Plasty

28. května 2019 08:31

K 2019 Düsseldorf – nové technologie jako motor inovací

Více než 3000 společností z oboru plastů a kaučuku představí produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek.

K Düsseldorf – tento název je již 67 let symbolem největšího světového setkání průmyslu plastů a kaučuku. Každé tři roky se v Düsseldorfu sejdou vystavovatelé a odborní návštěvníci ze všech kontinentů, aby se seznámili s nejnovějšími výsledky vývoje v tomto dynamickém a inovativním průmyslovém odvětví. Využijte šanci, kterou Vám veletrh K jako unikátní příležitost nabízí: místo setkání pro inovace i výhledy do budoucnosti a současně jedinečnou platformu pro výměnu informací a networking – akce, které se nelze nezúčastnit. Nikde jinde nenajdete možnost poznat tak širokou paletu výsledků vývoje, řešení a trendů v přímém mezinárodním srovnání či podiskutovat s experty. Nikde jinde se nekoná takové množství světových premiér jako na veletrhu K v Düsseldorfu. Žádný jiný plastikářský veletrh na světě se jeho významu, byť jen trochu přibližuje.

K 2019 – přední světový veletrh

Veletrh K 2019 se koná od 16. do 23. října a je již od uzávěrky přihlášek vyprodaný. Přihlášeno je více než 3 000 vystavovatelů z více než 60 zemí. Obzvláště silně zastoupení jsou opět dodavatelé z Evropy, především z Německa, Rakouska, Švýcarska, Francie, Nizozemí a Turecka, a z mimoevropských států především z USA. Veletrh K zároveň zřetelně zrcadlí změny na světovém trhu: počet vystavovatelů z Asie se již několik let pohybuje na konstantně vysoké úrovni, stejně tak i obsazené výstavní plochy.  Silnými prezentacemi zapůsobí především Čína, Tchaj-wan, Indie, Japonsko a Jižní Korea. Různorodost a mezinárodnost přítomných společností je zárukou, že budou představena všechna velká témata oboru, především efektivní nakládání s energiemi, zdroji a materiály, stejně jako speciální segmenty.

Veletrh K 2019 obsadí celé výstaviště v Düsseldorfu s čistou výstavní plochou přibližně 175.000 m2. Jednotlivé oblasti nabídky jsou do 18 veletržních hal rozloženy takto:

  • stroje a zařízení: haly 1, 3-4, 9-17
  • suroviny, výrobní materiály (pomocné látky): haly 5, 6, 7, 7a, 8a, 8b
  • polotovary, technické díly a výrobky ze zesílených plastů: haly 5, 6, 7, 7a, 8a, 8b

Na veletrhu K 2019 se představí celý řetězec tvorby hodnot v jedinečné šířce a hloubce. Rozhodující roli zde hraje také kaučuk. Tento obor je sice ve srovnání s průmyslem plastů menší, pro důležité odběratelské obory však hraje hlavní roli a je navíc vysoce inovativní. Gumová ulice v hale 6 je neodmyslitelnou součástí veletrhu K Düsseldorf a současně návštěvnickým magnetem.

Veletrh K je barometrem výkonnosti celého oboru a současně globálním tržištěm inovací. Sjíždějí se na něj experti z celého světa plastů a kaučuku, aby demonstrovali výkonnost svého oboru a představili profesionálům z výroby vozidel i obalů, elektrotechniky, elektroniky a komunikace, stavebnictví, zdravotnické techniky i leteckého a kosmického průmyslu aktuální i budoucí možnosti použití umělých hmot a kaučuku.

Veletrh K 2019 nepodtrhuje svou výsadní pozici pouze velkým zájmem globálního průmyslu, nýbrž tematizuje i letos aktuální stěžejní otázky této doby a zejména svého oboru.

Od proměny klimatu až po digitalizaci – lidstvo stojí před globálními výzvami, které mají svůj původ v působení člověka. Všichni sdílíme zodpovědnost utvářet tento vývoj pomocí trvale udržitelných, perspektivních řešení tak, aby naše planeta zůstala prostorem k životu i pro následující generace. Mezinárodní obor plastů a kaučuku, který se v říjnu sejde na výstavišti v Düsseldorfu na veletrhu K 2019, se hlásí k této zodpovědnosti a chce přispět k řešení nadcházejících úkolů.

