Plasty

23. září 2016 00:49

Systém IQ Easy na řezačce DCM na veletrhu drupa 2016

Statická elektřina pod kontrolou

Na veletrhu drupa Düsseldorf mohli návštěvníci vidět v činnosti systém IQ Easy firmy Simco ION instalovaný na řezačce fólií firmy DCM.

Systém IQ Easy je inteligentní zařízení pro ovládání statické elektřiny, které umožňuje extrémní účinnost eliminace náboje a monitoring celého procesu. Srdcem celého systému je Manager IQ Easy, který ovládá a monitoruje připojená zařízení.

V případě řezačky fólií to jsou:

1× Manager IQ Easy
1× Antistatická tyč Performax IQ Easy Speed (pro eliminaci náboje po odvíjení)
2× Antistatické tyče Performax IQ Easy Speed (pro eliminaci náboje při navíjení)
2× Senzorová tyč Sensor IQ Easy (pro měření náboje a zpětnou vazbu antistatickým tyčím)

Umístění měřicí a antistatické tyče na řezačce fólií

Typickým příkladem použití kombinace antistatické tyče a senzorů je v oblasti navíjení. Zákazníci, kteří při výrobě pracují s plastovou fólií, stále více vyžadují, aby neměla téměř žádný elektrostatický náboj. To může být dosaženo pouze v kombinaci měřicí tyče Sensor IQ Easy, antistatické tyče Performax IQ Easy a ovládací jednotky Manager IQ Easy. Vytvoří se uzavřený systém se zpětnou vazbou, kde se bude funkce ionizace neustále měnit (ionizátor může měnit napájecí napětí, polaritu, frekvenci, atd.) tak, aby výsledný náboj byl co nejmenší. Tento systém taktéž umožňuje efektivně neutralizovat elektrostatický náboj, který vytvoří skupina válců umístěných až za antistatickou tyčí.

Porovnání účinnosti eliminace statické elektřiny u standardních antistatických tyčí se systémem IQ Easy

Funkce, které usnadňují činnost operátora:

Upozornění na potřebu vyčištění jednotlivých zařízení, ukazatel účinnosti, barevné rozlišení informací na displeji ovládací jednotky, záznam dat, záznam událostí, plug and play zapojení, univerzální montážní prvky, malé množství kabelů, vstupní hodnoty elektrostatického náboje, výstupní hodnoty elektrostatického náboje (s použitím Sensor IQ Easy).

Záznam událostí činnosti systému IQ Easy

Záznam událostí

Funkce Záznam událostí stručně informuje o akcích, které byly provedeny, o zařízeních, které byly nastaveny do režimu pohotovosti, alarmu či varování. Toto umožní snadnější dohledávání závad. Všechna zařízení mají funkci Záznam dat. Data jsou uchována v ovládací jednotce a mohou být získána pomocí Ethernet portu.

Možnosti komunikace v systému IQ Easy:

Dotykové obrazovky, standardní analogové a digitální I/O porty, sběrnice, např. ProfiBus, technologie Ethernet s HTML serverem, USB.

Využití statické elektřiny

Systém IQ Easy umožňuje také připojit zařízení pro elektrostatické nabíjení, resp. pro využití statické elektřiny v různých výrobních procesech. Příklady jsou:

  • IML Electrostatic In Mould Labeling umožňuje přichycení nálepky (etikety) uvnitř formy během vstřikování, tváření nebo vyfukování plastů.
  • Perfomaster pro detekci perforací v materiálech (hledání porušení materiálu např. ve fólii, u vstřikovaných nádob, uzávěrů), kde je nezbytné mít zaručenou nepropustnost materiálu.
  • Nabíjení fólie při navíjení zabraňuje posouvání fólie – výsledný návin má přesně zarovnané okraje.
  • Elektrostatické nabíjení umožňuje homogenní nanesení barvy na povrchu materiálů.
  • Elektrostatické nabíjení umožňuje ovládat napnutí fólie.

Závěr

Nová generace zařízení IQ Easy je určena pro firmy, které vyrábí a zpracovávají plastové fólie, technické textilie a jiné materiály pro náročné aplikace s vysokými požadavky na kvalitu. Celý systém IQ Easy používá jednotné napájení 24 V DC. Na všechna tato zařízení je záruka 4 roky!

Elektrostatické nabíjení při stohování skleněných desek robotem

Obchodní zastoupení firmy Simco-ION pro Českou a Slovenskou Republiku:


LONTECH – surface treatment, s. r. o.
Býšť 34, 533 22 Býšť
Mobil: +420 603 471 086
E-mail: lontech@lontech.cz
www.lontech.cz


 

Mohlo by se Vám líbit

Zdánlivě nemožné technické dílo se stalo skutečností

Díky odborným znalostem a schopnostem společnosti Sandvik Coromant vznikla kombinace Michelangela, Rodina, Kollwitz, Kotara a Savage Vytváření uměleckých děl z kovu není žádná novinka. Mnohým z nás se […]

Závod Siemens v Trutnově rozjel novou linku na plošné spoje

V těchto dnech zahajuje trutnovský závod Siemens zcela novou výrobu desek plošných spojů (PCB). Desky plošných spojů tvoří základ moderních digitálních řídicích modulů PLC, které koncern […]

Asseco Solutions je špičkovým hráčem i ve světě cloudu

Informační technologie patří k oblastem s nejrychlejším růstem a největším tempem změn. V posledních letech však existuje technologie, která i v porovnání s ostatními v této branži, roste extrémně rychle. Je […]