Plasty

30. dubna 2019 13:00

LASCAM systems s.r.o.: Řezání a čištění v plastikářském průmyslu ve špičkové kvalitě

Technologický pokrok s sebou přináší i vyšší požadavky na kvalitu. Výrobci tak hledají způsoby, jak zefektivnit produkci a eliminovat zmetkovost. S tím je spojena i čistota forem, která zabezpečuje, že nejsou žádné viditelné stopy na finálních výrobcích. Laserové technologie přinášejí řešení pro tyto stále rostoucí potřeby.


LASEROVÝ OŘEZ VTOKŮ PLASTOVÝCH VÝLISKŮ

V mnoha případech již konvenční technologie opracování plastů nevyhovují požadavkům koncových uživatelů. Lasery posouvají kvalitu výroby plastů na zcela novou úroveň.

Zařízení LASTIC vyvinuté společností LASCAM představuje implementaci nejmodernějších laserových technologií a ergonomického ovládání do jediného produktu, jenž je navržen tak, aby jeho implementace do stávajících výrobních linek byla co nejjednodušší. Jde o multifunkční laserovou stanici, která je určena nejen jako nástavba vstřikolisů, ale také jako doplněk k robotickým aplikacím. Slouží primárně k ořezávání vtoků plastových výlisků, ale je schopná také v jednom cyklu řezat, vrtat, svařovat nebo značit.

OPRACOVAT JE MOŽNÉ TÉMĚŘ JAKÝKOLIV PLAST

V našich rozsáhlých testech jsme se dostali k řezání mnohých materiálů jako například ABS, PC, PMMA, PP nebo PE s mnoha plnivy. Možnosti opracování těchto i dalších materiálů jsou shrnuty v tabulce níže. Uvedený přehled je jen příkladem širokého spektra kombinací procesů opracování a materiálů.

Kvalitní opracování je ovšem pouze jednou stránkou věci. Neméně důležitá je i přesnost a rychlost, které jsou zabezpečeny díky laserové rozmítací hlavě s přesností rozmítání svazku 0,009 mm, pracující v maximálních rychlostech až 6 000 – 15 000 mm za sekundu. Zároveň je díky programovacímu prostředí laseru možné ladit parametry a trajektorii svazku tak, aby byly splněny individuální požadavky zákazníka. V našich rozsáhlých testováních jsme se dostali k řezání mnohých materiálů jako například ABS, PC, PMMA, PP nebo PE. Samozřejmostí je také připravenost na moderní standard Průmysl 4.0, který přináší digitální propojení výrobních procesů a mimo jiné i prediktivní údržbu, která předpovídá stav strojů v reálném čase, a tak umožnuje předvídat poruchy dříve, než k nim dojde.

Řez polymeru o síle 2 mm.

Řez polymeru o síle 5 mm.

JAKÉ JSOU VÝHODY LASEROVÉ TECHNOLOGIE?

Díky zpětné vazbě od uživatelů lze shrnout výhody přechodu na laserovou technologii do několika bodů:

 •  Potvrdilo se, že ekonomická návratnost zařízení se pohybuje již od jednoho roku a to při jednosměnném provozu.
 • Čas opracování výrobku klesne až sedminásobně a mnohonásobně se zvýší produktivita. Například při vrtání je LASTIC schopný vyvrtat sedm děr za 0,14 s, oproti jedné mechanicky vrtané díře v čase okolo jedné vteřiny – zvýšení produktivity o 98%.
 • Multifunkčnost pracovní stanice umožnuje až 72 % snížení nákladů na servis, údržbu a spotřební materiál.
 • Ze zkušeností uživatelů také vyplývá, že klesá zmetkovitost ze 14 % při mechanickém opracování na 0,02 % při využití LASTICu.

LASEROVÉ ČIŠTĚNÍ V PLASTIKÁŘSKÉM PRŮMYSLU

Výrobci se snaží najít nové způsoby, jak zabezpečit opakovatelnost kvality výroby. S tím je spojené i efektivní čištění forem.

