Plasty

24. dubna 2017 00:30

Konstrukce výlisků z plastů a forem pro zpracování plastů – Polymery

I v letošním prvním čísle časopisu Plastics Production bychom vám rádi představili knihu z „našeho“ oboru – z plastikářského průmyslu. Tentokrát se jedná o publikaci s názvem „Konstrukce výlisků z plastů a forem pro zpracování plastů. Polymery“, jejímž autorem je Zdeněk Řehulka. Publikaci vydalo Akademické nakladatelství CERM Brno v roce 2015.

Publikace je určena pro konstruktéry výlisků, konstruktéry forem pro vstřikování plastů, technology plastikářské výroby a pracovníky obchodně-technických útvarů ve zpracovatelských podnicích. Je vhodná pro studenty a absolventy škol, přicházející do praxe v těchto podnicích na uvedené funkce.

Inzerce

Obsah je přizpůsoben požadavkům potřebných znalostí plastikářské problematiky. Byl formován více než padesátiletým působením autora v oblasti konstruování výlisků a forem a v oblasti technické přípravy výroby. A to v tehdy největším zpracovatelském plastikářském podniku v Československu, v n. p. LNH Vrbno pod Pradědem. Po roce 1991 a privatizaci všech závodů tohoto národního podniku působil autor v uvedených oblastech až do r. 2010, kdy ukončil aktivní činnost v nástupnické firmě Husqvarna Vrbno p. P.

Obsah publikace tematicky vychází z více jak 25leté přednáškové činnosti autora pro různé závody a organizace v ČR a SR, ze spolupráce s 00S Uniplast Brno a především s organizací Sekurkon Praha (prac. Brno). V této organizaci působil autor jako lektor 14 roků. Zde pro účely pravidelných odborných seminářů, na přání posluchačů, vznikla tato publikace. Rovněž nemalým důvodem jejího vzniku byl i naprostý nedostatek technické literatury tohoto zaměření u nás. Původní Sborník přednášek vznikl v r. 1996. Publikace pak byla v průběhu let pravidelně aktualizována a doplňována o nové poznatky z oboru.

Jednalo se o zařazování novinek nejen z praxe autora z velkého zpracovatelského podniku, ale i o zařazování poznatků z pravidelných návštěv významných evropských plastikářských veletrhů, z dostupné zahraniční odborné literatury a ze spolupráce se zástupci zahraničních firem. Tak přibyly nové kapitoly VIII, IX, X a Část II „ Základní, technické a vysocevýkonné polymery“. Tato navazující část publikace byla doplněna z důvodu poskytnutí základních informací o termoplastech, vlastnostech a jejich aplikačních možnostech. Částí II. byl uzavřen kompletní okruh problematiky oblastí, uvedených v názvu této publikace. Autor doufá, že publikace splňuje zatím svoje osvětové poslání. Slovo „zatím“ je zvoleno z pohledu vývoje oboru zpacování plastů úmyslně, neboť tento se dále dynamicky rozvíjí. Důkazem jsou stále nové a nové výrobní postupy, materiály, strojní a pomocné vybavení a aplikace v širokém rozsahu jejich užití ve všech oblastech průmyslu.

Právě toto 2. vydání bylo vedeno snahou aktualizovat současný stav a možnosti techniky v oblasti zpracování plastů.


O autorovi:

Pan Zdeněk Řehulka se narodil v roce 1938 v Podivicích v okrese Vyškov. V roce 1953 zahájil studium Vyšší průmyslové školy strojnické v Olomouci. V roce 1957 nastoupil na umístěnku do tehdy nově zřízeného národního podniku Lisovny nových hmot Vrbno pod Pradědem, a to do oddělení konstrukce forem, kde mimo základní vojenskou službu působil jako konstruktér do roku 1972. Pak krátce pracoval jako vedoucí oddělení závodu Vrbno a od roku 1973 jako šéfkonstruktér n. p. LNH do roku 1991. Po rozpadu podniku, v témže roce, znovu nastoupil jako vedoucí oddělení konstrukce v privatizovaném závodě Vrbno. Od roku 1997 až do odchodu do důchodu, do roku 2010, pracoval jako vedoucí oddělení nových aplikací v nástupnické organizaci Husqvarna Group, která pokračuje v plastikářské výrobě původního národního podniku LNH. Tento plastikářský podnik v letech 1955–1991 byl největším podnikem v ČSSR a měl 8 závodů s 3 700 zaměstnanci.


 

Mohlo by se Vám líbit

Rozhovor: Robot není hrozba, ale pomocník a partner člověka

Rozhovor s Radkem Velebilem (Sales Manager KUKA CZ&SK) Inzerce Automatizace výroby se stala kvalitativně novou etapou technického rozvoje v 50. letech minulého století. Velikost změn, které […]

Tatra Trucks má novou konstrukční kancelář v Brně, v blízké době přibude další v Ostravě

Kopřivnická automobilka nastartovala procesy restrukturalizačních kroků a investic, která mají výrazně zvýšit objem produkce a také zefektivnit její chod v mnoha oblastech. Kvůli navýšení výroby i […]

Pozvánka na 8. ročník konference „Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě“

Pozvánka na 8. ročník konference: konferenci: „Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě“, která se koná dne 24. 4. 2024 v Brně, v kongresovém centru Quality Hotel […]