Plasty

20. dubna 2015 00:15

Slavnostní otevření vývojového centra PLASTIKA a. s.

Ve dnech 18. a 19. září 2014 proběhlo slavnostní otevření vývojového centra společnosti PLASTIKA, a. s.

Inzerce

Akce se zúčastnilo více jak 60 hostů z řad obchodních partnerů a zaměstnanců, ti měli možnost prohlédnout si nové prostory a v neposlední řadě zúčastnit se odborného workshopu, jehož přednášky byly zaměřeny na technologické postupy a jejich implementaci v Plastice. K záměru vybudovat vývojové centrum vedla představitele akciové společnosti PLASTIKA, a. s. poptávka po službách v oblasti vývoje produktů a forem a současný trend zrychlených inovací v automobilovém průmyslu. Ve vývojovém centru bude probíhat nezávislý vývoj a výroba vstřikovacích forem.

Vyvrcholením akcí k příležitosti slavnostního otevření vývojového centra byl 20. 9. 2014 Den otevřených dveří firmy Plastika. Den otevřených dveří se těšil velkému zájmu návštěvníků. Přes 800 návštěvníků přišlo zhlédnout zázemí společnosti, provozní prostory i bohatý doprovodný program.

PLASTIKA, a. s. v Kroměříži patří k významným dodavatelům komplexních plastových komponentů pro průmyslové výrobky, zejména pro oblast automobilového a počítačového průmyslu.

www.plastika.cz

Mohlo by se Vám líbit

CastForge upevňuje své postavení na trhu

Silný růst a velký mezinárodní význam / Třetí ročník veletrhu odlitků a výkovků je naprostým úspěchem Od 4. do 6. června 2024 se na stuttgartském […]

Grumant: Nástroje z práškové oceli

Moderní doba klade stále větší požadavky na obráběcí nástroje a používané technologie. Při rozhodovacím procesu je však nutné zohlednit mnoho faktorů a nástroje, které se s obrovským úspěchem […]

Veletrh EuroBLECH 2024 uvádí nové způsoby zapojení do produktivity

Tisíce expozic a čtyři dny intenzivního sourcingu produktů, navazování kontaktů a výuky: Obor zpracování plechu se připravuje na laťku nastavující akci: veletrh EuroBLECH 2024 předvádí […]