Plasty

13. dubna 2016 00:22

Přírodní vlákna

Všestranná výrobní řešení pro všestranný materiál

Tvarování a zadní zástřik v jednom kroku, tzv. Organo Sheet Injection (OSI), je inovativní možností jak urychlit a zlevnit výrobní proces plošných dílů nejen v automobilovém průmyslu.

Jedná se o integraci dvou dříve separátních technologických postupů lisování deskových polotovarů a následné zastříknutí PP. Ploché polotovary, např. NFPP (desky z přírodních vláken + PP) nebo organo desky (uhlíková vlákna, skelná vlákna, aramidová tkanina / termoplastická matrix-struktura) jsou předehřáty ve tvarovacím nástroji, vylisovány a následně rovnou zastříknuty. Při tomto zástřiku mohou být integrovány dodatečné funkce jako upínací očka, lokální zesílení, popř. lze zástřikem docílit i dokonalé úpravy hrany dílu. Díky kombinaci technologických kroků do jednoho procesu lze kromě redukovaného času cyklu dosáhnout též značné úspory na straně nástrojů. Tím se sníží též náklady na jejich manipulaci i skladování. Oblasti aplikace technologie Organo Sheet Injection jsou převážně:

  • strukturální díly obsahující uhlíková nebo skelná vlákna,
  • skelety automobilových sedaček,
  • karoserijní díly,
  • různé díly v leteckém průmyslu,
  • různé díly v interiéru automobilů (přírodní vlákna-PP),
  • dveřní, postranní, sloupkové nebo sedačkové obložení, které může být následně kašírováno dekoračními textilními materiály nebo fóliemi.

Hrana též součástí – Hybridní One-Shot technologie

V rámci dalšího vývoje nabízí FRIMO také možnost integrování hrany dílu do procesu One-Shot. Tato inovace představuje velkou výzvu. U stávajích výrobních technologií je pro docílení čisté hrany často zapotřebí více procesů a dokončovacích operací. FRIMO dokázalo na tuto neuspokojivou situaci odpovědět účinným a stabilním řešením. Tato nová, patentovaná technologie pro výrobu hybridních dílů s sebou přináší významné výhody a nabízí skutečnou přidanou hodnotu.

Touto inovací je existující technologie OSI dále rozšířena o jeden podstatný procesní krok. Díly z vlákenných polotovarů, případně organo desky, mohou být v pouze jediném kroku vytvarovány, oříznuty, zastříknuty a zároveň může být již oříznutá hrana dále obstříknuta. O výsledcích se mohou zákazníci přesvědčit na příkladech referečních dílů, které byly pomocí této technologie dokonalou hranou již opatřeny.

Díky tomuto technickému řešení je výroba celého dílu skutečným jednokrokovým procesem, který umožní procesní i materiálové úspory. Vysoké náklady dokončovacích operací na ořezové hraně jsou eliminovány; ze stroje, resp. nástroje, je díl vyjímán s hotovou, čistou koncovou hranou. Kromě toho je možné integrovat i další funkční elementy. Příkladem mohou být vyztužovací žebírka vedoucí až na samotnou hranu dílu. Ta může být lokálně zesílena nebo také obstříknuta.

Tento rozšířený výrobní postup je aplikovatelný na všechny termoplastické materiály (plněné přírodními, uhlíkovými i skelnými vlákny).

www.frimo.com

 

Mohlo by se Vám líbit

Střízlivíme. Digitalizace je nástroj, problémy za nás nevyřeší

Za technologie utrácíme jako zběsilí. Divoká digitalizace nás dostala do stavu, kdy zavádíme jeden systém za druhým, ale vytěžit z nich dokážeme minimum. Trápí se […]

Vysokorychlostní kuličková ložiska se snadnou manipulací a velkou trvanlivostí od společnosti NSK

Tam, kde jsou vyžadovány velké provozní rychlosti, snadná manipulace a velká trvanlivost, mohou konstruktéři s výhodou využít nová čtyřbodová kuličková ložiska od společnosti NSK. Ložiska […]

Rösler Smart Solutions: Digitální sledování parametrů procesní vody

Lepší pochopení procesu zlepšuje výsledky povrchových úprav omíláním Z ekonomických a ekologických důvodů se stalo nezbytným čištění a recyklace procesní vody v aplikacích hromadných povrchových […]