Vysoce výkonné polymery

Energeticky šetrné postupy a technologie s omezenými emisemi jsou žádanější než kdykoliv dříve, stejně tak inteligentní, vysoce výkonné materiály, které se příkladně dají uzpůsobit dané aplikaci, aniž by byly zdrojem nadměrných ekologických zátěží. Polymerní materiály v tomto kontextu poskytují cenný příspěvek určující směr vývoje. Již dnes přesvědčují uživatele z téměř všech oblastí použití – jako obaly, které udržují snadno se kazící potraviny čerstvé, při ekologické výrobě elektrické energie či při redukci emise škodlivin v silniční dopravě. Plasty a kaučuk dělají mnohé moderní aplikace teprve možnými.

Čelit výzvám

Polymerní materiály staví nás samotné před velké výzvy, například co se týče jejich likvidace nebo nakládání s nimi po jejich použití. Plasty a kaučuk jsou cennými látkami, které je nutno vyrábět trvale udržitelným způsobem a které by měly být ideálně kompletně znovu použitelné pro výrobu kvalitních produktů. K tomu je ale nutno je navrhnout tak, aby byl automaticky zaručen vysoký podíl recyklace a maximální využití recyklátů. U všech těchto bodů přichází plastikářský a gumárenský průmysl na veletrh K 2019 se zajímavými řešeními. Recyklované plasty se stále více stávají alternativou a jsou důležitou surovinou pro nové plastové výrobky. Co všechno je možné a na čem obor pracuje v kooperaci s nejrůznějšími institucemi, to ukáže právě veletrh K 2019.

Ústřední témata veletrhu K 2019

Vědci a experti inovačního okruhu veletrhu K 2019 identifikovali určitá témata, která budou v nadcházejících letech utvářet vývoj trhu globální branže polymerů, a definovali na jejich základě čtyři ústřední témata veletrhu K 2019:

  • Plasty pro trvale udržitelný vývoj a cirkulární ekonomiku: sem spadají např. tématické komplexy Hospodaření s vodou, Obnovitelné energie a Alternativní suroviny.
  • Digitalizace / Plastikářský průmysl 4.0: sem patří aspekt ekonomie založené na platformách a prosíťované řetězce tvorby hodnot.
  • Systémová integrace – funkčnost díky materiálům, procesům a designu: pod touto hlavičkou jsou soustředěny dílčí obory Nové materiály a aditivní výroba, Lehké konstrukce, Mobilita (e-mobilita) a Bioplasty.
  • Noví pracovníci pro obor: Zvláštní pozornost bude kromě toho na veletrhu K 2019 věnována otázce nových pracovníků pro daný obor, jak ve vědě, tak i v oblasti vzdělávání. Ústřední témata veletrhu budou zpracována zúčastněnými vysokými školami, instituty, svazy a podporujícími organizacemi a prezentována i diskutována při diskusních setkáních, přednáškách a na vybraných exponátech.

Cílená podpora nových pracovníků je pro průmysl plastů podmínkou. Že právě plastikářství nabízí četná vysoce kvalifikovaná a napínavá povolání s velkou budoucností, to si mnozí mladí lidé často ani neuvědomují. Přiblížit tato povolání mladým lidem, to je cílem iniciativy KAI pro rozvoj vzdělávání v oblasti plastů. Pomocí těchto aktivit, které sahají od výstav přes moderované diskuse až po praktické pokusy, chtějí pořadatelé získat mladé lidi pro tento obor. Gestorem iniciativy KAI je svaz Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e.V. (GKV, Svaz průmyslu zpracovávajícího umělé hmoty) spolu s dalším svazy a institucemi a s veletržní společností Messe Düsseldorf.

Specializovaná expozice „Plastics Shape the Future“

Specializovaná expozice veletrhu K 2019, letos opět pod heslem „Plastics Shape the Future“, ukáže, jak mohou plasty utvářet budoucnost trvale udržitelně, jaké výsledky vývoje se již dnes rýsují a které vize dnes mají šanci se zítra realizovat. Po sedm tématických dnů se budou střídat odborné diskuse, krátké prezentace a napínavé experimenty. Ekonomické i ekologické aspekty se budou tematizovat stejnou měrou. „Plastics Shape the Future“ se také chápe jako scéna pro nástiny řešení a odpovědi na aktuální společenské proudy a diskuse. Diskutovat se bude o žhavých tématech, jako např. odpadech z obalů, znečištění moří a klimatických změnách na jedné straně a šetření zdroji, energetické efektivitě a cirkulární ekonomice na straně druhé. Přitom nechce „Plastics Shape the Future“ nabízet pouze mezinárodní platformu pro výměnu informací a networking, nýbrž pomocí tematických příspěvků a krátkých rozhovorů také intenzivněji zapojit politiku a společensky relevantní skupiny.

