Plasty

01. října 2018 16:06

IceMaster – technologie čištění plastových dílů před lakováním suchým sněhem

» Lakujete interiérové nebo exteriérové plastové díly pro automobilový průmysl?
» Je stávající čištění negativně ovlivněno lidským faktorem?
» Používáte stále ruční čištění isopropanolem?
» Máte vysokou zmetkovitost?
» …a zkusili jste technologii automatického čištění suchým sněhem?

Pokud zatím ne, nevadí! Omlouvá vás, že vzhledem k historii všech dostupných stávajících metod čištění lze tuto aplikaci považovat za relativně novou. Věříme ovšem, že se v následujícím příspěvku dozvíte více. Čisticím médiem je v tomto případě suchý sníh vytvořený z kapalného oxidu uhličitého. Tato neabrazivní čisticí metoda je velmi rychlá, pro dané použití velmi účinná, ale především ekologicky nezávadná a použitelná přímo v provozu lakovny. Velkou výhodou je celková automatizace procesu bez vlivu lidského faktoru. Messer v Čechách i v zahraničí spolupracuje s německou společností Mycon, která nabízí komplexní služby od výroby ručních i automatických variant technologie IceMaster. Publikace popisuje zkušenosti z implementace této aplikace u jednoho z nejvýznamnějších výrobců technicky náročných dílů z plastů na českém trhu, společnosti Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. Liberec, www.magnabohemia.cz (dále jen Magna), která je dlouholetým partnerem mnoha firem, a to nejen z oblasti automobilového průmyslu [obr. 1].

Obr. 1 – Výrobní závod Magna Exteriors (Bohemia) Liberec

Podstata a přednosti technologie IceMaster:
Čištění suchým sněhem je efektivní a ekonomický postup pro odstranění zbytků z výroby, uvolnění chemických látek a nečistot. Čištění sněhem je podobné procesu tryskání peletami suchého ledu, s tím rozdílem, že malé částice CO2-sněhu s teplotou -78,5 oC se získávají v průběhu čištění uvolněním tlaku kapalného CO2. K takto uvolněným částicím CO2 je proporcionálně přidáván stlačený vzduch, který akceleruje tyto drobné částice sněhu na výstupu ze speciální ploché trysky. Jejich čisticí účinek způsobují tři základní faktory: kinetická energie, efekt tepelného šoku a sublimační efekt. Automatizace provozu čištění suchým sněhem LCO2 vyžaduje trvalý přísun kapalného oxidu uhličitého o tlaku 40-60 bar, umístění čisticí hlavice s tryskou na robot [obr. 2], zvukově izolovaný čisticí box včetně odsávání a stlačený vzduch o tlaku 1-2 bary a průtoku 1,5-2,5 m3/min. Kapalný oxid uhličitý je skladován v tlakových lahvích, přepravních odpařovacích stanicích nebo kryogenních zásobnících [obr. 3].

Obr. 2 – Implementace IceMaster do lakovací linky

Obr. 3 – Kryogenní zásobník pro skladování kapalného oxidu uhličitého

O postřehy s uvedením této technologie do provozu a všeobecné posouzení kvality čištění jsme požádali programátora lakovacích linek p. Martina Burgra:

Proč jste se rozhodli pro technologii od firmy Messer?
Pro nové projekty Škoda, BMW a Audi jsme nutně potřebovali účinnější čištění. Díly jsou velmi členité a složité nejen na lakování, ale i čištění. Doposud použité technologie čištění byly nevyhovující. Powerwash (myčku) nelze použít, protože je prostorově náročná a nutností je i instalace sušicí pece. Velmi důležitým faktorem je i uchycení dílů na závěsech. Nemalá část výroby je na závěsech jen položena a docházelo by k jejich opadání. Proto jsme se začali zajímat o technologii čištění pomocí LCO2. Tuto technologii nám prezentovali tři firmy. Měli jsme možnost otestovat dvě aplikace u různých dodavatelů na našich dílech. Na základě tohoto testu jsme rozhodli o použití aplikace IceMaster od firmy Messer.

Jaký přínos tento způsob čištění má?
V první řadě je to automatizace procesu. Aplikace je umístěna na robotech Yaskawa v klimatizované kabině se stabilními parametry – teplota, vlhkost a průtok vzduchu. Proces čištění se tím stabilizoval. Robot s aplikační tryskou pracuje 24 hodin denně a 5 dní v týdnu se stejnými parametry a vždy jede po stejných drahách. Z velké části jsme eliminovali základní nestabilitu – vliv lidského faktoru. Dosáhli jsme snížení zmetkovitosti o 1-1,5 %. Technologii používáme nyní na ca 40 % výroby a stále se pracuje na programech robotů pro další díly. Operátoři se mohou více věnovat procesům, kde automatika selhává – navěšování, svěšování a kontrola dílů.

Jaký způsob čištění jste používali doposud?
V naší lakovně L2 probíhalo čištění dílů ručně ionizační pistolí, isopropanolem a 3M utěrkou. Stabilita záležela na čistotě a parametrech (teplota a vlhkost) v prostoru mytí. Lidský faktor byl nedílnou součástí kvality čištění. Dezénové i hladké díly je velmi problematické očistit od brusiva a mastnot vznikajících při předchozích procesech.

Obr. 4 – PLC – automatizace procesu v reálném čase

Jak vidíte budoucí spolupráci se společností Messer?
S firmou Messer již Magna spolupracuje několik let. Messer zajišťuje dodávky technických plynů (CO2 a dusík). Instalací IceMasteru jsme rozšířili spolupráci o další odvětví – čištění plastových dílů suchým sněhem. Nadále se snažíme vylepšit instalovanou aplikaci o různé doplňky a inovace, které vyplývají za provozu. Například otočná šroubení, sledování parametrů ukládání dat atd. Na základě půlročních testů tohoto zařízení se uvažuje o použití technologie čištění suchým sněhem i v nových projektech lakoven. Na závěr bych chtěl poděkovat všem kolegům za spolupráci a především p. Rusnákovi z firmy Messer za profesionální přístup při aplikaci technologie IceMaster v naší lakovně.

Ing. Jiří Svatoš
aplikační inženýr
Messer Technogas s.r.o.


Messer Technogas s. r. o.
Zelený pruh 99
140 02 Praha 4
tel.: +420 241 008 100
info.cz@messergroup.com
www.messergroup.com

Mohlo by se Vám líbit

Střízlivíme. Digitalizace je nástroj, problémy za nás nevyřeší

Za technologie utrácíme jako zběsilí. Divoká digitalizace nás dostala do stavu, kdy zavádíme jeden systém za druhým, ale vytěžit z nich dokážeme minimum. Trápí se […]

Vysokorychlostní kuličková ložiska se snadnou manipulací a velkou trvanlivostí od společnosti NSK

Tam, kde jsou vyžadovány velké provozní rychlosti, snadná manipulace a velká trvanlivost, mohou konstruktéři s výhodou využít nová čtyřbodová kuličková ložiska od společnosti NSK. Ložiska […]

Rösler Smart Solutions: Digitální sledování parametrů procesní vody

Lepší pochopení procesu zlepšuje výsledky povrchových úprav omíláním Z ekonomických a ekologických důvodů se stalo nezbytným čištění a recyklace procesní vody v aplikacích hromadných povrchových […]