Plasty

13. dubna 2016 00:20

Vstřikování plastů: 7 věcí, které byste o něm měli vědět

Vstřikování plastů. Proces, který dokáže během několika vteřin přetvořit plast na hotový produkt. Nejen, že výrobky z plastů vznikají velice rychle, ale jejich výroba je také levná. Vstřikování plastů proto využívají firmy v různých odvětvích po celém světě.

Historie vstřikování plastů sahá až do roku 1870

Historie vstřikování plastů začíná již v 19. století. V roce 1870 byl v Americe spuštěn první vstřikovací stroj, který vyráběl držáky na štětky na holení. S dnešními stroji na vstřikování plastů se však nedala tato technologie vůbec srovnávat. Masivní využití strojů pro vstřikování plastů poprvé využila až společnost LEGO. Dnes mají plastové výrobky velké zastoupení například v automobilovém průmyslu.

Inzerce

Firma LEGO vyráběla dřevěné hračky.
Pak vyzkoušela vstřikování plastů…

Firma LEGO se původně zabývala výrobou dřevěných hraček. Jakmile však vyzkoušela stroje pro vstřikování plastů ve výrobě, práce dělníků v továrně se kompletně změnila. Dnes je LEGO jedním z největších výrobců plastových hraček, v dánské továrně denně vyrobí několik milionů kostiček.

Stroje pro vstřikování plastů dokážou rozmanité tvary

V současnosti patří vstřikování plastů k nejrozšířenějšímu způsobu zpracování polymerů. Teorie vstřikování plastů zahrnuje spoustu zpracovatelských postupů, které umožňují vyrábět miniaturní výrobky složitých tvarů, ale také velkorozměrné tovary. Mohou být složené z několika homogenních i heterogenních materiálů. Stroje pro vstřikování plastů přinášejí velké úspory, jsou stále dokonalejší a zajišťují zkrácení výrobního cyklu.

Na konstrukci výlisku záleží

Při výrobě plastového dílu je velice důležitá správná konstrukce plastového dílu. Pokud má výrobek při vstřikování plastů vady, ani správná forma a optimální technologie výroby nedostatky v konstrukci dílu neodstraní.

Konstrukce výlisku musí splňovat tyto lisotechnické zásady:

  • zaformovatelnost (optimální zaformování ve formě),
  • správná tloušťka stěn,
  • použití vhodného materiálu.

Formy pro vstřikování: vtokové a vyhazovací systémy

Samotné formy na vstřikování plastů jsou konstrukčně složité a skládají se z mnoha dílů. Důležitou součástí formy jsou vtokové systémy, které zajišťují dopravu taveniny plastu z plastikační komory do dutiny formy.

Po dokončení výrobku je zase nutné vyhodit výlisek z formy, k čemuž slouží vyhazovací systémy forem. K vyhazování mohou být používány kruhové či ploché vyhazovače, stírací kroužky, stírací lišty, pneumatické ventily a další.

Zajímavá literatura o vstřikování plastů

Vstřikování plastů je rozšířená technologie, kterou se zabývá odborná technologická literatura. Za přečtení rozhodně stojí kniha Lubomíra Zemana Vstřikování plastů, která popisuje základní informace o procesech, které probíhají při vstřikování termoplastů. Ty jsou přehledně rozepsány v sedmi kapitolách, kde nechybí ani popis optimalizace vstřikovacího procesu.

Vstřikování plastů se věnuje také publikace Petra Lenfelda s názvem Technologie II: Zpracování plastů, kde jsou popisovány teplotní a tepelné procesy v technologii vstřikování, ale také optimalizace při návrhu materiálu a konstrukce forem.

Studenti technických oborů mohou použít při studiu vstřikování plastů také nejrůznější skripta, například Technická univerzita v Liberci nabízí přehledně zpracované základní informace o vstřikovacím postupu, které jsou studentům dostupné online.

Roboshot zajišťuje nejpřesnější zpracování plastů

Při procesu vstřikování plastů ovlivňuje kvalitu vstřiku několik faktorů. Kromě mechanických a fyzikálních vlastností použitého druhu plastu a konstrukce vstřikovací formy se jedná především o výběr vstřikovacího stroje. Ten se skládá z vstřikovací jednotky, uzavírací jednotky, pohonu a ovládacího zařízení.

Přesnost vstřikovacího stroje zaručuje plně elektronické CNC vstřikování, které používá Roboshot od FANUC. Představu o tom, jak probíhá vstřikování plastů, vám nabízí následující video: https://www.youtube.com/watch?v=bAQSlOY4VKo

Roboshot využívá nejvyšší přesnosti CNC řízení ze soustružení a frézování, kterou používá také při vstřikování plastů. Zajišťuje vyšší akceleraci a maximální produktivitu, přitom zachovává konstantní kvalitu dílů v extrémně krátkých časových cyklech. Je jedním z nejvyužívanějších strojů, používaných při vstřikování plastů.


FANUC Czech s. r. o.
Tel.: +420 234 072 900
www.fanuc.cz


 

Mohlo by se Vám líbit

Rozhovor: Robot není hrozba, ale pomocník a partner člověka

Rozhovor s Radkem Velebilem (Sales Manager KUKA CZ&SK) Inzerce Automatizace výroby se stala kvalitativně novou etapou technického rozvoje v 50. letech minulého století. Velikost změn, které […]

Tatra Trucks má novou konstrukční kancelář v Brně, v blízké době přibude další v Ostravě

Kopřivnická automobilka nastartovala procesy restrukturalizačních kroků a investic, která mají výrazně zvýšit objem produkce a také zefektivnit její chod v mnoha oblastech. Kvůli navýšení výroby i […]

Pozvánka na 8. ročník konference „Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě“

Pozvánka na 8. ročník konference: konferenci: „Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě“, která se koná dne 24. 4. 2024 v Brně, v kongresovém centru Quality Hotel […]