Plasty

13. dubna 2016 00:33

Voština pro střechy vozů

Nový typ lehké střechy na vozidle smart fortwo

Poprvé bude vnější část automobilu vyráběna ze struktury voštinového sendviče s folií třídy A

Díky polyuretanové pěně Elastoflex® od společnosti BASF je poprvé možné vyrábět vnější části automobilů ze struktury voštinového sendviče s folií třídy A.

Střešní modul pro standardní model nového smart fortwo se skládá z papírové voštiny obložené rohožemi ze skleněných vláken. Během impregnačního procesu je na tento kompozit nasprejován Elastoflex® E 3532 s nízkou hustotou, který se aktivuje teplem a celá konstrukce se spolu s celobarevnou fólií a povrchem třídy A slisuje.

Velkou výhodou této technologie je to, že se jedná o jednokrokový proces, díky němuž dochází ke značné úspoře nákladů, energií a efektivnější práci. Jediným úkonem tak lze vytvořit střechu, která je při zachování stejné síly a tuhosti v ohybu o 30 % lehčí než standardní střecha. Lehká střecha byla vyvinuta společností Fehrer Composite Components, která ji vyrábí ve svém závodě v Großlangheimu v Německu.

Tato voštinová technologie byla již dříve použita v interiérech automobilů, například pro podlahy v zavazadlovém prostoru, střešní obložení či zadní police. Aby ji společnost BASF mohla použít v exteriéru, upravila viskozitu a reaktivitu Elastoflexu® E (semi-rigidní polyuretanový systém) vyvinutého pro voštinové technologie tak, aby mohl být optimálně opracováván v každém výrobním kroku a aby vykazoval dobré adhezivní vlastnosti. To zaručuje rovnoměrné smáčení skleněných vláken rohoží tenkou vrstvou Elastoflexu® E, který díky tomu nestéká. Jakmile je polotovar impregnován, vylisuje se společně s folií třídy A v zahřáté formě do požadovaného tvaru. Zahřátí způsobí, že PU pěna mírně přepění přes okraj sendvičové konstrukce a vytvoří tak pevný kompozitní materiál mezi folií, výztužnou rohoží a voštinovým jádrem.

Krátká doba cyklu a efektivní proces

Upravením reaktivity materiálu Elastoflex® došlo k zefektivnění doby cyklu. Dekorační materiály a fólie kromě toho mohou být přímo vázány nebo vypěnovány do formy, jelikož Elastoflex® E vykazuje dobrou přilnavost k filmům. Střecha modelu smart fortwo je umístěna na vnější straně fólie s povrchem třídy A. Textilní potah je připevněn na vnitřní straně.

„Na rozdíl od klasických kompozitních dílů nejsou při výrobě této střechy jednotlivé vrstvy slepovány ve vícestupňovém procesu, ale jsou vyráběny v jediném výrobním kroku. Díky procesu s polyuretanovou pěnou a díky technické podpoře firmy BASF je tato technologie mnohem efektivnější,“ říká Gao Kwintmeyer, Global Purchasing Fehrer.

Více informací naleznete na: www.elastoflex.de.

www.basf.cz


O společnosti BASF

Ve společnosti BASF tvoříme svět chemie – a činíme tak již 150 let. Rozsah našeho portfolia sahá od chemických látek, plastů, přes speciální chemii a produkty pro ochranu rostlin po ropné produkty a zemní plyn. Jako přední světová chemická společnost spojujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a sociální zodpovědností. Prostřednictvím vědy a inovací umožňujeme našim zákazníkům reagovat v téměř každém průmyslovém odvětví na současné i budoucí potřeby společnosti. Naše produkty a řešení přispívají k zachovávání zdrojů, zajišťování výživy a zlepšování kvality života. Tento náš přínos jsme shrnuli do našeho firemního záměru: Tvoříme svět chemie pro trvale udržitelnou budoucnost. V roce 2014 dosáhla společnost BASF obratu přes 74 miliard EUR a ke konci téhož roku zaměstnávala okolo 113 000 pracovníků. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (AN). Další informace o společnosti BASF najdete na internetu na adrese www.basf.com.


O divizi Performance Materials společnosti BASF

Divize Performance Materials společnosti BASF zastřešuje veškeré know-how společnosti BASF o materiálech, pokud jde o inovativní plasty přizpůsobené na míru. Celosvětově je aktivní ve čtyřech hlavních průmyslových odvětvích – doprava, stavebnictví, průmyslové aplikace a spotřební zboží – divize má tedy silné portfolio výrobků a služeb spojené s hlubokým porozuměním řešení systémů orientovaných na aplikace. Klíčovou hnací silou ziskovosti a růstu jsou úzká spolupráce se zákazníky a jasné zaměření na řešení. Silné schopnosti v oblasti výzkumu a vývoje poskytují základ pro vývoj inovativních výrobků a aplikací. Divize Performance Materials dosáhla v roce 2014 celkových tržeb ve výši 6,5 miliard euro.

Více informací na: www.performance-materials.basf.com.


BASF v České republice

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů je distribuován celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2014 měla v České republice skupina BASF 278 zaměstnanců a dosáhla obratu ve výši 741 milionů Eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz.


 

Mohlo by se Vám líbit

Střízlivíme. Digitalizace je nástroj, problémy za nás nevyřeší

Za technologie utrácíme jako zběsilí. Divoká digitalizace nás dostala do stavu, kdy zavádíme jeden systém za druhým, ale vytěžit z nich dokážeme minimum. Trápí se […]

Vysokorychlostní kuličková ložiska se snadnou manipulací a velkou trvanlivostí od společnosti NSK

Tam, kde jsou vyžadovány velké provozní rychlosti, snadná manipulace a velká trvanlivost, mohou konstruktéři s výhodou využít nová čtyřbodová kuličková ložiska od společnosti NSK. Ložiska […]

Rösler Smart Solutions: Digitální sledování parametrů procesní vody

Lepší pochopení procesu zlepšuje výsledky povrchových úprav omíláním Z ekonomických a ekologických důvodů se stalo nezbytným čištění a recyklace procesní vody v aplikacích hromadných povrchových […]