Plasty

20. dubna 2018 00:07

Snažíme se nejen držet krok s dobou, ale být i o krok dál

Cestu pro další rozhovor jsem tentokrát dlouhou neměla. Do Lelekovic to je z naší brněnské redakce opravdu kousek. A proč zrovna tam? Sídlí zde totiž společnost OPTICONTROL, s. r. o. Věřím, že nejenom ze stran Plastics Production společnost znáte. Nicméně rozhovor s Ing. Rusnákem, specialistou robotických systémů, je určen všem, nejenom těm, kteří se zajímají o automatizaci a robotizaci. Přeji příjemné čtení.

Pane Rusnáku, myslím, že čtenářům časopisu Plastics Production není nutné společnost OPTICONTROL, s. r. o., představovat, přesto bych Vás o to požádala. Jaká by byla stručná vizitka vaší společnosti?

Naše společnost je ryze českou společností. Její prvotní náplní byla energetika a strojírenství. V oblasti energetiky se zabývala systémy pro optimalizaci a řízení spotřeby elektrické energie u velkých a středních odběratelů. Z toho ten název OPTICONTROL. V oblasti strojírenství se stala významným dodavatelem systémů pohyblivých přívodů energií a systémů hliníkových profilů firmy MiniTec, pro stavbu jednoúčelových strojů a výrobních linek. Využitím zkušeností z výše uvedených činností byl logickým krokem vstup do oblasti robotiky. V roce 2010 se naše společnost stala distributorem průmyslových robotů EPSON pro Českou republiku. Následně po dobrých oboustranných zkušenostech byla v roce 2016 distribuce rozšířena i pro Slovenskou republiku. V distribuci a aplikaci robotů typu SCARA dnes firma EPSON zaujímá přední postavení nejen v České republice, ale i v celosvětovém kontextu. V současné době se zaměřujeme na návrh a realizaci dopravníků, dopravníkových systémů, jednoúčelových strojů, automatických a robotických linek s důrazem na individuální řešení dle potřeb zákazníka.

Sledujete v oblasti automatizace a robotizace trendy, které byste rád zmínil? Jakým směrem se ubírají požadavky zákazníků?

Automatizace je v současné době velmi progresivní a rychle se rozvíjející se odvětví. O robotice to platí dvojnásob. Vzhledem k nedostatku pracovních sil v průmyslu obecně rostou požadavky na automatizování procesů téměř exponenciálně. Tím jsou také definovány požadavky našich zákazníků, a to rychlá výroba a integrace zařízení do jejich procesů, spolu s maximální kontrolou kompletního výrobního procesu s minimálním zásahem obsluhy. Zvyšování kontroly kvality výroby je trend dlouhodobějšího charakteru, v posledních letech se však kontroly provádějí častěji a ve více etapách výroby, tak aby se identifikoval problém hned v okamžiku vzniku, ne na konci u výsledného produktu. V posledním roce až dvou vidím zásadní změnu k přístupu integrace průmyslových robotů. U složitějších aplikací tak častěji uplatňujeme multirobotické systémy, kdy je více robotů ovládáno z jedné řídicí jednotky, a tím se výrazně zkracuje čas na programování a oživení zařízení. Na druhou stranu, pro jednoduché zařízení máme od minulého roku v portfoliu novinku – scara robot s integrovanou řídicí jednotkou. Toto řešení umožňuje velmi rychlou montáž, a tím celou stavbu stroje. Trend se ubírá směrem k jednodušším buňkám, které jsou rychle integrovatelné do výrobní linky (třeba již stávající), oproti složitějším řešením, byť s možností více operací, jak tomu bylo dřív. Stále více aktuálním trendem je také minimální bezobslužnost, např. třídění volně ložených dílů ve spolupráci robotů s vision systémy.

Setkáváte se i s takovými požadavky, které zkrátka musíte odmítnout? A to z jakéhokoliv důvodu.

Ano, s takovými požadavky se setkáváme. V oblasti robotických aplikací integrujeme roboty Epson. Tyto roboty se zaměřují na drobnou robotiku, přesnost a hlavně rychlost robotů. Limitem pak pro nás je požadavek na větší zatížení, které nemůžeme pokrýt. V poslední době se vyskytují rovněž požadavky na kooperativní robotické aplikace. Bohužel tyto požadavky jdou proti požadavkům zákazníků na produktivitu procesu, kterou rovněž požadují. Jelikož neumíme obejít fyzikální zákony, tak tyto aplikace rovněž odmítáme.

