Plasty

28. září 2018 17:24

inject 4.0 – další dimenze

Před třemi lety představila firma ENGEL s inject 4.0 svou odpověď na výzvy průmyslu 4.0. Pojmy chytrý stroj, chytrá výroba a chytrý servis se mezitím etablovaly v celém plastikářském průmyslu a chytrá továrna se začala uplatňovat v praxi v širokých oblastech. „Nyní je čas na další krok,“ oznámil Dr. Stefan Engleder, CEO skupiny ENGEL, na fóru ENGEL inject 4.0 na konci června v Linci (Rakousko). Tržiště propojí podniky v celém řetězci tvorby hodnot a budou generovat nové výrobky a služby pro vstřikovací průmysl. „Digitální transformace přivádí inject 4.0 do nové dimenze,“ říká Engleder.

„Digitální transformace přivádí inject 4.0 do nové dimenze. Díky horizontálnímu propojení bude vytvořen základ pro nové obchodní modely, které doplní naše stávající a mohou našim zákazníkům nabídnout přidanou hodnotu,“ říká Dr. Stefan Engleder, CEO skupiny ENGEL.

Digitalizace není samoúčelná, což bylo zase o něco zjevnější na akci, na kterou firma ENGEL pozvala vybranou skupinu inovativních uživatelů inject 4.0. Průmysl 4.0 sleduje cíl plně vyčerpat potenciál strojů, zařízení a technologií za účelem posílení konkurenceschopnosti, flexibilnějšího působení a spolehlivého zvládnutí narůstající komplexnosti. Klíčem k vyšší efektivitě je transparentnost a na ni navazující asistence. „Na této cestě jsme už hezky postoupili,“ říká Stefan Engleder. „Od začátku nám ale bylo jasné, že se s průmyslem 4.0 vydáváme na delší cestu. Cíl je známý: nepřetržitě společně s našimi zákazníky a partnery etapu za etapou vyvíjet cestu k němu. V současné době se nacházíme před dalším velkým krokem.“

Horizontální propojení jako cíl
Na cestě k chytré továrně jde zatím především o funkční optimalizaci jednotlivých stupňů tvorby hodnot, jako výroby nebo odbytu, a dále oblastí nepřímé tvorby hodnot, jako managementu údržby a řízení kvality v rámci podniku. Za tímto účelem se shromažďují a vyhodnocují data strojů a procesů a výroba (shopfloor) se na základě digitálních zobrazení strojů a zařízení propojuje ve vertikálním směru s rovinou vedení závodu. Tyto klasické platformy IIoT (internet věcí v průmyslu) jsou zpravidla proprietární řešení. Nicméně vertikální struktury platforem nebudou v praxi stačit požadavkům na zpracování dat ze systémů různých poskytovatelů a na korelaci s daty jiných podniků.

Cílem digitální transformace je proto přechod na horizontální platformy, které spojují know-how a nabídku různých firem. Otevřené horizontální propojení umožňuje optimalizovat procesy nad rámec jednotlivých funkcí v celém řetězci tvorby hodnot. „Digitální transformace se nachází na začátku. Zde spatřujeme velkou šanci. Zveme naše zákazníky a partnery, aby společně s námi aktivně dále utvářeli budoucnost chytré výroby a vyvíjeli nová řešení cíleně na míru podle požadavků plastikářského průmyslu,“ zdůrazňuje Engleder. „Tak budeme všichni tím nejlepším možným způsobem profitovat z nově se otevírajících šancí.“

Tržiště pro celý řetězec tvorby hodnot
Příkladem jsou tržiště B2C, jako Amazon nebo Google. Místo fyzického majetku a s tím spojených aktivit tvorby hodnot sázejí tyto firmy na zprostředkování mezi nabídkou a poptávkou a propojují účastníky trhu pomocí digitálních technologií. Aby tyto platformy generovaly nové služby, spojují množství dat. Kapacita pro zpracování a analýzu dat tvoří základ pro ještě lepší a cílenější plnění potřeb zákazníků.
Tento trend proniká do segmentu B2B a i zde se etabluje pojem tržiště. V budoucnu si budou účastníci trhu vyměňovat informace na tržištích se stejnými, podobnými a doplňujícími toky hodnot, budou si zde nabízet své výrobky a technologie a zapojovat do této sítě jak své dodavatele, tak také zákazníky. Zpracovatel plastů, který používá velké množství systémů od různých dodavatelů, zde centrálně najde všechny relevantních informace a může mimořádně efektivně používat nabízené aplikace. „Díky horizontálnímu propojení bude vytvořen základ pro nové obchodní modely, které doplní naše stávající a mohou našim zákazníkům nabídnout přidanou hodnotu,“ říká Engleder.
Takové tržiště pro průmysl, které je specifické pro toto odvětví, nabízí například ADAMOS. Jedná se o otevřenou platformu nezávislou na výrobcích, která byla vyvinuta cíleně pro potřeby strojírenství a jeho zákazníků a na které se podílí také ENGEL.

