Plasty

24. října 2019 07:57

Univerzální robotická buňka pro obrábění plastových dílů

Rok 2018 a první pololetí 2019 byly úspěšné jak pro celou skupinu JAG Jakob AG, tak pro společnost WHS-Handling spol. s r. o., která je její součástí. Začlenění do skupiny JAG přináší nové možnosti ve využití společného know-how, výrazně větších kapacit skupiny při realizaci rozsáhlých projektů a v neposlední řadě větší možnosti při vývoji standardizovaných robotických pracovišť. Za uplynulých 20 let již byly vyvinuty a opakovaně mnohokrát instalovány robotické buňky pro nejrůznější aplikace jako jsou automatizace vstřikovacích lisů nebo CNC strojů ve strojírenství, testování výrobků, jejich montáž nebo balení atd. Nově do portfolia standardizovaných robotických řešení přibyla univerzální robotická buňka pro obrábění plastových nebo laminátových dílů.

Hlavními celky obráběcí buňky jsou dva roboty KUKA vybavené frézovacími vřeteny s automatickou výměnou nástrojů, čtyři zásobníky nástrojů a otočný rám s přípravky pro upnutí obráběných dílů. Dva roboty jsou použity pro zkrácení času cyklu. U předpokládaného opracování jednodušších dílů s menším počtem operací lze použít pouze jeden robot. Celá buňka je uzavřená, zakrytovaná a samozřejmě bezpečná pro operátora. Desky otočného rámu umožňují upnutí přípravků 2000 x 1750 mm. V rámci této velikosti upínacích přípravků lze obrábět libovolný počet dílů. Typickou operací je obrábění přetoků v dělící rovině nebo vrtání a frézování různých otvorů. Výčet operací je možné doplnit o broušení povrchu dílce pro návazné operace. Dosažitelnost polohy obráběných míst robotem lze ověřit simulací.

Pracoviště je vybaveno zásobníky pro nástroje, které lze doplňovat i za automatického provozu. Nástroje vkládá obsluha ručně z vnějšího prostoru pracoviště a prostřednictvím ovládacího panelu nebo čtečky zadá pozici v zásobníku a základní data vloženého nástroje (průměr a délka, maximální povolený počet pracovních cyklů). Po odebrání nástroje si robot ověří v měřící stanici zadané hodnoty a po dokončení operace nástroj opět změří, aby ověřil, zda nedošlo k jeho poškození.

Konstrukce buňky počítá s napojením na externí filtraci vzduchu a odvod třísek z pracovního prostoru robotů. V případě požadavku lze buňku doplnit vlastním systémem odsávání a filtrace.

Hlavní předností buňky je komplexní software řídícího systému, který využívá naše dlouholeté zkušenosti z databázových systémů řízení výroby (Cell management system – CMS). Obsluha zadává do systému požadovaný nástroj, vkládá vygenerovaný program drah a pozic obrábění pro daný díl z externího SW (u jednodušších operací lze vytvořit program ručně), v sekci ovládacího programu nazvané „Manažer operací“ poskládá z jednotlivých bloků požadovaný průběh programu robotu a buňka je připravena pro obrábění nového typu dílu. Nové typy výrobků nebo zkoušky prototypů si tak zákazník doplňuje sám bez nutné podpory našeho programátora.

V souladu s trendem Industry 4.0 je buňka vybavena vzdálenou správou, souborem diagnostických a statistických nástrojů, načítáním informací z RFID čipů a odesílání těchto dat do nadřazeného výrobního systému.


www.whs.cz

Mohlo by se Vám líbit

Obrábění a tváření na MSV a IMT 2022

Obrábění a tváření je tradičně stěžejním oborem Mezinárodního strojírenského veletrhu. Letos bude navíc zvýrazněn prostřednictvím mezinárodního veletrhu IMT, který je organizován v úzké spolupráci se […]

Siemens na MSV představí řešení pro flexibilní, odolnou a energeticky úspornou výrobu

Rostoucí ceny energií, nejistota jejich dostupnosti, měnící se potřeby a požadavky zákazníků a nutnost udržet výrobu v chodu za všech okolností. České průmyslové firmy si […]

Digitální továrna 2.0 obsadí na strojírenském veletrhu rekordní plochu

Řešení zaměřená na digitalizaci průmyslu představí firmy ve speciální expozici Digitální továrna 2.0, která bude součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Od 4. do 7. […]