Vzpomněli jsme zákazníky. Kdo jsou vaši zákazníci a kdo se jimi může stát?

Máme široké portfolio zákazníků a nezaměřujeme se pouze na jeden sektor. Ať už jsou to dopravníky či automatizace, máme zákazníky v automobilovém průmyslu, potravinářství, nábytkářském průmyslu, ve stavebnictví, textilní výrobě, v obecné strojní výrobě. Jedním z hlavních je však plastikářský průmysl. Výroba dopravníků ke vstřikovacím lisům je pro nás „denním chlebem“. Rovněž robotická pracoviště v lisovnách od jednoduchých manipulací a paletování dílů či vyjímání dílů z lisu, přes přípravu zástřiků a jejich vkládání do forem. Tak i komplexní aplikace obsahující odebírání dílů z lisu, jejich opracování, montáž, kontrola, balení apod. Vzhledem k našemu širokému záběru se naším zákazníkem může stát kdokoliv, kdo potřebuje automatizovat svůj proces ve výrobě.

Co můžete svým, ať už stávajícím nebo potenciálním, zákazníkům nabídnout?

Snažíme se nejen držet krok s dobou, ale být o nějaký ten krok dál. Proto investujeme do našeho zázemí. Hlavně pak do robotických aplikací spolu s aplikačními řešeními, jako jsou například kamerové inspekce, kamerové vybírání volných dílů, conveyor tracking či přesné montáže s pomocí ForceSensor technologií. Abychom měli co nejaktuálnější zkušenosti hlavně v praktické rovině, které následně můžeme nabídnout našim zákazníkům, jak při řešení jejich aplikací, tak i při školeních robotických systémů, které v rámci našeho zastoupení rovněž provádíme.

Stále častěji slyšíme o tzv. Průmyslu 4.0. Co byste mi k tomuto tématu řekl?

Průmysl 4.0 je z mého pohledu pomatení pojmů v rukou marketingových stratégů velkých průmyslových hráčů na trhu. Označení „Průmysl 4.0“ je označení epochy technického vývoje, ve které se momentálně nacházíme. Jedná se o tzv. Čtvrtou průmyslovou revoluci. Marketingoví stratégové se však snaží vzbudit dojem, že se jedná o jakousi „průmyslovou normu“. A ten, kdo tuto „normu“ ve svém podnikání neaplikuje, je vlastně „out“. Je to z praktického hlediska prázdný pojem, který má donutit lídry průmyslu rychle utratit peníze za nejmodernější techniku, i když to není nezbytně nutné.

Přiblížil bych to na příkladu, kdy mne oslovil potenciální zákazník s požadavkem na výrobu automatizovaného pracoviště. Jedním z požadavků bylo, aby zařízení splňovalo požadavky Průmyslu 4.0. Po podrobnější debatě, kdy jsem zákazníkovi vysvětlil, že takové zařízení pro něj vyrobíme a připravíme tak, aby jej mohl například propojit se systémem sběru dat u nich ve firmě, jsme se dobrali k tomu, že vlastně takové možnosti nemají a zařízení by bylo zbytečně dražší. Ušetřené prostředky jsme po domluvě raději použili na rozšíření zařízení o použitelnější části.

Ing. Jakub Rusnák
30 let
specialista robotických systémů
OPTICONTROL s. r. o.


„Automatizace
je v současné době
velmi progresivní
a rychle se rozvíjející
odvětví.“


 

Je z Vašeho pohledu plastikářský průmysl něčím specifický či výjimečný v porovnání s ostatními průmyslovými odvětvími?

Odpověď na tuto otázku má dvě roviny. Za prvé rovinu profesní. Málokdo mimo obor ví, že plastikářský průmysl v České republice se řadí k absolutní světové špičce. Z tohoto důvodu jsme konfrontováni s požadavky zákazníků, pro jejichž realizaci je třeba maximálně využít know-how v oboru za použití nejmodernějších technik a technologií. Druhým aspektem je tlak zákazníků, zejména v oblasti automotive, na prakticky bezchybný produkt nejen po funkční, ale i vzhledové stránce.

Můžete zde zmínit projekt (instalaci), na který jste mimořádně pyšní? Ať už z důvodu náročnosti, zajímavosti, doby trvání, zkrátka takový, na který nezapomenete.

