Plasty

13. dubna 2016 00:22

Přírodní vlákna

Všestranná výrobní řešení pro všestranný materiál

Tvarování a zadní zástřik v jednom kroku, tzv. Organo Sheet Injection (OSI), je inovativní možností jak urychlit a zlevnit výrobní proces plošných dílů nejen v automobilovém průmyslu.

Jedná se o integraci dvou dříve separátních technologických postupů lisování deskových polotovarů a následné zastříknutí PP. Ploché polotovary, např. NFPP (desky z přírodních vláken + PP) nebo organo desky (uhlíková vlákna, skelná vlákna, aramidová tkanina / termoplastická matrix-struktura) jsou předehřáty ve tvarovacím nástroji, vylisovány a následně rovnou zastříknuty. Při tomto zástřiku mohou být integrovány dodatečné funkce jako upínací očka, lokální zesílení, popř. lze zástřikem docílit i dokonalé úpravy hrany dílu. Díky kombinaci technologických kroků do jednoho procesu lze kromě redukovaného času cyklu dosáhnout též značné úspory na straně nástrojů. Tím se sníží též náklady na jejich manipulaci i skladování. Oblasti aplikace technologie Organo Sheet Injection jsou převážně:

  • strukturální díly obsahující uhlíková nebo skelná vlákna,
  • skelety automobilových sedaček,
  • karoserijní díly,
  • různé díly v leteckém průmyslu,
  • různé díly v interiéru automobilů (přírodní vlákna-PP),
  • dveřní, postranní, sloupkové nebo sedačkové obložení, které může být následně kašírováno dekoračními textilními materiály nebo fóliemi.

Hrana též součástí – Hybridní One-Shot technologie

V rámci dalšího vývoje nabízí FRIMO také možnost integrování hrany dílu do procesu One-Shot. Tato inovace představuje velkou výzvu. U stávajích výrobních technologií je pro docílení čisté hrany často zapotřebí více procesů a dokončovacích operací. FRIMO dokázalo na tuto neuspokojivou situaci odpovědět účinným a stabilním řešením. Tato nová, patentovaná technologie pro výrobu hybridních dílů s sebou přináší významné výhody a nabízí skutečnou přidanou hodnotu.

Touto inovací je existující technologie OSI dále rozšířena o jeden podstatný procesní krok. Díly z vlákenných polotovarů, případně organo desky, mohou být v pouze jediném kroku vytvarovány, oříznuty, zastříknuty a zároveň může být již oříznutá hrana dále obstříknuta. O výsledcích se mohou zákazníci přesvědčit na příkladech referečních dílů, které byly pomocí této technologie dokonalou hranou již opatřeny.

Díky tomuto technickému řešení je výroba celého dílu skutečným jednokrokovým procesem, který umožní procesní i materiálové úspory. Vysoké náklady dokončovacích operací na ořezové hraně jsou eliminovány; ze stroje, resp. nástroje, je díl vyjímán s hotovou, čistou koncovou hranou. Kromě toho je možné integrovat i další funkční elementy. Příkladem mohou být vyztužovací žebírka vedoucí až na samotnou hranu dílu. Ta může být lokálně zesílena nebo také obstříknuta.

Tento rozšířený výrobní postup je aplikovatelný na všechny termoplastické materiály (plněné přírodními, uhlíkovými i skelnými vlákny).

www.frimo.com

 

Mohlo by se Vám líbit

Zdánlivě nemožné technické dílo se stalo skutečností

Díky odborným znalostem a schopnostem společnosti Sandvik Coromant vznikla kombinace Michelangela, Rodina, Kollwitz, Kotara a Savage Vytváření uměleckých děl z kovu není žádná novinka. Mnohým z nás se […]

Závod Siemens v Trutnově rozjel novou linku na plošné spoje

V těchto dnech zahajuje trutnovský závod Siemens zcela novou výrobu desek plošných spojů (PCB). Desky plošných spojů tvoří základ moderních digitálních řídicích modulů PLC, které koncern […]

Asseco Solutions je špičkovým hráčem i ve světě cloudu

Informační technologie patří k oblastem s nejrychlejším růstem a největším tempem změn. V posledních letech však existuje technologie, která i v porovnání s ostatními v této branži, roste extrémně rychle. Je […]