Plasty

22. května 2022 10:35

Inteligentní řešení pro efektivní, automatizované odhrotování

Tryskání plastových vstřikovaných dílů po jednotlivých kusech i po dávkách

Další optimalizace kvality výrobků, produktivity a výrobní kapacity přiměla předního výrobce vstřikovaných plastových komponentů vyřadit z provozu své stávající tryskací stroje a nahradit je novými. Společnost se rozhodla pro řešení od firmy Rösler: RWS 1200, které je plně integrováno do výrobních buněk a umožňuje procesně spolehlivé automatické odstraňování otřepů z jednotlivých obrobků. Pro zpracování sypaných dílů v dávkách bylo vybráno bubnové tryskací zařízení RMBC 1.1-S. Díky vysokému objemu vsázky a krátkým dobám cyklů nahradilo tři dříve používané tryskací systémy.

Inzerce

Helvoet Rubber & Plastic Technologies BV se sídlem v Tilburgu v Nizozemsku je globálním výrobcem a vývojovým partnerem pro vysoce přesné komponenty a sestavy. Pryžové, termoplastické a duroplastové díly jsou vyráběny technologií vstřikování. Mezi těmito materiály je duroplast jedním z nejnáročnějších. Používá se pro výrobu součástí vysoce odolných proti opotřebení s přesností v rozsahu mikrometrů. Díly z duroplastu se často používají jako náhrada kovových součástí. Nevýhodou vstřikovacího procesu je, že vytváří na vstřikovaných dílech více či méně výrazné otřepy, které je nutné odstranit, aby byla zajištěna kvalita a funkčnost obrobku.

Vysoké nároky na preciznost a kvalitu odhrotování
Zákazníci Helvoet z automobilového průmyslu, lékařské techniky a mnoha dalších odvětví požadují u svých výrobků vynikající kvalitu a vysokou rozměrovou přesnost.
Aby bylo možné ekonomicky splnit vysoké a stále se zvyšující nároky zákazníků, sází společnost dlouhodobě na tryskací odhrotovací systémy a tryskací abraziva od Rösler Oberflächentechnik GmbH. Důležitými aspekty této dynamické spolupráce je silný závazek společnosti Rösler k neustálému zlepšování procesů a přizpůsobení řešení tryskání specifickým požadavkům společnosti Helvoet . To umožňuje společnosti prodávat vysoce kvalitní produkty ve velmi konkurenčním tržním prostředí. Silná globální přítomnost společnosti Rösler navíc umožňuje společnosti Helvoet mít vždy nablízku kontaktní osobu. Bylo tedy jasné, že Rösler bude také dodavatelem při nahrazení stávajících tryskacích systémů.

Kompletní řešení pro plně automatické zpracování jednotlivých dílů
Pro jednotlivé zpracování citlivých vstřikovaných dílů bylo rozhodnuto použít tryskací zařízení s otočným satelitním stolem RWS 1200. V rámci skupiny je jich v podobném provedení v provoze kolem 25 kusů. Jako tryskací jednotky zde mohou být použity přesné injektorové trysky nebo výkonná metací kola, či kombinace obojího.
Nový tryskač Rösler je součástí plně automatické výrobní buňky. Přesně definovaná rozhraní v ovládacím panelu RWS zajišťují rychlou a přesnou komunikaci s vyšší úrovní řízení výrobní buňky. Nakládání a vykládání obrobků probíhá pomocí speciálního manipulačního systému. Ten umístí obrobky na upínače, které rovněž navrhla a dodala společnost Rösler.
Dobře promyšlený design RWS 1200 se dvěma protilehlými satelity umožňuje tryskání dílů umístěných na druhém satelitu, zatímco je jeden satelit nakládán nebo vykládán. Ve srovnání s konvenčními systémy na trhu lze zkrátit neproduktivní časy až o 85 procent. Během odstraňování otřepů jsou všechny procesně relevantní parametry, jako je tryskac tlak, otáčky a sání filtru, monitorovány senzory a automaticky udržovány na svých přednastavených úrovních. Automaticky také probíhá doplňování tryskacího média a jeho příprava pomocí třídicího zařízení a kaskádového vzduchového prosévání. Pracovní směs tryskacího média je tak vždy k dispozici v optimální kvalitě. První obrobek je tedy odhrotován ve stejně perfektní kvalitě jako ten 100miliontý, přičemž díly tryskací systém opouštějí bez zbytkového prachu na jejich povrchu.