To by byla odpověď na samostatný článek. Málokdy děláme nějaký projekt opakovaně, a tím pádem je pro nás každý projekt zajímavý a něčím unikátní. Ve spojitosti s plastikářským průmyslem mě napadají tři velmi podobné projekty, které vybočovaly oproti ostatním použitou technologií. Šlo o robotické buňky pro ořez vtoků s pomocí laseru. U těchto projektů bylo výzvou sladit jednotlivé technologie tak, aby bylo docíleno náročných požadavků na kvalitu výsledného dílu.

Jaké oblasti (instalaci) se v současné chvíli věnujete, můžete-li zmínit? Co Vás nejvíce zaměstnává?

V současné době jsme dokončili linku na montáž nábytkového kování, která byla specifická vysokým taktem výroby, za použití multirobotického systému spolu s kamerovým rozpoznáváním dílů. A nyní začínáme vyrábět několik zařízení pro robotické zakládání dílů do palet po odběru ze vstřikolisu. To, že jde o opakovanou výrobu, je pro nás spíše ojedinělý jev, ale i tak nás tento projekt bude ještě dlouhou dobu zaměstnávat.

Společnost OPTICONTROL, s. r. o. vznikla v r. 1992. Jak byste těchto 26 let zhodnotil a jaké máte plány či vize do budoucna?

Firma byla založena jako podnikání jednoho člověka, současného majitele pana Ing. Pavla Závěrky, a postupem času se k činnostem v oblasti energetiky přidalo zastoupení pro systémy pohyblivých přívodů energií a začaly se pomalu otvírat dveře do oblasti strojírenství. Po získání zastoupení pro firmu MiniTec, se dveře strojírenského sektoru otevřely dokořán. Firma se začala rozrůstat spolu s vizí toho, že nechce jen prodávat produkty jiných firem, ale vytvářet nové hodnoty. Toto období bylo náročné, zejména ze dvou důvodů. Nejprve po stránce prostoru, kdy první dopravníky a stroje byly navrhovány a vyráběny doslova v garáži. Tím druhým náročným úkolem bylo prorazit na trhu s jednoúčelovými stroji, v kterém je u nás poměrně značná konkurence. Díky odhodlání a tvrdé práci se to povedlo zvládnout a firma se dále rozrůstala, až se v roce 2007 přesunula do nové výrobní haly. V roce 2010 jsme se ve větší míře začali zabývat aplikací průmyslových robotů, a ještě více se tím rozšířil rozsah naší činnosti v souladu s rychle se vyvíjejícím průmyslem v této oblasti. S ohlédnutím za historií a vývojem, kterým jsme si prošli, musím zhodnotit posledních 26 let velmi kladně. Hlavně pak díky tvrdé a zapálené práci našeho týmu. Rovněž bych zdůraznil úspěch, kterého se nám povedlo dosáhnout v loňském roce, kdy jsme posunuli Českou republiku na třetí příčku v oblasti aplikací SCARA robotů v rámci Evropy.

A do budoucna? To bychom chtěli pokračovat v nastaveném trendu a dále vyrábět zařízení nejvyšší kvality za použití moderních technologií.

Pane Rusnáku, děkuji Vám za rozhovor!

Ivana Nedbalová, šéfredaktorka


OPTICONTROL, s. r. o.
Chmelníky 3, 664 31 Lelekovice
Tel.: +420 541 232 288
e-mail: info@opticontrol.cz
www.opticontrol.cz


 

Mohlo by se Vám líbit

Německá výroba obráběcích strojů dále stagnuje. Očekává se pokles výroby. Nové objednávky nejsou na obzoru.

Prodej obráběcích strojů členských firem svazu VDW je v současné době stále podporován nevyřízenými objednávkami. Na obzoru se nerýsuje žádná pozitivní změna trendu v objednávkách. Ve […]

AI na veletrhu HANNOVER MESSE: Klíč ke konkurenceschopnému a udržitelnému průmyslu

Posílení konkurenceschopnosti, ochrana klimatu, podpora prosperity – to jsou hlavní úkoly, které dnes stojí před průmyslem. Klíčem ke zvládnutí těchto výzev jsou inovativní technologie. Jak […]

OSTROJ pokračuje v investicích do energetických úspor. Loni ušetřil téměř 3 miliony Kč

OSTROJ, jedna z předních strojírenských firem v České republice s více než sedmdesátiletou historií, čelí v posledních letech rapidnímu nárůstu nákladů na energie, a to v desítkách milionů korun. V roce […]