Tato specializovaná expozice je opět projektem německého průmyslu plastů pod vedením svazu Plastics Europe Deutschland e.V. a společnosti Messe Düsseldorf. „Plastics shape the Future“ slibuje informace a perspektivy jak pro vystavovatele a návštěvníky veletrhu K 2019, tak i pro média a zainteresovanou veřejnost.

Specializovaná expozice „Science Campus“

Science Campus veletrhu K 2019 je symbolem dialogu mezi výzkumem a ekonomikou. Zde mají vystavovatelé i návštěvníci možnost získat přehled o vědeckých aktivitách a výsledcích vývoje v sektoru plastů a kaučuku a vyměňovat si zkušenosti s vysokými školami a podniky.

Bioplastics Business Breakfasts

Kdo se chce informovat o potenciálech a šancích bioplastů, ten najde v expozicích mnoha vystavovatelů veletrhu K 2019 četné příležitosti. Kromě toho nabízí časopis bioplastics Magazine ve spolupráci s veletržní společností Messe Düsseldorf čtyři akce, při kterých se lze v rámci přednášek a diskusí s experty informovat o vlastnostech a výhodách bioplastů a vyměňovat si zkušenosti. Při „Bioplastics Business Breakfasts“ stojí v popředí pozornosti budoucí role i tržní potenciál bioplastů, jak vyráběných na bio-základě, tak i biologicky odbouratelných. Pozornost bude věnována jak budoucím šancím, tak i možným námitkám proti použití bioplastů.

Rubberstreet a „Rubber & TPE Pocket Guide“

Jedním z hotspotů ve věci kaučuku bude na veletrhu K 2019 opět Gumová ulice – Rubberstreet. Již od ročníku K 1983 existuje toto okno do světa kaučuku a elastomerů pro zviditelnění gumárenského průmyslu a zvýraznění jeho inovační síly. Gumová ulice je umístěná v hale 6. Kromě toho je k dispozici průvodce „Rubber & TPE Pocket Guide“, který pomáhá při identifikaci relevantních partnerů přítomných na veletrhu, kteří se zabývají pryžemi a elastomery včetně TPE. Průvodce shrnuje celý řetězec tvorby hodnot od dodavatelů surovin a strojů až po zpracovatele.

Špičkové hodnocení odborných návštěvníků

Veletrh K je povinným termínem v kalendáři celého oboru. To se neodráží pouze v počtu vystavovatelů a kvalitě nabídky, nýbrž je působivě dokumentováno počty návštěvníků a jejich veskrze vynikající odbornou úrovní. V říjnu roku 2016 přicestovalo do Düsseldorfu 232 053 odborných návštěvníků ze 161 zemí, a 71 procent všech návštěvníků se na veletrh K dostavilo ze zahraničí. Nejsilnějšími účastmi se zapojily Itálie, Nizozemí, Indie, Turecko, Francie, Belgie, USA, Čína, Španělsko a Polsko. Hodnocení, které experti po návštěvě vyslovili, bylo jednoznačné: 97 procent z nich chválilo širokou paletu výsledků technického vývoje a perspektivních řešení. Zejména vysoký počet inovací a přítomnost všech lídrů trhu hodnotili návštěvníci nejlepšími známkami. A to platí nejen pro výrobce plastových a pryžových výrobků. Veletrh K navštěvují pravidelně i koncoví odběratelé z průmyslu, aby se nechali inspirovat pro své obory a produkty.

K 2019 – na všech kanálech a s četnými nástroji

Téma služeb se ve společnosti Messe Düsseldorf píše velkými písmeny. To neplatí pouze v době konání veletrhu a na výstavišti, nýbrž i před veletrhem a pro všechny komunikační kanály. Veletrh K se tak představuje na internetu pod adresou k-online.com a nabízí vlastní aplikaci pro iOS a Android OS. Každý si tak může kdykoliv a pohodlně najít zajímavé novinky z celého oboru i užitečné tipy k veletrhu. Již od března 2019 prezentují vystavovatelé veletrhu K 2019 sebe i svá portfolia v databázi vystavovatelů, a i na sociálních sítích Twitter, Facebook a LinkedIn je veletrh K 2019 samozřejmě taktéž zastoupen.

