Plasty

08. září 2015 00:34

K 2016 – Inovace v popředí zájmu

Rozhovor s Wernerem Matthiasem Dornscheidtem, prezidentem a CEO Messe Düsseldorf GmbH

 

Pane Dornscheidte, lhůta pro registraci k účasti na veletrhu K 2016 uplynula před několika týdny. Jak hodnotíte reakci ze strany celosvětového průmyslu zpracování plastů a pryže?

Inzerce

Velice pozitivně! Poptávka po výstavních prostorách opět stoupla a všech 19 hal výstaviště Düsseldorf je plně rezervováno. Zúčastní se více než 3 000 vystavovatelů ze všech pěti kontinentů, kteří zde budou prezentovat své inovace. Škála zúčastněných společností sahá od celosvětově působících průmyslových skupin po nově vzniklé podniky a zahrnuje všechny segmenty světového trhu s polymery. Na veletrhu K 2016 bude prezentováno spektrum bezkonkurenční šířky a hloubky.

Budou se moci skutečně zúčastnit všechny společnosti, které se registrovaly?

Svůj slib dodržíme: všem společnostem, které se registrovaly do 31. května a jejichž expozice splňují klasifikaci veletrhu K 2016, bude přidělen stánek. V některých případech může být nezbytné omezit velikost stánku, ale věřím, že nalezneme vhodné řešení pro každého.

Čím je veletrh K v Düsseldorfu tak výjimečný? Ostatních akcí v tomto průmyslu se rovněž účastní velké množství vystavovatelů.

Veletrh K je prvotřídní platformou pro průmysl zpracování plastů a pryže. Žádný jiný veletrh nepodněcuje tolik nových myšlenek. Již nyní společnosti z celého průmyslového odvětví usilovně pracují na tom, aby se v říjnu 2016 prezentovaly v nejlepším světle. A slovy „v nejlepším světle“ mám na mysli „se zajímavými inovacemi“. Protože inovativní produkty jsou nejdůležitější devízou v konkurenčním prostředí. Pouze ti, kteří budou schopni nabídnout nové technologie, které jejich zákazníkům přinesou skutečné výhody, obstojí proti silné konkurenci.

Další jedinečnou vlastností veletrhu K je velká mezinárodní účast, a to jak ze strany vystavovatelů, tak ze strany návštěvníků. To zaručuje, že zde odborní návštěvníci naleznou produkty a služby světové úrovně v každé zahrnuté oblasti. Vystavovatelé mají současně možnost se setkat s průmyslovými odborníky z více než 100 zemí a navázat vztahy s potenciálními zákazníky, se kterými by jinak nebyli schopni se zkontaktovat.

Takže inovace stojí v popředí veletrhu K 2016. Nalezneme zde vedle toho, co budou vystavovatelé prezentovat, i další nabídky poskytující přehled o novém vývoji a možnostech?

Podniky z průmyslového odvětví a výzkumné ústavy využijí veletrh K 2016 k tomu, aby vyzdvihly vývoj a budoucí perspektivy v průmyslu zpracování plastů a pryže. To se uskuteční nejen prostřednictvím stánků vystavovatelů, ale rovněž v rámci rozsáhlého doprovodného programu, který odborným návštěvníkům nabídne další okruh zajímavých témat. Uvedu alespoň dva příklady:

Speciální show v hale 6 představí způsoby, jak mohou plasty utvářet budoucnost a řešit problémy zítřka – funkčně, esteticky a udržitelně. Témata jako např. efektivnost zdrojů, odlehčené konstrukce, nové materiály a koncept Industry 4.0 a rovněž kontroverzní téma odpadů v moři se budou probírat v rámci panelových diskuzí a budou prezentována v řadě médií. Tato speciální show je organizována německým průmyslem zpracování plastů pod záštitou společností PlasticsEurope Deutschland a Messe Düsseldorf.

Zatímco tato speciální show je zaměřena na rozhodující průmyslové činitele a prostřednictvím subjektů ovlivňujících veřejné mínění a médií rovněž na širokou veřejnost, vědecký kampus bude místem schůzek pro vědeckou komunitu. Zde budou instituce, univerzity a jiná zařízení prezentovat své nejnovější výsledky výzkumu ve složité oblasti plastů a pryže a povedou dialog s průmyslovými uživateli.

Budou odborní návštěvníci schopni mezi tak širokou řadou nabídek nalézt všechna hlavní témata veletrhu?