Laserové čištění je přelomovou technologií z hlediska úspor nákladů na provozní energie a spotřební materiály s ověřenou stabilitou. Tyto systémy představují vysoce efektivní, ekonomickou a ekologickou inovaci k dostupným konvenčním technologiím. Nevyžadují žádná abraziva ani chemikálie, které by bylo nutné skladovat a ekologicky likvidovat. Jsou šetrné k životnímu prostředí a mají dlouhý servisní interval.

Forma částečně očištěná laserem.

Tato technologie se v plastikářském průmyslu stává velmi rychle zavedeným standardem díky své efektivitě, dokonale čistému povrchu a levnému provozu. V České republice se ročně prodá desítka systémů a očekává se, že v roce 2018 a 2019 se tento počet ztrojnásobí.

U počáteční, vyšší investice do laserového systému pro čištění může společnost počítat s rychlou návratností investice. Porovnámeli provozní náklady technologie „suchý led“ – cca 41,40 €/h – s náklady technologie „laserové čištění“ – cca 5,90 €/h – je zřejmé snížení o 87 % oproti suchému ledu a investice se ve dvousměnném provozu vrátí přibližně za rok.

TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ FOREM, KTERÉ LASER NAHRAZUJE

 • Čistění suchým ledem
 • Čistění chemickým procesem
 • Mechanické čistění
 • Manuální čistění

VÝHODY

 • Lze čistit i povrchy, které se nedají ošetřit standardními technologiemi.
 • Formy lze čistit přímo na stroji bez potřeby demontáže.
 • Vysoce efektivní a ekologická technologie s nízkou náročností na energie (až o 90 % nižší spotřeba).
 • Nízká poruchovost a dlouhá životnost s nízkými servisními náklady.
 • Laserové čištění je bezkontaktní a šetrné k čištěnému materiálu.
 • Čistí dokonale na jeden přechod povrchy, které se doteď čistily v několika dlouhých cyklech.

PŘÍPADOVÉ STUDIE

 • Až 100 x rychlejší proces v porovnání se stávajícími technologiemi – dokázali jsme pomocí laseru zkrátit čas čistění z 3 hod na 30 min s prokazatelně vyšší kvalitou.
 • Návratnost investice – u mezinárodního zákazníka se nám podařilo investici splatit do 6 měsíců jen na provozních nákladech (voda a elektřina).
 • Vyšší produktivita – u českého zákazníka jsme dokázali, že technologie čištění pomocí laseru je 6 x produktivnější a rychlejší než technologie suchého ledu.

Závěrem lze dodat pouze to, že laserové technologie se stávají nezbytnou součástí inovativních fi rem v plastikářském průmyslu.

Karol Flimel, LASCAM systems s.r.o.

www.lascam.cz

Tato přednáška zazněla na konferenci FORMY a PLASTY, kterou pořádá firma JAN SVOBODA s. r. o.

Zveme Vás na 10. ročník konference FORMY a PLASTY 2019

www.jansvoboda.cz/Konference-FORMY-a-PLASTY-2019

Mohlo by se Vám líbit

O krok napřed – EMCO stroje s řídicím systémem SINUMERIK ONE

Digitálně nativní CNC řídicí systém SINUMERIK ONE s novými technologickými funkcemi a uživatelským rozhraním v novém designu se již úspěšně používá na soustruzích a frézkách […]

Cívka za cívkou pro vyšší efektivitu

Vysokozátěžové paletové regály pro Invesztál Cívky z nejrůznějších (barevných) kovových plechů představují základní materiál, ze kterého Invesztál vyrábí nejrůznější tvary a druhy střešních krytin a systémy […]

Panasonic Industry nabízí přizpůsobení automatizačních produktů

Speciální služba přináší zákazníkům Panasonic Industry možnost získat produkt již vhodně předpřipravený pro jejich projekt či výrobu. Společnost Panasonic Industry nabízí nejen nejmodernější produkty pro […]