Plasty

08. září 2015 00:34

K 2016 – Inovace v popředí zájmu

Rozhovor s Wernerem Matthiasem Dornscheidtem, prezidentem a CEO Messe Düsseldorf GmbH

 

Pane Dornscheidte, lhůta pro registraci k účasti na veletrhu K 2016 uplynula před několika týdny. Jak hodnotíte reakci ze strany celosvětového průmyslu zpracování plastů a pryže?

Velice pozitivně! Poptávka po výstavních prostorách opět stoupla a všech 19 hal výstaviště Düsseldorf je plně rezervováno. Zúčastní se více než 3 000 vystavovatelů ze všech pěti kontinentů, kteří zde budou prezentovat své inovace. Škála zúčastněných společností sahá od celosvětově působících průmyslových skupin po nově vzniklé podniky a zahrnuje všechny segmenty světového trhu s polymery. Na veletrhu K 2016 bude prezentováno spektrum bezkonkurenční šířky a hloubky.

Budou se moci skutečně zúčastnit všechny společnosti, které se registrovaly?

Svůj slib dodržíme: všem společnostem, které se registrovaly do 31. května a jejichž expozice splňují klasifikaci veletrhu K 2016, bude přidělen stánek. V některých případech může být nezbytné omezit velikost stánku, ale věřím, že nalezneme vhodné řešení pro každého.

Čím je veletrh K v Düsseldorfu tak výjimečný? Ostatních akcí v tomto průmyslu se rovněž účastní velké množství vystavovatelů.

Veletrh K je prvotřídní platformou pro průmysl zpracování plastů a pryže. Žádný jiný veletrh nepodněcuje tolik nových myšlenek. Již nyní společnosti z celého průmyslového odvětví usilovně pracují na tom, aby se v říjnu 2016 prezentovaly v nejlepším světle. A slovy „v nejlepším světle“ mám na mysli „se zajímavými inovacemi“. Protože inovativní produkty jsou nejdůležitější devízou v konkurenčním prostředí. Pouze ti, kteří budou schopni nabídnout nové technologie, které jejich zákazníkům přinesou skutečné výhody, obstojí proti silné konkurenci.

Další jedinečnou vlastností veletrhu K je velká mezinárodní účast, a to jak ze strany vystavovatelů, tak ze strany návštěvníků. To zaručuje, že zde odborní návštěvníci naleznou produkty a služby světové úrovně v každé zahrnuté oblasti. Vystavovatelé mají současně možnost se setkat s průmyslovými odborníky z více než 100 zemí a navázat vztahy s potenciálními zákazníky, se kterými by jinak nebyli schopni se zkontaktovat.

Takže inovace stojí v popředí veletrhu K 2016. Nalezneme zde vedle toho, co budou vystavovatelé prezentovat, i další nabídky poskytující přehled o novém vývoji a možnostech?

Podniky z průmyslového odvětví a výzkumné ústavy využijí veletrh K 2016 k tomu, aby vyzdvihly vývoj a budoucí perspektivy v průmyslu zpracování plastů a pryže. To se uskuteční nejen prostřednictvím stánků vystavovatelů, ale rovněž v rámci rozsáhlého doprovodného programu, který odborným návštěvníkům nabídne další okruh zajímavých témat. Uvedu alespoň dva příklady:

Speciální show v hale 6 představí způsoby, jak mohou plasty utvářet budoucnost a řešit problémy zítřka – funkčně, esteticky a udržitelně. Témata jako např. efektivnost zdrojů, odlehčené konstrukce, nové materiály a koncept Industry 4.0 a rovněž kontroverzní téma odpadů v moři se budou probírat v rámci panelových diskuzí a budou prezentována v řadě médií. Tato speciální show je organizována německým průmyslem zpracování plastů pod záštitou společností PlasticsEurope Deutschland a Messe Düsseldorf.

Zatímco tato speciální show je zaměřena na rozhodující průmyslové činitele a prostřednictvím subjektů ovlivňujících veřejné mínění a médií rovněž na širokou veřejnost, vědecký kampus bude místem schůzek pro vědeckou komunitu. Zde budou instituce, univerzity a jiná zařízení prezentovat své nejnovější výsledky výzkumu ve složité oblasti plastů a pryže a povedou dialog s průmyslovými uživateli.

Budou odborní návštěvníci schopni mezi tak širokou řadou nabídek nalézt všechna hlavní témata veletrhu?

