Plasty

24. dubna 2017 00:13

Multi-robotické systémy EPSON

Firma OPTICONTROL, s. r. o., má zastoupení pro průmyslové roboty EPSON pro Českou a Slovenskou republiku. Mimo prodeje, servisu a technické podpory Vám díky dlouholetým zkušenostem v oblasti jednoúčelových strojů a automatizace můžeme nabídnout i kompletní řešení auto matizace a robotizace na míru Vašich potřeb. Tímto bychom Vám rádi přiblížili proces vývoje zařízení s použitím průmyslových robotů EPSON.

V současné době, kdy narůstá zavádění automatizace a robotizace do výrobních procesů, jsou kladeny stále vyšší nároky jak na zařízení samotná, tak na firmy zabývající se jejich realizací. Na jedné straně samotné zařízení musí splňovat přísné požadavky výrobních časů, kvality a přesnosti produkce. V neposlední řadě je kladen důraz na co nejlepší využití prostoru ve výrobních halách.

Inzerce

Na druhé straně musí výrobce zařízení dosáhnout co největší efektivnosti během jeho návrhu a konstrukce, montáže, zapojení, programování a odlaďování, aby se udržel konkurenceschopným. S rostoucí složitostí neúměrně rostou náklady spojené s jednotlivými fázemi realizace a je potřeba využívat připravená řešení.

EPSON, jako průkopník v průmyslové robotice a celosvětový lídr v oblasti SCARA robotů, přizpůsobuje těmto trendům svou nabídku a nabízí multirobotickou řídicí jednotku RC700-A. Tato řídicí jednotka má možnost ovládat až 4 roboty, ať už se jedná o SCARA či 6osé roboty v libovolné kombinaci. Systém s jedním robotem obsahuje daný robot a řídicí jednotku RC700-A. Systém s více roboty obsahuje řídicí jednotku RC700-A, propojenou s prvním robotem a DriveUnit propojené s dalšími roboty.

Řídicí jednotka a jednotky DriveUnit o rozměrech 380 × 180 × 350 mm jsou kompaktní a zabírají pouze málo místa. Jednotky jsou zapojeny v sérii přes ethernetový kabel, což značně snižuje náklady na propojování a vedení kabeláže.

Hlavní výhoda multirobotického systému spočívá v jednoduchosti jeho programování, jeden řídicí program ovládá všechny připojené roboty. Díky možnosti až 48 paralelních procesů zvládne obsloužit kompletní automatizaci bez nutnosti použití nadřazeného PLC. V praxi to má za následek výrazné ušetření času při programování, kdy jsou roboty a aplikace naprogramovány z jednoho programu a není potřeba se neustále přepojovat mezi jednotlivými roboty, PLC, kamerami ap.

Použití více menších robotů v procesu namísto jednoho velkého vede ke snížení zástavbového prostoru automatizace s možností lepšího a ergonomičtějšího uspořádání celého zařízení. Složitá manipulační operace se tak dá rozložit na více jednoduchých, snáze konfigurovatelných částí, které jsou rychlejší na konstrukci a zprovoznění. Dá se tak docílit optimálnějších časů cyklů s plynulejším tokem materiálu.

Všemu také dopomáhá programovací a ovládací prostředí RC+7. Toto prostředí umožňuje programovat jednotlivé roboty či multirobotické systémy přímo, či za pomoci simulačního prostředí s podporou 3D modelů prostředí, chapadel, kontrolou kolizí, učení bodů z 3D dat a další. Při výrobě zařízení se tak časy na programování překrývají s fyzickou výrobou zařízení. Během montáže mechanických prvků, elektrického zapojení apod. může paralelně probíhat vývoj řídicího programu v simulačním prostředí. Následné nahrání řídicího programu a odladění aplikace proběhne ve velmi krátkém čase, což výrazně ovlivní dodací termíny.

Multirobotická jednotka RC700-A dále může pracovat s dalšími aplikačními řešeními firmy EPSON, jako jsou kamerové systémy, měření sil a momentů, conveyor-tracking či vizualizace. Tím se celková integrace robotů do výrobního zařízení dále usnadňuje, zrychluje a zlevňuje.

Výsledné zařízení s použitím multirobotického systému oproti použití konvenčních robotů výrazně zjednodušuje a zkracuje vývoj a výrobu zařízení na straně dodavatele. Na straně koncového zákazníka pak šetří prostor a finanční prostředky.


Opticontrol s. r. o.
664 31 Lelekovice 103
tel.: 541 232 288
info@opticontrol.cz
www.opticontrol.cz


Mohlo by se Vám líbit

Měření tloušťky plechu

V automobilovém průmyslu se při lisování plechů používá stříhání a tvarování do forem pomocí lisovacího nástroje. Kovové raznice se používají k vytvoření vysoce přesných kovových […]

Ultrarychlé váhové terminály IND 360 pro automatizaci systémů vážení a plnění nádrží

Rychlé, automatizované aplikace usnadňují vážení. Terminál METTLER TOLEDO IND360 v sobě skrývá jedno zařízení pro více aplikací. Předprogramované aplikace pro řízení úrovně náplně v nádrži/zásobníku a […]

OSTROJ dodá dopravníkový systém pro Model Obaly. K prototypování využil virtuální realitu

Opavský OSTROJ získal rozsáhlou zakázku na dodávku komplexního dopravníkového systému pro automatizaci výroby ve společnosti Model Obaly a.s. S pomocí simulačního programu a virtuální reality navrhl […]