Digitalizace není samoúčelná, což bylo zase o něco zjevnější na fóru inject 4.0 na konci června v Linci, na které firma ENGEL pozvala vybranou skupinu inovativních
uživatelů inject 4.0.

Pilotní továrna jde na start
Plastikářský průmysl v Rakousku je tradičně velmi inovativní a patří k průkopníkům také v oblasti digitální transformace. Takže není náhoda, že na Univerzitě Johanna Keplera v Linci vzniká pilotní továrna pro interdisciplinární spolupráci na bázi platformy. LIT Factory, na které se kromě firmy ENGEL podílí mimo jiné firmy Borealis, Covestro, Erema, FACC, Greiner, Leistriz, Motan a Siemens, bude uvedena do provozu příští rok.

„LIT Factory umožňuje v praxi otestovat nové možnosti, společně s našimi partnery sbírat zkušenosti, dále zkoumat výzvy horizontálního propojení a vyvíjet nová řešení,“ říká Engleder. Již známou výzvu představuje kompletní konektivita, protože ne všichni účastníci řetězce tvorby hodnot jsou navzájem kompatibilní. „Společné tržiště urychlí vývoj standardů,“ říká Engleder. „Z dlouhodobého hlediska očekáváme, že se navzájem propojí také různá tržiště a umožní účastníkům výměnu dat.“

Platforma LIT Factory zahrnuje celý řetězec tvorby hodnot od výroby surovin až po recyklaci již nepotřebných plastových výrobků. Horizontální propojení tak přispívá k prosazování dalších žhavých témat budoucnosti. Příkladem je uzavření toků surovin. Cirkulární ekonomika předpokládá ještě užší spolupráci firem v řetězci tvorby hodnot, kterou lze na tržišti vytvořit mimořádně jednoduše a efektivně.


ENGEL je jedním z vedoucích podniků ve výrobě plastifikačních strojů. Skupina ENGEL dnes nabízí všechny technologické moduly pro zpracování plastů z jedné ruky: vstřikovací stroje pro termoplasty a elastomery i automatizaci, přičemž i jednotlivé komponenty jako takové jsou na trhu úspěšně konkurenceschopné. S devíti výrobními provozy v Evropě, Severní Americe a Asii (Čína, Korea) a pobočkami a zastoupeními pro více než 85 zemí nabízí ENGEL svým zákazníkům po celém světě optimální podporu, která jim díky novým technologiím a nejmodernějším výrobním zařízením zajišťuje konkurenceschopnost a úspěch.


ENGEL CZ s.r.o.
Baarova 309/18
140 00 Praha 4
tel.: +420 (0) 211 04 29 00
info.cz@engel.at
www.engelglobal.com/cz

Mohlo by se Vám líbit

Panasonic Industry nabízí přizpůsobení automatizačních produktů

Speciální služba přináší zákazníkům Panasonic Industry možnost získat produkt již vhodně předpřipravený pro jejich projekt či výrobu. Společnost Panasonic Industry nabízí nejen nejmodernější produkty pro […]

Trelleborg rozšiřuje své podnikání prostřednictvím akvizice společnosti Minnesota Rubber & Plastics

Společnost Trelleborg komentuje nedávno dokončenou akvizici americké společnosti Minnesota Rubber & Plastics. Tato firma se sídlem nedaleko Minneapolis je předním výrobcem polymerových a termoplastických komponentů […]

Dopag představuje nové portfolio pod značkou DispensTech.

Dopag Eastern Europe je dceřinou společností HILGER & KERN GROUP, která se svými více než 350 zaměstnanci a 40 pobočkami po celém světě je mezinárodním […]