Spolehlivé a ekonomické dávkové zpracování
Pro odstranění sériově vyráběných vstřikovaných dílů v dávkovém režimu zvolila společnost Helvoet nový bubnový tryskač RMBC 1.1-S. Tento stroj představuje nejmodernější zařízení pro dávkové odstraňování otřepů velkých objemů malých plastových komponentů. Bubnové tryskací zařízení zvládne dávky obrobků o objemu až 70 litrů. Velký objem na jedné straně redukuje manuální zásahy při nakládání a vykládání, na straně druhé tak mohly být nahrazeny rovnou tři stávající tryskače, přičemž se získal drahocenný volný výrobní prostor.
Tryskací jednotka také přispívá k efektivnímu a efektivnímu odstraňování otřepů z obrobků: Na rozdíl od injektorových trysek, obvykle používané v těchto aplikacích, které pracují s drahým stlačeným vzduchem, zde Rösler používá ekonomická metací kola. Tryskací médium je metacím kolem urychlováno a vrháno na obrobky, zatímco se obrobky přes sebe nepřetržitě převalují v komoře tvořené nekonečným pásem. To zaručuje rovnoměrné odstranění otřepů ze všech stran součástí. Navíc je odhrotovací efekt současně urychlen tím, že se obrobky převalují přes sebe. Kritické parametry procesu, jako jsou otáčky turbíny a spotřeba média, jsou během tryskání monitorovány senzory. Když například senzor signalizuje nízkou hladinu média v zařízení, automaticky se přidá nové médium. RMBC 1.1-S je také vybaveno systémem odsávání vzduchu z tryskací komory a vibrační třídicí jednotkou pro odstraňování větších otřepů před průchodem média čisticím prosévacím zařízením. Součástí je také antistatická funkce, která zabraňuje ulpívání tryskacího média a otřepů na obrobcích. Všechny tyto technické vlastnosti zajišťují optimální provozní mix médií, vysokou stabilitu procesu a dokonale čisté
obrobky zbavené všech otřepů.

www.rosler.com

Fotografie: Rösler Oberflächentechnik GmbH


Promyšlený koncept stroje RWS 1200 se dvěma protilehlými satelity umožňuje nakládání a vykládání druhého satelitu během procesu tryskání. To ušetří až 85 procent neproduktivního času.


Stroj RMBC 1.1-S, navržený pro objem dávky až 70 litrů, minimalizuje ruční nakládání a vykládání. Navíc je vybaven ekonomickým metacím kolem namísto drahého systému tryskání stlačeným vzduchem


O firmě Rösler
Soukromá společnost Rösler Oberflächentechnik GmbH se již více než 80 let aktivně zabývá oblastí povrchových úprav. Jak lídr globálního trhu nabízíme komplexní portfolio vybavení, spotřebního materiálu a služeb v oblasti omílání a tryskání pro široké spektrum rozmanitých průmyslových odvětví. Náš sortiment asi 15 000 spotřebních materiálů, vyvinutých v našich zkušebních centrech po celém světě, slouží našim zákazníkům pro jejich individuální dokončovací operace. Pod značkou AM Solutions nabízíme řadu řešení a služeb v oblasti aditivní výroby/ 3D tisku. V centrální školicím středisku Rösler Academy nabízíme praktické semináře k tématům technologie omílání a tryskání, štíhlé výroby a aditivních technologií. Ke skupině Rösler patří vedle německých závodů v Untermerzbachu/ Memmelsdorfu a Bad Staffelsteinu/Hausenu dalších 15 poboček a cca. 150 obchodních zastoupení po celém světě.
Detailní informace naleznete na: www.rosler.com

Mohlo by se Vám líbit

Výstružníky Seco Nanojet optimalizují odvod třísek a potlačují tak zmetkovost

Monolitní karbidové výstružníky Seco Nanojet zlepšují díky inovativnímu výstupu chladicí kapaliny odvádění třísek. Eliminují tak vznik zmetků, pěchování třísek nebo poškozování břitů, což vede k […]

Panasonic LP-RH: Nový CO2 popisovací laser

Vyšší přesnost a značení „on the fly“ při vysokých rychlostech je jen začátkem z výčtu mnoha funkcí řady LP-RH Inzerce Nové laserové CO2 popisovací systémy LP-RH […]

Výroba autoprůmyslu nad předkrizovými hodnotami

V prvních dvou měsících 2024 bylo na linkách tuzemských výrobců osobních vozidel zkompletováno již celkem 263 028 vozidel. To představuje meziroční nárůst o 22,3 %. […]