Plasty

23. září 2016 00:21

Veletrh K 2016 prezentuje jedinečné spektrum inovativních aplikací a komplexních exponátů

Materiály šité na míru, efektivní využití zdrojů, produkce s nulovou chybovostí, generativní výrobní technologie a digitalizace, to jsou jen některé z technologických trendů v ohnisku pozornosti.

Na žádném specializovaném veletrhu světa nejsou polymerní materiály spolu se stroji, technologiemi a nástroji na zpracování plastů a kaučuku k vidění v tak velkém počtu a na tak vysoké úrovni jako na veletrhu K v Düsseldorfu. Nikde jinde nejsou aplikace tak různorodé a nikde jinde nejsou prezentovány tak prvotřídní a komplexní exponáty. Werner Matthias Dornscheidt, předseda představenstva společnosti Messe Düsseldorf, charakterizuje konání posledního veletrhu v roce 2013 z dobrých důvodů jako „největší továrnu na plasty na světě“. Jako přehlídka výkonů světového průmyslu plastů představí veletrh K také v roce 2016 plnou šíři technologií včetně špiček vývoje.

Materiály šité na míru a funkcionalizované specificky pro danou aplikaci

Odhlédne-li se od několika biopolymerů, nedostaly se od poloviny devadesátých let minulého století do průmyslových měřítek žádné zásadně nové polymery. Proto dnes ve středu aktivit materiálového průmyslu stojí modifikace, aditivace a funkcionalizace surových polymerů v na míru šité materiály pro určité aplikace nebo vlastnosti. Hlavními aktuálními úkoly jsou certifikace pro kontakt s potravinami nebo pitnou vodou a jako zdravotnické produkty, chemická odolnost např. proti kosmetickým přípravkům a chemikáliím a stabilizace proti stále vyšším provozním a špičkovým teplotám, např. v elektronice nebo osvětlení. Vedle nastavitelné tepelné vodivosti se často žádá i nastavitelná elektrická vodivost, resp. elektrický odpor. Podobné platí i pro aplikaci kaučuku: tvůrci materiálů vynakládají obrovské know-how, když jde o certifikaci pro pitnou vodu nebo o eliminaci vznětlivosti. Použití gumy poblíž spalovacích motorů vyžaduje odolnost proti stále vyšším teplotám, ať už trvalým provozním nebo špičkovým, i proti agresivním médiím. Nejen u elektromobilů jsou požadovány obzvláště energeticky efektivní pneumatiky se zvýšenou adhezí a sníženým valivým odporem.

Nové úkoly pro vyšší efektivitu využití zdrojů

Zodpovědné nakládání se zdroji omezeného rozsahu a jejich restriktivní spotřeba je na jedné straně širokým společenským požadavkem, na druhé straně však často také provozně-ekonomickou nutností. K tomu patří i šetrné použití materiálů, tedy taky plastů. Konstrukce cílového produktu odpovídající použitým materiálům a výrobním technologiím je často pouze prvním krokem k návrhu efektivní výroby.

Také redukce spotřeby energií u plastikářských strojů pokročila hodně daleko. Přesto výrobci velkých zpracujících strojů, především vstřikovacích strojů a lisů, extruderů a vyfukovacích strojů, nacházejí stále nové potenciály pro snížení spotřeby zdrojů. Stále více se propracovávají k fyzikálním hranicím a minimalizují množství energie ztrácející se při tavení granulátu. Standard Euromap 60 na zjištění spotřeby energie u strojů již dnes přináší zpracovatelům transparentnost. Tam, kde použití velkého množství energie je nevyhnutné, vyvinuli výrobci strojů komponenty, které rekuperují energii například při brzdných fázích pohybů strojů a uchovávají ji pro další použití. V oblasti provozní techniky jsou zařízení na rekuperaci tepla standardem přinejmenším v prvotní výbavě nových provozů, a v mnohých existujících provozech se etablovaly jako dodatečné vybavení.

Výrobci strojů a přístrojů již uznali, že vyšší materiálová efektivita a disponibilita má pro zpracovatele často větší dopad na hospodárnost než o několik procentních bodů nižší spotřeba energie. I když v komunikaci často dominuje redukce spotřeby energií, jsou v současné době obzvláště žádaná praktická řešení pro redukci přípravných časů: rychloupínací systémy, rychlovýměnné systémy, adapterová řešení a systémy, které automaticky identifikují právě namontovaný nástroj. Všechny tyto systémy dokáží zvýšit disponibilitu strojů a současně i flexibilitu výroby. Toto platí stejnou měrou pro vstřikování plastů i kaučuku, protože také výrobci gumárenských strojů v poslední době zlepšili zakázkovou flexibilitu svého vybavení, zvýšili stupeň automatizace a vnesli více transparentnosti do zpracovatelských procesů. Stejně jako při vstřikování termoplastů technika horkých kanálů přispívá kanálová technika i při vstřikování elastomerů stále častěji k materiálově úsporné produkci.

Výroba s nulovou chybovostí nadále předním tématem

Cílem mnohých zpracovatelů plastů je bezodpadová výroba, která neplýtvá cennými surovinami. K tomu přispívá mnoho systémů, například u extruze produkce bez ořezů a automatická optimalizace tolerance tloušťky fólií, desek a profilů z plastů nebo pryžových těsnění na nejnutnější minimum. K tomu přistupují strategie pro eliminaci výroby vadných produktů ještě před rozběhem výroby pomocí simulací, resp. během procesu pomocí analýzy aktuálních dat. Tam, kde při vstřikování lze již během výrobního procesu identifikovat vznik zmetků, nastupují různé strategie na jejich vyřazení na základě během procesu naměřených nebo automaticky stanovených kvalitativních kritérií. Lze-li úspěch výroby hodnotit až podle hotového dílu, používají se stále častěji optické systémy, např. kamery.

Nikde nenajdete tolik lehkých konstrukcí jako na veletrhu K

Lehké konstrukce se v oblasti mobility považují za klíč k redukci spotřeby energie a pohonných hmot. „Vlastně neexistuje žádná aplikace plastu, která by nebyla lehkou konstrukcí,“ konstatoval nedávno prof. Dr.-Ing. Christian Hopmann s přihlédnutím na nízkou hmotnost a vysokou výkonnost umělých hmot. Přesto konstruktéři strojů, výrobci plastů a zesilujících materiálů, instituty i zpracovatelé plastů usilují o stabilní technologie pro velkosériovou výrobu lehkých komponent, především pro oblast mobility – pro automobily, letadla a některé průmyslové aplikace.


Tiskový referát K 2016
Eva Rugenstein / Desislava Angelova / Sabrina Giewald
tel.: +49 211 4560 240 / fax.: +49 211 4560 8548
e-mail: RugensteinE@messe-duesseldorf.de
e-mail: AngelovaD@messe-duesseldorf.de
e-mail: GiewaldS@messe-duesseldorf.de


 

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]