Plasty

19. dubna 2022 10:42

LANXESS rozšiřuje řadu kompozitních materiálů Tepex flowcore. Využití naleznou především v automoto průmyslu

  • Termoplastické kompozity, které vydrží pro lisování pod tlakem
  • Lehké komponenty pro automobily, sportovní vybavení a spotřební zboží

Společnost LANXESS je díky svým produktům Tepex jedním z předních výrobců termoplastických kompozitů pro lehké a odolné konstrukční prvky. Produktová řada Tepex flowcore, která je uzpůsobena pro četné varianty procesu lisování, byla nyní rozšířena a optimalizována. Nové kompozity nabízejí podobné mechanické vlastnosti jako směsi pro formování plechu nebo kompozit pro formování plechu, jsou ale mnohem tvárnější a snadněji se recyklují. „S řadou Tepex flowcore cílíme především na panely podvozků a zavazadlové prostory automobilů, ale také na součásti, jako jsou velké obaly a kryty baterií,” říká Sabrina Anders, projektová manažerka řady Tepex flowcore v obchodní jednotce High Performance Materials společnosti LANXESS. Tepex flowcore se již osvědčil v sériově výrobě, např. v nosníku nárazníku pro středně velké sedany vybraného výrobce automobilů z Japonska.

Několik možností zpracování

Nové kompozity jsou velmi univerzální z hlediska způsobu zpracování. Lze je například lisovat pomocí standardních nástrojů pro termoplasty vyztužené dlouhými nebo skelnými vlákny. „Mají tak dobré vlastnosti, že lze s velkou přesností reprodukovat křehké oblasti součástí. Stěny jsou zároveň velmi tenké,” říká Anders. Materiály Tepex flowcore a Tepex dynalite lze také v lisovacích procesech používat společně. Kompozity z řady Tepex flowcore jsou také, podobně jako produkty řady Tepex dynalite, vhodné pro hybridní lisování.

Více informací o produktové řadě Tepex a lehkých konstrukcích společnosti LANXESS najdete na www.tepex.com a https://lightweight.lanxess.com.

K výrobě žebrování na demonstračním modelu nebyl použit žádný další vstřikovaný materiál. Model byl vyroben výhradně z tlakově lisovaného produktu řady Tepex flowcore.
Fotografie: LANXESS


LANXESS je přední společností v oblasti speciálních chemikálií, jejíž tržby v roce 2021 dosáhly 7,6 miliard EUR. V současné době má společnost přibližně 14 900 zaměstnanců ve 33 zemích. Hlavní činností společnosti LANXESS je vývoj, výroba a prodej chemických meziproduktů, aditiv, speciálních chemikálií a plastů. Společnost LANXESS je zařazena do předních indexů udržitelnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World and Europe) a FTSE4Good.

Výhledy do budoucna

Tato zpráva společnosti obsahuje některá výhledová prohlášení, včetně předpokladů, názorů, očekávání a pohledů společnosti nebo citovaných ze zdrojů třetích stran. Různá známá i neznámá rizika, nejistoty a další faktory mohou způsobit, že se skutečné výsledky, finanční situace, vývoj nebo výkonnost společnosti LANXESS AG budou podstatně lišit od odhadů vyjádřených nebo naznačených v tomto dokumentu. Společnost LANXESS AG nezaručuje, že předpoklady, z nichž tato výhledová prohlášení vycházejí, jsou prosté chyb, ani nepřebírá žádnou odpovědnost za budoucí správnost názorů vyjádřených v této prezentaci nebo za uskutečnění předpokládaného vývoje. Žádné prohlášení ani záruka (výslovná ani implicitní) se nevztahuje na žádné informace, odhady, cíle a názory obsažené v tomto dokumentu a nelze se na ně spoléhat a nepřijímá se žádná odpovědnost za jakékoli chyby, opomenutí nebo nesprávná tvrzení v něm obsažená, a proto žádný zástupce společnosti LANXESS AG ani kterékoliv z jejích přidružených společností ani žádný z jejich vedoucích pracovníků, ředitelů nebo zaměstnanců nepřijímá žádnou odpovědnost vyplývající přímo nebo nepřímo z použití tohoto dokumentu.

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]