také optimalizace při návrhu materiálu a konstrukce forem.

Studenti technických oborů mohou použít při studiu vstřikování plastů také nejrůznější skripta, například Technická univerzita v Liberci nabízí přehledně zpracované základní informace o vstřikovacím postupu, které jsou studentům dostupné online.

Roboshot zajišťuje nejpřesnější zpracování plastů

Při procesu vstřikování plastů ovlivňuje kvalitu vstřiku několik faktorů. Kromě mechanických a fyzikálních vlastností použitého druhu plastu a konstrukce vstřikovací formy se jedná především o výběr vstřikovacího stroje. Ten se skládá z vstřikovací jednotky, uzavírací jednotky, pohonu a ovládacího zařízení.

Přesnost vstřikovacího stroje zaručuje plně elektronické CNC vstřikování, které používá Roboshot od FANUC. Představu o tom, jak probíhá vstřikování plastů, vám nabízí následující video: https://www.youtube.com/watch?v=bAQSlOY4VKo

Roboshot využívá nejvyšší přesnosti CNC řízení ze soustružení a frézování, kterou používá také při vstřikování plastů. Zajišťuje vyšší akceleraci a maximální produktivitu, přitom zachovává konstantní kvalitu dílů v extrémně krátkých časových cyklech. Je jedním z nejvyužívanějších strojů, používaných při vstřikování plastů.


FANUC Czech s. r. o.
Tel.: +420 234 072 900
www.fanuc.cz


 

Mohlo by se Vám líbit

Síťový portál PCH od společnosti Parker Hannifin poskytuje trhu nový přístup ke komunikačním modulům Ethernet pro automatizaci v továrnách

Nové inovace otevírají cestu ke snížení nákladů na stroje, zkrácení doby spouštění a menšímu množství prostojů Společnost Parker Hannifin, která je mezinárodním lídrem v oblasti technologií a systémů […]

Zdánlivě nemožné technické dílo se stalo skutečností

Díky odborným znalostem a schopnostem společnosti Sandvik Coromant vznikla kombinace Michelangela, Rodina, Kollwitz, Kotara a Savage Vytváření uměleckých děl z kovu není žádná novinka. Mnohým z nás se […]

Závod Siemens v Trutnově rozjel novou linku na plošné spoje

V těchto dnech zahajuje trutnovský závod Siemens zcela novou výrobu desek plošných spojů (PCB). Desky plošných spojů tvoří základ moderních digitálních řídicích modulů PLC, které koncern […]