Webový portál veletrhu K poskytuje podporu při přípravě návštěvy ve formě personalizovaných nástrojů, např. služby MyOrganizer. Na k-online jsou k dispozici jak tipy pro cestu do Düsseldorfu, tak i možnost online-rezervace ubytování. Velice často návštěvníci také využívají možnost zakoupit si přímo prostřednictvím internetu vstupenky a stáhnout si je jako kód nebo vytisknout je „@home“ – doma. Výhoda e-vstupenky přitom nespočívá pouze v tom, že odpadne nepříjemné čekání ve frontě před pokladnou, nýbrž také a především ve zvýhodněných cenách: jednodenní vstupenka stojí při zakoupení online 49 EUR, přímo na místě v Düsseldorfu je cena 75 EUR. Vstupenka na tři dny je online k dostání za 108,- EUR, u pokladny za 155,- EUR. Předem zakoupená vstupenka navíc přináší další výhodu: již při cestě na výstaviště platí jako jízdenka pro všechny dopravní prostředky regionální veřejné dopravy. Online-prodej vstupenek byl zahájen koncem března.

Optimalizovaný nástroj pro matchmaking

K veletrhu K 2019 je k dispozici optimalizovaný nástroj pro matchmaking. Již před nadcházejícím veletrhem si mohou odborní návštěvníci a všichni vystavovatelé pomocí této funkce na k-online vyhledat ty správné kontakty a produkty. Aplikace navrhuje vhodné partnery k jednání a nabízí možnost je kontaktovat a dohodnout schůzku během veletrhu. Přístup je možný prostřednictvím webového portálu na adrese www.k-online.com/MatchmakingD nebo pomocí aplikace K Matchmaking pro iOS a Android OS. Kdo již vstupenku na veletrh K 2019 má, může se snadno a rychle přihlásit pomocí svých přístupových údajů a zapsat sem své zájmy a parametry pro vyhledávání. Díky rychlému porovnání těchto zájmů s databází účastníků jsou ihned k dispozici doporučení i personalizované návrhy pro navázání kontaktů.

Düsseldorf vždy stojí za návštěvu

Na účastníky veletrhů čeká v Düsseldorfu velmi dobrá infrastruktura v oblasti komunikace, dopravy, ubytování a zábavy. Z letiště Düsseldorf jezdí v krátkých časových intervalech autobusy přímo na výstaviště, a také taxíkem je to jen pár minut. A Düsseldorf samotný není pouze mezinárodním centrem businessu a médií, nýbrž poskytuje se svým starým městem, elegantními obchody a nákupními centry či bohatou kulturní nabídkou s muzikálovou scénou, operou a dvaceti muzei také to správné prostředí pro odpočinek po dni stráveném na veletrhu.

K 2019: zde začíná budoucnost oboru

Veletrh K 2019 je v celém odborném světě očekáván s napětím. Které technologické novinky představí? Jisté je, že společnosti z průmyslu kaučuku a plastů ukáží na nesčetných inovacích, že celý obor je opravdu dobře nachystaný na budoucnost. Průkopnické produkty a řešení i nejvyšší počet zastoupených výzkumných ústavů z něj dělají ústřední platformu pro vizionářské impulzy k dalšímu vývoji. Průmysl a výzkum společně otevírají před všemi experty oboru budoucí perspektivy a scénáře průmyslu plastů a kaučuku. Právě nyní, ve světle aktuální mediální debaty a skutečnosti, že možné úspory zdrojů, efektivní zpracování plastů i jejich široce založený sběr, třídění a recyklace jsou velkými výzvami na globální úrovni, poskytne veletrh K 2019 jako informační a komunikační platforma cenný příspěvek pro vstup do budoucnosti.


www.k-online.de

Mohlo by se Vám líbit

Představte své inovace na veletrhu HANNOVER MESSE 2023

Od 17. do 21. dubna 2023 se uskuteční v Hannoveru tradiční strojírenský veletrh HANNOVER MESSE. Jste firma působící v oblasti strojírenství, elektrotechniky, digitálního průmyslu, aromatizace […]

Bosch Connected World 2022 Kampaň pro digitalizaci: Bosch investuje další miliardy do oblastí budoucího digitálního růstu

Bosch spolupracuje s IBM na kvantové výpočetní technice Dr. Stefan Hartung: „Pro Bosch představuje digitalizace velké příležitosti ve všech oblastech podnikání.“ Do roku 2025: 10 […]

Software pro elektro inženýring v oblasti výstavby pivovarů

Na území ČR a SR je několik stovek minipivovarů jejichž kvalita piva je odlišuje od průmyslových velkovýrobců. Zde je příběh jednoho z nich. Pivovar Muflon je […]