Plasty

08. září 2015 00:55

Flexibilní plastové bezpečnostní vany pro komfortní a bezpečnou manipulaci

Manipulace s vodu ohrožujícími látkami přináší nesčetná nebezpečí při běžném pracovním procesu. Dle Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. je nutné zabezpečit jejich skladování a manipulaci tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizace a neohrozili tak jejich prostředí. K tomu jsou určeny běžné záchytné vany pro uskladnění nebezpečných látek. Jakmile však vznikne potřeba s nebezpečnými látkami manipulovat, mohou zde vyvstat nové potíže. Jak manipulovat s běžnou paletou se sudy nebo jak ji bezpečně transportovat? Tyto nově koncipované vany v sobě spojují bezpečnostní aspekt s potřebami pracovního procesu. Prostřednictvím dole umístěné palety je celý komplet připraven k transportu. S flexibilní bezpečnostní vanou z polyetylenu prezentuje DENIOS inovativní koncept pro záchytné vany – a zároveň vhodné řešení pro manipulaci.

Vany koncipované na základě zkušeností z praxe umožňují při skladování nebezpečných látek efektivní spojení požadavků na bezpečnost a pracovní procesy. Elastická čelní strana se nechá prostřednictvím vidlic vysokozdvižného vozíku jednoduše stlačit – a zároveň se poté vrátí do původního stavu. Díky tomu mohou být bezpečně vyloženy sudy skladované na klasických paletách. Funkce a odolnost DENIOS bezpečnostních manipulačních van byla úspěšně otestována ve zkušebně materiálu (MPA) v Hannoveru. A výsledek? Ani po 15 000 změnách zátěže (naložení a vyložení) nebyly zjištěny žádné známky únavy nebo poškození materiálu. Uvnitř umístěné sudy na přepravní paletě nebrání i nadále zachovat požadovaný záchytný objem bezpečnostních van. Přepravní paleta je součástí dodávky. Tyto bezpečnostní vany z polyetylenu jsou k dispozici ve 2 verzích, a to o objemu 225 a 430 litrů. To odpovídá skladovací kapacitě od 2 sudů o objemu 200 l na jedné euro paletě (800 × 1200 mm) až po 4 sudy o objemu 200 l na jedné chemické paletě (1200 × 1200 mm).

Společnost DENIOS se již více než 25 let zabývá výrobou a dodávkami prostředků pro podnikovou ochranu životního prostředí a bezpečnost práce. Na začátku byly hlavní nabídkou záchytné vany. V současné době nabízí DENIOS více než 10 000 výrobků určených pro manipulaci a ekologické skladování nebezpečných látek a vybavení výroby. Jako konstruktér, výrobce nebo dodavatel zařízení pro skladování, manipulaci, čištění, likvidaci havárií nebo osobních ochranných pomůcek, je DENIOS vždy spolehlivý partner.

www.denios.cz

 

Mohlo by se Vám líbit

Radikální změna: Nový software OnRobot uvolňuje 80% času stráveného instalací automatizace robotů

V dánském Odense, „hlavním městě robotů“, se sešli klíčoví hráči z robotického průmyslu ve střední a severní Evropě, aby jim společnost OnRobot představila svůj nový […]

Doprovodný program MSV 2022 se bude věnovat digitalizaci i energetice

Součástí Mezinárodní strojírenského veletrhu v Brně je každoročně i doprovodný program určený především pro odbornou veřejnost. I v letošním roce se návštěvníci mohou těšit na řadu akcí, konferencí […]

Řešení horkých vtoků od společnosti Oerlikon HRSflow na K 2022: Pokročilá řešení horkých vtoků zvyšují flexibilitu a udržitelnost vstřikování

Na veletrhu K 2022, který se bude konat od 19. do 26. října v Düsseldorfu, se společnost Oerlikon HRSflow zaměří na rozsáhlou řadu horkých vtoků […]