Plasty

20. dubna 2015 00:35

Více komplexní, flexibilní a mezinárodní

Odborník Oliver Giesen o trendech v robotických systémech a zařízeních na klíč

Automatizace získává již mnoho let stále větší význam. Bude tento vývoj pokračovat? Jak se změnily požadavky? Co nabízí společnost Arburg? Na tuto a další otázky odpovídal Oliver Giesen, vedoucí projektového oddělení, který se již déle než 20 let zabývá řešeními automatizačních systémů.

Jak se v minulých letech vyvinula poptávka po automatizaci?

Oliver Giesen: Automatizace byla a je důležité téma a tento pozitivní trend bude jistě dále pokračovat. U aktuální poptávky pozorujeme dva trendy. Na jedné straně vzrůstá komplexnost systémů na klíč, na druhé straně si zákazníci přejí velmi flexibilní automatizační řešení – na základě stále se zmenšujících výrobních sérií a stále rychlejší změny výrobků.

Jak společnost Arburg zohledňuje tento vývoj?

Oliver Giesen: Tím, že nepřetržitě dále vyvíjíme naši nabídku, nejen u výrobků. Investujeme také do mezinárodní sítě poboček, abychom rozšířili poradenství v oblasti aplikační technologie a zvyšovali na místní úrovni svou odbornou kvalifikaci v oblasti automatizace.

Jaké výzvy vyplývají z těchto dvou trendů, tedy komplexnosti a flexibility?

Oliver Giesen: Cíle jsou ve všech případech stejné: vysoká stabilita procesu, disponibilita, produktivita a kvalita dílů. Takovou výzvou často je, že požadavky, které bude muset zařízení splňovat v budoucnosti, dnes ještě vůbec nejsou předvídatelné.

Jaká řešení nabízí společnost Arburg?

Oliver Giesen: Pro vysokorychlostní aplikace nabízíme např. náš robotický systém s vertikálním úchopem Multilift V volitelně se svislou osou s rychlým úchopem, která umožňuje dosahovat minimálních ztrátových časů při otevření formy. Výhodou oproti speciálně konstruovaným automatizačním systémům je, že lineární robotický systém se třemi servoelektrickými osami není dimenzovaný na jeden druh použití, nýbrž že může při změně výroby vykonávat také jiné úkoly zakládání, odběru a odkládání.

Pokud si zákazník přeje vysokou flexibilitu u úkolů zakládání, může být ideálním řešením interaktivní poloautomatický provoz spočívající ve spolupráci člověka a robotu. Protože zde operátor předává zakládané díly do chapadla ručně, ušetří se náročná příprava a polohování zakládaných dílů a lze zařízení velmi jednoduše používat také pro další výrobky.

Pokud je požadována jak vysoká flexibilita, tak také velká komplexnost, nabízí se naše mobilní robotická buňka, kterou realizujeme s naším partnerem fpt Robotik. Zde se navíc může na lineární ose pohybovat malý šestiosý robot Agilus od firmy Kuka. Výhodou jsou krátké doby cyklu, větší pracovní prostor a možnost používat mobilní buňku flexibilně u různých strojů Allrounder.

Díky kompletní integraci do řídicího systému Selogica lze naše robotické systémy rychle a efektivně programovat.

„S naší nabídkou v oblasti automatizace můžeme zákazníkům poskytnout kompletní spektrum od flexibilních automatizačních řešení až po komplexní systémy na klíč včetně kompetentního poradenství,“ raduje se Oliver Giesen, vedoucí projektového oddělení

Tato mobilní robotická buňka má celkem sedm os. Může jich být i více, a pokud ano, kde jsou hranice?

Oliver Giesen: Abychom mohli integrovat úkoly do periferního zařízení jako součásti systému na klíč, jsou možné další servoosy. Navíc lze do jedné výrobní buňky integrovat i více šestiosých robotů. Už několikrát jsme realizovali řešení se třemi šestiosými roboty – tedy s 18 osami, například u zařízení pro firmu Rudi Göbel. Příslušný film lze najít v naší mediatéce („Synchronně pracující trio“ na www.arburg.com/cs/cz/mediateka/videa/produkty/sestiosy-robot/).

Kde jsou hranice integrace předcházejících a následných kroků?

Oliver Giesen: Hranice je dosažena, když jednotlivé procesy příliš ovlivňují disponibilitu zařízení, a v důsledku toho již není zajištěno požadované vyrobené množství. V takových případech je vhodná instalace zásobních linek nebo kompletní oddělení procesů.

Naším nepochybným cílem je neintegrovat do jedné výrobní buňky za každou cenu všechno, i když bychom tak vydělali nejvíc peněz (smích). Spíše se díváme na celý výrobní proces, abychom zákazníkům pomohli k hospodárnému řešení. Může to znamenat i menší automatizaci, než se původně plánovalo.

Pro jaké firmy a jaké výrobky jsou automatizační řešení zajímavá?

Oliver Giesen: O tématu automatizace se vyplatí přemýšlet vždycky, nezávisle na velikosti firmy, na výrobku nebo výrobních sériích. To platí také pro stávající sortiment výrobků, protože dnes existují mnohem flexibilnější a hospodárnější řešení než dříve.

Narůstající obchod se systémy na klíč byl jedním z argumentů pro stavbu nové haly v Loßburgu. K čemu přesně jsou potřeba tyto nové kapacity?

Oliver Giesen: Na základě vzrůstající poptávky přibývá počet zařízení. Zvětšují se ale i samotné výrobní buňky – buď pro svou větší komplexnost, nebo kvůli použití větších strojů Allrounder s uzavírací silou až 5 000 kN. Už se moc těšíme na novou halu, která díky své infrastruktuře poskytne nám i našim zákazníkům také optimální prostředí pro odběr systémů.

www.arburg.com

Mohlo by se Vám líbit

MCAE Systems představuje řadu cenově dostupných a vysoce výkonných 3D tiskáren kovů Xact Metal střední velikosti XM300G

Společnost MCAE Systems oznamuje, že její partner, společnost Xact Metal uvedla cenově dostupné, středně velké kovové 3D tiskárny XM300G na IMTS 2022 v Chicagu, Illinois […]

Nový 2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy

2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy 2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy S potěšením oznamujeme, že společnost OnRobot představila novou sadu uchopovačů pro […]

Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže cestu k chytrému a efektivnímu průmyslu

Inovativní technologické novinky, téma energetické efektivity i digitální řešení pro průmysl budoucnosti. To vše nabídne již 63. Mezinárodní strojírenský veletrh, který se uskuteční od 4. […]