Plasty

26. září 2017 00:31

COMES Maintenance zvyšuje efektivitu výrobních procesů ve společnosti TECHPLAST

Firma Josef Škrkoň – Techplast, a. s., je významnou lisovnou plastů s vlastní nástrojárnou pro výrobu vstřikovacích nástrojů.

Hlavním výrobním programem je zakázková výroba technických plastových dílů včetně konstrukce a výroby vstřikovacích nástrojů potřebných převážně pro výrobu automobilového a elektrotechnického odvětví.

Abychom získali zpětnou vazbu od zákazníka, dotazovali jsme se přímo ve výrobě Ing. Františka Sekničky – obchodně výrobního ředitele.

Z jakého důvodu se společnost TECHPLAST rozhodla pro pořízení Comes Maintenance pro řízení údržby?

V naší firmě byla práce na údržbě řízená Excel-tabulkou. Karty strojního zařízení byly vedeny formou papírových karet. Zvyšoval se počet oprav, snižovala se jejich rychlost. Nebyl přehled, kolik práce odvedl daný pracovník. Ne vždy byla k dispozici aktuální dokumentace. Firma stála před rozhodnutím, zda rozšířit stávající MES systém, nebo nechat vstoupit jiného dodavatele MES systému do firmy.

Proč jste se rozhodli právě pro COMES Maintenance od společnosti COMPAS automatizace, spol. s r. o.?

Za účelem výběru nejvhodnějšího software pro řízení údržby jsme navštívili mnoho seminářů s prezentací MES systému od různých firem. Volba padla na firmu COMPAS, protože produkt COMES Maintenance splňuje všechny naše požadavky, bez nutnosti dalšího programování. Jedná se především o zadávání práce údržbě, vyhodnocení vytížení pracovníků údržby, hlídání periodických servisů a moto-hodin jednotlivých zařízení, či dostupnost aktuální dokumentace v elektronické formě přímo v terénu.

Modul podporuje orientaci údržbáře na plnění denních úkolů v terénu i jeho mobilitu a minimalizuje čas strávený u PC v kanceláři různým výkaznictvím. Dále podporuje využívání tabletů, chytrých telefonů. Modul je volným konceptem pro správu podnikových prostředků, a proto je možné ji použít i na správu vozového parku, budov, měřicích nástrojů, IT infrastruktury, částečně řízení lidských zdrojů, jako jsou například školení.

Předností COMES Maintenance je možnost provázání s dalšími podnikovými systémy, např. s docházkou, se sklady i ERP.

Jak jste byli spokojeni s nasazením COMES Maintenance, co to obnášelo, jak přijali změnu pracovníci výroby?

Implementace proběhla velmi rychle. Mistři výroby nyní pracují se systémem v PC nebo i mobilních zařízeních a jsou s efektivním řízením a prováděním údržby spokojeni.

Máte nějaké plány v oblasti rozvoje řízení údržby?

V naší společnosti v současné době úspěšně testujeme další modul, který nám též dodává COMPAS automatizace. A to modul COMES OEE pro řízení i monitoring výroby, analýzu výkonu linek a zařízení, prostojů a neshod.

Modul COMES Maintenance je s tímto modulem plně integrován a propojen, čímž je dosaženo např. automatického zápisu moto-hodin i výrobních cyklů do karty zařízení a využití těchto hodnot při plánování preventivní údržby. Dále je možno automaticky generovat požadavky na údržbu a zajistit jejich eskalaci na základě dosažení limitních hodnot vybraných veličin, či příslušných typů prostojů klasifikovaných v modulu OEE.

Techplast je úspěšně rozvíjející se společnost, která se přizpůsobuje požadavkům trhu i potřebným moderním výrobním technologiím.

Závěrem:

COMES Maintenance umožňuje efektivně řídit a plánovat údržbu strojů a forem. Uživatelé oceňují komplexnost řešení, rychlou návratnost vložených prostředků a podporu silného týmu výrobce, firmy COMPAS automatizace, spol. s r. o.


COMPAS automatizace, spol. s r. o.
Nádražní 610/26
591 01 Žďár nad Sázavou
marketing@compas.cz
www.compas.cz, www.oee.cz, www.comes.eu


 

Mohlo by se Vám líbit

Digitální továrna 2.0 na MSV nabídne pohled do budoucnosti průmyslu

Digitální transformace je v dnešní době významnou součástí téměř každého odvětví a průmysl není výjimkou. Umožňuje strojírenským firmám automatizovat mnoho procesů, což vede ke zvýšení efektivity […]

Úspěšná firma 21. století: Národní centrum Průmyslu 4.0 a jeho partneři představí na MSV 2023 návštěvníkům, jak na to

Potřeba digitalizovat je jasná, ale jak na to? Jak můžeme co nejlépe využít stávající potenciál firmy? I na tyto otázky najdou odpovědi návštěvníci expozice Úspěšná […]

Reprodukovatelná výroba dokonalých povrchů s vysokým leskem a úspora zdrojů

Suché elektrolytické leštění – větší udržitelnost v oblasti povrchových úprav  Oblast povrchových úprav se vyznačuje požadavky na vyšší kvalitu a zároveň rostoucí potřebou konzistence procesů, […]