Ano, samozřejmě! Veletrh K 2016 nabízí velkou rozmanitost, ale současně je velmi přehledně členěn. Výstavní haly jsou vyhrazeny specifickým oblastem:

  • surovin, pomocných prostředků
  • polotovarů, technických součástí a vyztužených plastů
  • strojů a zařízení a
  • služeb

Tato struktura zajišťuje, že každý návštěvník bude schopen snadno nalézt vystavovatele, kteří budou velmi pravděpodobně vyhovovat jeho profesním zájmům. Rozsáhlá řada webových služeb velmi usnadňuje plánování před návštěvou veletrhu i během návštěvy. Dalším prostředkem je nástroj Innovation Compass, který je optimalizován tak, aby umožňoval ještě lepší identifikaci nově vyvinutých řešení prezentovaných vystavovateli.

Kalendář celosvětových akcí pro průmysl zpracování plastů a pryže zaznamenal v poslední době poměrně velké změny termínů. Jak tato skutečnost ovlivní veletrh K 2016?

Díky svému rozsahu a bezkonkurenční mezinárodní účasti má veletrh K ve světě velmi zvláštní postavení. Je vnímán jako srdce průmyslu a výchozí bod pro hlavní rozhodnutí o produktech, procesech a řešeních. Jedním z hlavních důvodů, proč je veletrh K tolik úspěšný, je jeho koncepce, kterou jsme od samého začátku navrhovali ve spolupráci s výrobci a zpracovateli a jejich průmyslovými asociacemi a kterou společně rozvíjíme i nadále. Tato spolupráce se ukázala být velmi úspěšnou a díky ní tento veletrh již po desetiletí zůstává nesporným lídrem. Aktuálně zjišťujeme, že dodavatelé a rozhodující činitelé Düsseldorf značně upřednostňují. Lidé působící v tomto průmyslovém odvětví mění své kalendáře akcí po celém světě, aby zajistili, že s veletrhem K nebude žádná akce kolidovat.

www.k-online.de


K 2016 – Světově nejvýznamnější veletrh v oblasti zpracování plastů a pryže, 19.–26. října 2016

Světově nejvýznamnější veletrh v oblasti zpracování plastů a pryže bude opět prezentovat celou řadu produktů a služeb, které toto průmyslové odvětví může nabídnout; od nejnovějšího technologického vývoje přes průlomové inovace po výhledový vývoj. Na veletrhu K 2013 se prezentovalo celkem 3 220 vystavovatelů z 59 zemí a 218 000 odborných návštěvníků z více než 100 zemí tuto akci využilo jako obchodní platformu pro informace a investice. 82 % návštěvníků veletrhu K 2013 se přímo podílelo na investičních rozhodnutích. Kategorie návštěvníků veletrhu K zahrnují výrobce plastových a pryžových výrobků a rovněž vývojové pracovníky, projektanty a výrobní specialisty z uživatelských odvětví, např. automobilového sektoru, sektoru spotřebního zboží, elektrických zařízení a elektroniky a leteckého a stavebního sektoru. Veletrh K 2016 bude využívat všech 19 hal výstaviště Düsseldorf. Dodavatelé strojů a zařízení budou tradičně tvořit největší skupinu vystavovatelů a jejich živé prezentace sofistikovaných výrobních jednotek nabídnou celosvětově unikátní zážitek. Výrobci surovin, polotovarů a technických součástí se budou vedle energeticky efektivních a environmentálně udržitelných řešení zaměřovat na nové produkty a aplikace.

Veletrh K 2016 bude otevřen od 10.00 do 18.30 hod., a to každý den od středy 19. října do středy 26. října. Všechny podrobnosti naleznete na adrese www.k-online.com


 

Mohlo by se Vám líbit

Střízlivíme. Digitalizace je nástroj, problémy za nás nevyřeší

Za technologie utrácíme jako zběsilí. Divoká digitalizace nás dostala do stavu, kdy zavádíme jeden systém za druhým, ale vytěžit z nich dokážeme minimum. Trápí se […]

Vysokorychlostní kuličková ložiska se snadnou manipulací a velkou trvanlivostí od společnosti NSK

Tam, kde jsou vyžadovány velké provozní rychlosti, snadná manipulace a velká trvanlivost, mohou konstruktéři s výhodou využít nová čtyřbodová kuličková ložiska od společnosti NSK. Ložiska […]

Rösler Smart Solutions: Digitální sledování parametrů procesní vody

Lepší pochopení procesu zlepšuje výsledky povrchových úprav omíláním Z ekonomických a ekologických důvodů se stalo nezbytným čištění a recyklace procesní vody v aplikacích hromadných povrchových […]