Plasty

26. září 2017 00:20

Kesat přináší zákazníkům úspory provozních nákladů vstřikolisů a vysokou opakovanou kvalitu povrchových úprav nejen plastových výrobků

Přemýšleli jsme, jak našim potenciálním i stávajícím zákazníkům nejlépe přiblížit přínosy a výhody, které jim spolupráce s naší společností KESAT, a. s., může přinést. Jsou to jednoznačně úspory provozních nákladů. A jak snižujeme náklady povrchovými úpravami? Naše robotická pracoviště dokáží provádět broušení a leštění ve vysoké kvalitě a hlavně díky našemu know-how v tomto oboru účinně odstraňovat chyby jak na primárním plastovém výrobku, tak u plničů i finálních laků.

Úspory provozních nákladů vstřikolisů

Obchodní koncept je založen na komplexní dodávce celého retrofitu na klíč. KESAT disponuje odpovídajícím technickým zázemím, zákazníkovi je samozřejmě zpracována technicko obchodní dokumentace přímo určená na jeho konkrétní vstřikolis, v případě přání i na celou výrobu. Součástí dodávky je montáž, uvedení do provozu a zaškolení technického personálu zákazníka. Dodávka HW a SW se realizuje ze standardních a osvědčených prvků koncernu KEBA AG, určených výhradně pro plastikářské stroje a používaných u nových vstřikolisů nejmodernější koncepce, při provádění doporučené prediktivní údržby se jedná o bezporuchovou technologii, v případě potřeby provedeme i výměnu elektrické části stroje, jako jsou měření poloh, senzorika, repase rozváděče atd.

KEBA je světovým technologickým lídrem v oblasti komplexní automatizace a řízení plastikářských strojů. Plastikářský trh zná tuto techniku z dodávek nových vstřikolisů pod originální značkou, nebo pod brand labelem. Postupující globalizace způsobila i zvýšenou poptávku po rekonstrukcích a retrofitech dražších starších strojů pro komplikované výroby, KESAT se tohoto segmentu ujal v roce 2011 rovnou s celosvětovým působením.

Náš koncept úsporných rekonstrukcí vstřikolisů staví zejména na záměně běžných olejových čerpadel a asynchronním motorem za čerpadla s motorem synchronním. Souvisejícím upgrade je i výměna řídicího systému vstřikolisu za nové, nejmodernější řízení a konečně s těmito HW uzly související software. Všechny nové prvky komunikují po datových sběrnicích a jsou připraveny na koncepty Industry 4.0 či internet strojů.

Ne nepodstatným prvkem naší nabídky je i instalace továrního MES systému pro řízení plastikářských výrob využívajícího koncepce OPC serveru.

Olejové čerpadlo s proměnným řízením průtoku

SpeedPump. Standardně používané řešení vstřikolisů spočívá v užití asynchronního motoru s čerpadlem, kdy motor se provozuje po celou dobu práce stroje na plný výkon a olej se pak zavřením či otevřením ventilů distribuuje k jednotlivým spotřebičům (forma, plastifikace atd.). SpeedPump se skládá ze servomotoru a čerpadla, motor je řízen frekvenčním měničem, který reguluje otáčky motoru. Princip až 30 % úspor nákladů je založen právě na proměnlivých otáčkách čerpadla, do hydraulického okruhu je dodáván pouze takový objem oleje, jaký technologie zrovna potřebuje (není potřeba ventilů, proměnné otáčky čerpadla regulují průtok a tlak dostatečně samy, více na obr. 1).

