Plasty

24. října 2019 07:57

Univerzální robotická buňka pro obrábění plastových dílů

Rok 2018 a první pololetí 2019 byly úspěšné jak pro celou skupinu JAG Jakob AG, tak pro společnost WHS-Handling spol. s r. o., která je její součástí. Začlenění do skupiny JAG přináší nové možnosti ve využití společného know-how, výrazně větších kapacit skupiny při realizaci rozsáhlých projektů a v neposlední řadě větší možnosti při vývoji standardizovaných robotických pracovišť. Za uplynulých 20 let již byly vyvinuty a opakovaně mnohokrát instalovány robotické buňky pro nejrůznější aplikace jako jsou automatizace vstřikovacích lisů nebo CNC strojů ve strojírenství, testování výrobků, jejich montáž nebo balení atd. Nově do portfolia standardizovaných robotických řešení přibyla univerzální robotická buňka pro obrábění plastových nebo laminátových dílů.

Hlavními celky obráběcí buňky jsou dva roboty KUKA vybavené frézovacími vřeteny s automatickou výměnou nástrojů, čtyři zásobníky nástrojů a otočný rám s přípravky pro upnutí obráběných dílů. Dva roboty jsou použity pro zkrácení času cyklu. U předpokládaného opracování jednodušších dílů s menším počtem operací lze použít pouze jeden robot. Celá buňka je uzavřená, zakrytovaná a samozřejmě bezpečná pro operátora. Desky otočného rámu umožňují upnutí přípravků 2000 x 1750 mm. V rámci této velikosti upínacích přípravků lze obrábět libovolný počet dílů. Typickou operací je obrábění přetoků v dělící rovině nebo vrtání a frézování různých otvorů. Výčet operací je možné doplnit o broušení povrchu dílce pro návazné operace. Dosažitelnost polohy obráběných míst robotem lze ověřit simulací.

Pracoviště je vybaveno zásobníky pro nástroje, které lze doplňovat i za automatického provozu. Nástroje vkládá obsluha ručně z vnějšího prostoru pracoviště a prostřednictvím ovládacího panelu nebo čtečky zadá pozici v zásobníku a základní data vloženého nástroje (průměr a délka, maximální povolený počet pracovních cyklů). Po odebrání nástroje si robot ověří v měřící stanici zadané hodnoty a po dokončení operace nástroj opět změří, aby ověřil, zda nedošlo k jeho poškození.

Konstrukce buňky počítá s napojením na externí filtraci vzduchu a odvod třísek z pracovního prostoru robotů. V případě požadavku lze buňku doplnit vlastním systémem odsávání a filtrace.

Hlavní předností buňky je komplexní software řídícího systému, který využívá naše dlouholeté zkušenosti z databázových systémů řízení výroby (Cell management system – CMS). Obsluha zadává do systému požadovaný nástroj, vkládá vygenerovaný program drah a pozic obrábění pro daný díl z externího SW (u jednodušších operací lze vytvořit program ručně), v sekci ovládacího programu nazvané „Manažer operací“ poskládá z jednotlivých bloků požadovaný průběh programu robotu a buňka je připravena pro obrábění nového typu dílu. Nové typy výrobků nebo zkoušky prototypů si tak zákazník doplňuje sám bez nutné podpory našeho programátora.

V souladu s trendem Industry 4.0 je buňka vybavena vzdálenou správou, souborem diagnostických a statistických nástrojů, načítáním informací z RFID čipů a odesílání těchto dat do nadřazeného výrobního systému.


www.whs.cz

Mohlo by se Vám líbit

Výroba automobilů roste, bateriové vozy z ČR zaznamenávají výrazný úspěch i na zahraničních trzích

Meziroční nárůst výroby o 16,2 % a celkových 1 162 315 vyrobených automobilů, to jsou výsledky domácích výrobců osobních vozidel za prvních deset měsíců letošního […]

Nové kloubové ložisko pro potravinářství

Nová, bezplatná vzorkovnice igubal Food Contact – včetně magnetu a nového dvojitého kloubového ložiska V potravinářském průmyslu musí součásti strojů splňovat velmi vysoké hygienické požadavky, […]

Novinky v Siemens Industrial Edge: nová cloudová služba, více zařízení a integrace low-code

Ekosystém Siemens Industrial Edge byl rozšířen o nový hardware asoftware Portál Industrial Edge Management nově v nabídce jako cloudová služba Low-code pro Industrial Edge: jednodušší programování […]