Ano, samozřejmě! Veletrh K 2016 nabízí velkou rozmanitost, ale současně je velmi přehledně členěn. Výstavní haly jsou vyhrazeny specifickým oblastem:

  • surovin, pomocných prostředků
  • polotovarů, technických součástí a vyztužených plastů
  • strojů a zařízení a
  • služeb

Tato struktura zajišťuje, že každý návštěvník bude schopen snadno nalézt vystavovatele, kteří budou velmi pravděpodobně vyhovovat jeho profesním zájmům. Rozsáhlá řada webových služeb velmi usnadňuje plánování před návštěvou veletrhu i během návštěvy. Dalším prostředkem je nástroj Innovation Compass, který je optimalizován tak, aby umožňoval ještě lepší identifikaci nově vyvinutých řešení prezentovaných vystavovateli.

Kalendář celosvětových akcí pro průmysl zpracování plastů a pryže zaznamenal v poslední době poměrně velké změny termínů. Jak tato skutečnost ovlivní veletrh K 2016?

Díky svému rozsahu a bezkonkurenční mezinárodní účasti má veletrh K ve světě velmi zvláštní postavení. Je vnímán jako srdce průmyslu a výchozí bod pro hlavní rozhodnutí o produktech, procesech a řešeních. Jedním z hlavních důvodů, proč je veletrh K tolik úspěšný, je jeho koncepce, kterou jsme od samého začátku navrhovali ve spolupráci s výrobci a zpracovateli a jejich průmyslovými asociacemi a kterou společně rozvíjíme i nadále. Tato spolupráce se ukázala být velmi úspěšnou a díky ní tento veletrh již po desetiletí zůstává nesporným lídrem. Aktuálně zjišťujeme, že dodavatelé a rozhodující činitelé Düsseldorf značně upřednostňují. Lidé působící v tomto průmyslovém odvětví mění své kalendáře akcí po celém světě, aby zajistili, že s veletrhem K nebude žádná akce kolidovat.

www.k-online.de


K 2016 – Světově nejvýznamnější veletrh v oblasti zpracování plastů a pryže, 19.–26. října 2016

Světově nejvýznamnější veletrh v oblasti zpracování plastů a pryže bude opět prezentovat celou řadu produktů a služeb, které toto průmyslové odvětví může nabídnout; od nejnovějšího technologického vývoje přes průlomové inovace po výhledový vývoj. Na veletrhu K 2013 se prezentovalo celkem 3 220 vystavovatelů z 59 zemí a 218 000 odborných návštěvníků z více než 100 zemí tuto akci využilo jako obchodní platformu pro informace a investice. 82 % návštěvníků veletrhu K 2013 se přímo podílelo na investičních rozhodnutích. Kategorie návštěvníků veletrhu K zahrnují výrobce plastových a pryžových výrobků a rovněž vývojové pracovníky, projektanty a výrobní specialisty z uživatelských odvětví, např. automobilového sektoru, sektoru spotřebního zboží, elektrických zařízení a elektroniky a leteckého a stavebního sektoru. Veletrh K 2016 bude využívat všech 19 hal výstaviště Düsseldorf. Dodavatelé strojů a zařízení budou tradičně tvořit největší skupinu vystavovatelů a jejich živé prezentace sofistikovaných výrobních jednotek nabídnou celosvětově unikátní zážitek. Výrobci surovin, polotovarů a technických součástí se budou vedle energeticky efektivních a environmentálně udržitelných řešení zaměřovat na nové produkty a aplikace.

Veletrh K 2016 bude otevřen od 10.00 do 18.30 hod., a to každý den od středy 19. října do středy 26. října. Všechny podrobnosti naleznete na adrese www.k-online.com


 

Mohlo by se Vám líbit

Měření tloušťky plechu

V automobilovém průmyslu se při lisování plechů používá stříhání a tvarování do forem pomocí lisovacího nástroje. Kovové raznice se používají k vytvoření vysoce přesných kovových […]

Ultrarychlé váhové terminály IND 360 pro automatizaci systémů vážení a plnění nádrží

Rychlé, automatizované aplikace usnadňují vážení. Terminál METTLER TOLEDO IND360 v sobě skrývá jedno zařízení pro více aplikací. Předprogramované aplikace pro řízení úrovně náplně v nádrži/zásobníku a […]

OSTROJ dodá dopravníkový systém pro Model Obaly. K prototypování využil virtuální realitu

Opavský OSTROJ získal rozsáhlou zakázku na dodávku komplexního dopravníkového systému pro automatizaci výroby ve společnosti Model Obaly a.s. S pomocí simulačního programu a virtuální reality navrhl […]