Obr. 1: Porovnání režimů čerpadel olejového hospodářství

SW a HW KePlast. KePlast je chráněné označení pro kompletní řešení dodávek jak procesorových jednotek s příslušenstvím, tak i software, který je vyvíjen výlučně pro plastikářské stroje. Zákazník tak dostává nejen nejmodernější možný systém řízení, ale i tovární provedení, jeho stroje jsou ve velké míře kompatibilní i se stroji novými a lze je obsluhovat stejnými operátory, ale i na údržbu budou jednodušší. KePlast je vyvinutý jak pro elektrické, hydraulické, tak i hybridní vstřikolisy. KePlast je nabízen ve třech výkonových řadách. Od nejjednodušší i10xx určené většinou pro malé, plně elektrické vstřikolisy přes bestseller trhu řadu i28xx až po nejvyšší řadu i80xx s multidotykovým ovládacím panelem. Počínaje rokem 2018 nastupuje do prodeje nová řada procesorů střední třídy i29xx (nahradí i28xx), SW je zde založen na platformě Linux, nejvýkonnější procesor je dvoujádrový Intel Atom o taktu 2x 1,91 GHz.

Obr. 2: KePlast i8000

Na obr. 2 je znázorněn nejvýkonnější systém z nabízené palety, a to multidotykový i8000. Jedná se o nejmodernější a jeden z nejvýkonnějších plastikářských řídicích systémů na trhu. Multitouch obrazovka se dodává ve velikostech 15″ a 21″. Obrovskou výhodou je implementace gest ve standardním SW, zákazník nemusí vyvíjet a složitě řešit bezpečnostní funkce a vazby (např. chyby při pokliknutí namísto jednoho kliku, ergonomické rozdělení funkcí na displeji pro komfortnější ovládání, zároveň ale i pro znemožnění provedení nežádoucího povelu druhou rukou atd.). SW je založen na platformě Linux, nejvýkonnější procesor je čtyřjádrový o taktu 4x 1,91 GHz.

Obr. 3: Retrofitovaný stroj s řízením řady i28xx

Pro ilustraci uvádíme i několik funkcionalit, která KePlast řešení obsahuje v tovární verzi SW. MachineSequencer je grafické nastavování strojních sekvencí s kontrolou jejich kolizí, PriaSmart umožňuje integraci snímačů tlaku v dutinách formy. EasyMold Wizard je průvodce nastavením parametrů při instalaci nové formy (také i druhy materiálu, hmotnosti výlisku atd.). ValveGate pro řízení horkých vtoků. SoftScope je softwarový ociloskop pro monitoring parametrů, Euromap 67 je rozhraní pro integraci obslužných robotů. Pro vzdálenou správu vstřikolisů je v nabídce nástroj ServiceNet, nebo OPC Server.

MES aplikace pro řízení výrob

Společnost KESAT, a. s., aplikuje také různé varianty SW pro řízení a sledování produkce. Oproti většině konkurenčních řešení jsou založeny na sériových produktech řady KePlast. Stále častěji se naši klienti zajímají o sledování produkce s následnou vazbou na ERP systémy. Ve variantě v provedení s OPC serverem zákazník sbírá centrálně provozní data strojů ve výrobě pro další využití, nebo pro sledování využití jednotlivých strojů a jejich optimalizaci. Náš KePlast OPC server je možno využít i na stroje, které nejsou řízeny kontrolerem KEBA. Do strojů s neoriginálním řízením jsou doplněny HW prvky, které zprostředkují plnohodnotné sdílení požadovaných informací a funkcí. Pro manažery výroby jsou okamžitě dostupná provozní data stroje (provoz, odstávka, status odstávky), rozpoznání operátora, druhu produkce, plnění norem a mnoho dalších.

Obr. 4: Testy povrchové úpravy před lakováním

Provádíme nastavení optimálních parametrů stroje prostřednictvím vzdálené správy, nabízíme prediktivní údržbu pro zaručení nepřetržitého provozu.

Naše technologie řeší problémy s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v povrchovém obrábění

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků omezuje možnosti rozvoje firem. Ruční práce může znamenat nestejnoměrnou kvalitu produkce, která zejména v oblasti automotive znamená vyšší procento reklamovaných kusů. Jednou z mála možností řešení tohoto problému je implementace specializovaných robotů v oblasti povrchových úprav.

KESAT, a. s., realizuje komplexní dodávky robotických pracovišť pro broušení a leštění na klíč jako alternativu k ruční práci. Profitem je opakovaná a navazující špičková kvalita finálního výrobku, možnost práce v nepřetržitém cyklu 24/7.

Typickými aplikačními úkoly jsou u plastů broušení polotovarů, broušení a leštění plničů, finální leštění po provedení laku. Nejčastěji je to odstraňování chyb laku zapříčiněných nečistotami v průběhu výrobního procesu. Opravy lakovaných plastů naší technologií snižují chybovost až o 80 %.

Součástí dodávky nejsou pouze roboty, kteří umí brousit nebo leštit, dodáváme kompletní výrobní technologie pro broušení a leštění.

V rámci nabídkového řízení jsou do layoutu pracoviště zapracovány požadavky na druh výroby, její variability (drtivá většina zákazníků si pracoviště pořizuje pro více druhů opracovávaných komponentů). Již v tomto stádiu projektu může mít kient k dispozici ověřenou studii proveditelnosti kvality provedení, analýzu reálné produkce a samozřejmě i náklady na projekt a analýzu návratnosti investic. Technicky komplikovanější projekty jsou opatřeny simulací procesu ve 3D virtuální podobě.

Požadavky na kombinaci broušení/leštění a kapacity pracovišť pak předznamenávají počet oddělených sektorů (zamezení přenášení nečistot mezi jednotlivými pracovními místy). Na definici přidaných obráběcích os, což může být otočný stůl, karuselový podavač nebo dopravník, mají vliv mimo výše uvedené faktory i požadavky na začlenění robotické buňky do stávající, či nové výroby, navazujíci logistické terminály a jiné. Následuje definice brusných prostředků, suchého či mokrého procesu, specifikace nástrojů, naše koncepce umožňuje použití excentrických brusek. Je nabíledni, že hrubost a množství odebíraného materiálu limituje i design odsávání nečistot, používají se prakticky všechny druhy, od odsávání nástroje až po centrální odsávání, nebo i kombinace obou variant. Dosud nezmíněnou, avšak jednou z nejdůležitějších částí návrhu pracoviště, je bezpečnost osob, která definuje potřebu plotů, stěn, vstupních dveří nebo materiálových vstupů.

Disponujeme moderním testovacím a vývojovým pracovištěm, na kterém demonstrujeme zákazníkům realizace jejich představ dříve, než musí investovat prostředky na pořízení robotického pracovního místa. Pro klienty organizujeme kontrolní dny, kdy zákazník sleduje a odsouhlasuje kvalitu provedení obroušení, nebo leštění. Výsledkem testů je vždy kvalita povrchové úpravy dle požadavků a představ zákazníka.

Děkujeme vám za pozornost věnovanou tomuto článku. Pokud vás naše nabídka zaujala, navštivte náš stánek na MSV 2017 v Brně. Jako obvykle vystavujeme ve společné expozici Austria v pavilonu V, číslo stánku 125. Těšíme se na vás!


KESAT, a. s.
Jiráskova 65, 586 01 Jihlava
Tel. 566 331 603
E-mail: pavel.herman@kesat.cz
www.kesat.cz


 

Mohlo by se Vám líbit

O krok napřed – EMCO stroje s řídicím systémem SINUMERIK ONE

Digitálně nativní CNC řídicí systém SINUMERIK ONE s novými technologickými funkcemi a uživatelským rozhraním v novém designu se již úspěšně používá na soustruzích a frézkách […]

Cívka za cívkou pro vyšší efektivitu

Vysokozátěžové paletové regály pro Invesztál Cívky z nejrůznějších (barevných) kovových plechů představují základní materiál, ze kterého Invesztál vyrábí nejrůznější tvary a druhy střešních krytin a systémy […]

Panasonic Industry nabízí přizpůsobení automatizačních produktů

Speciální služba přináší zákazníkům Panasonic Industry možnost získat produkt již vhodně předpřipravený pro jejich projekt či výrobu. Společnost Panasonic Industry nabízí nejen nejmodernější produkty pro […]