Plasty

28. září 2018 17:16

Chraňme naše vodní zdroje

Během vývoje trvajícího miliony let si příroda vyvinula tu nejlepší ochranu na jí běžně známá ohrožení. V dnešní průmyslové době přináší lidská činnost mnoho rizik, na která ale připravená není.

Každá firma či organizace, používající při své činnosti látky, které ohrožují životní prostředí, zdraví zaměstnanců nebo přináší požární riziko, je povinna řešit skladování a manipulaci s těmito látkami v souladu s platnou legislativou tak, aby neměly negativní vliv na člověka a životní prostředí. V tuto chvíli přichází DENIOS se svým výrobním programem, který zahrnuje široké spektrum výrobků, od samostatných záchytných van přes skladovací kontejnery a jejich příslušenství až po požárně odolné kontejnery. Samozřejmostí je rozsáhlá nabídka sorbentů.


Společnost DENIOS můžete i letos navštívit na
Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
ve dnech 1.-5.10.2018,
v pavilonu A2, stánek č. 30.


Splnění legislativních požadavků je možné dosáhnout v praxi použitím prostředků zabraňujících únikům nebezpečných látek, nebo v případě jejich nahodilého úniku, zabraňujících jejich dalšímu rozšíření či minimalizaci již vzniklé havárie.

Mezi prostředky, které zabraňují únikům nebezpečných látek se řadí hlavně záchytné vany, schopné dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. zachytit v případě havárie objem největší skladované nádoby, či 10 % z celkového skladovaného množství. Používáním záchytných van chráníme náš nejdůležitější přírodní zdroj: vodu.

Provedení záchytných van je vždy dáno místem použití a druhem nebezpečné látky, kterou má vana zachytit. V případě, že se jedná například o bezpečné skladování olejů nebo laků, nabízí DENIOS rozsáhlou škálu záchytných van ze zinkované nebo lakované oceli, určených pro skladování až osmi 200litrových sudů. Všechny tyto záchytné vany jsou schváleny ke skladování vodu ohrožujících látek a jejich záchytný objem poskytuje požadovanou ochranu při úniku látek.
Při použití záchytných van na volném prostranství je nutné dbát, aby bylo zajištěno zakrytí vany proti nechtěnému naplnění srážkovou vodou, které by mohlo způsobit vyplavení případného zachyceného množství nebezpečné látky.
Ke skladování chemických látek, jako například louhů, jsou vhodné záchytné vany z vysoce odolného polyethylenu.
Samostatnou kapitolou jsou speciální záchytné vany z nerezové oceli, které jsou používány na některé vysoce koncentrované kyseliny a vysoce agresivní chemické látky. Tyto vany nacházejí uplatnění také v potravinářském průmyslu, společně s další nerezovou technologií.
Mimo to DENIOS nabízí záchytné vany v různých variantách: s nebo bez integrovaných otvorů na vidlice vysokozdvižných vozíků, záchytné vany v XXL-formátu se záchytným objemem až 1 000 litrů, nebo pojízdné záchytné vany pro bezpečný vnitropodnikový transport. Tyto pojízdné záchytné vany jsou k dostání v mnoha variantách a rozměrech. Díky tomu již nepředstavuje transport vodu ohrožujících látek úzkými prostory či průchody žádný problém.

Jak ale postupovat, když i přes veškerá opatření dojde k úniku nebezpečné látky mimo záchytnou vanu?
V první řadě je potřeba co nejrychleji zastavit únik a zabránit, aby se látka dostala do kanalizace a ohrozila tak životní prostředí, či zdraví osob.
K tomuto účelu slouží havarijní soupravy vybavené sorbenty, různými druhy utěsňovacích pomůcek, případně i plovoucími stěnami pro záchyt úniků na vodních tocích.
Po zastavení úniku látky je čas na likvidaci pomocí sypkých či textilních sorbentů. Sorbenty se základně dělí na hydrofobní, které odpuzují vodu a jsou vhodné k odstranění olejů z vodní hladiny, a na hydrofilní, které nasají látky s obsahem vody i oleje, uhlovodíky a další chemické látky.


DENIOS s.r.o. Strakonice působí na trhu již 20 let jako specialista na ochranu životního prostředí. Nabízené produkty podporují zákazníky při plnění jejich povinností. Od malých řešení po velké sklady, všechny DENIOS produkty jsou schváleny a certifikovány. Nabízený sortiment, rozsáhlé informace a aktuální platnou legislativu naleznete na našem webovém portále www.denios.cz.
V případě dalších otázek kontaktujte naše odborníky na bezplatné telefonní lince 800 383 313.


DENIOS s.r.o.
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice
tel.: 800 383 313
obchod@denios.cz
www.denios.cz

Mohlo by se Vám líbit

Výroba rozváděčů je nyní intuitivnější!

Špatná komunikace, nedostatek času a kvalifikovaných pracovníků: to je, bohužel, neradostná realita každodenní práce při výrobě rozváděčů. Společnost EPLAN, poskytovatel softwarových řešení, může pomoci tuto […]

MSV Metal Studénka uvádí do provozu tři velké letošní investice

Nový CNC horizontální vyvrtávací stroj, průběžný tryskací stroj a CNC elektroerozivní hloubicí stroj. To jsou tři největší investice letošního roku, které v těchto dnech uvádí […]

ECO – První řada kluzných pouzder z regranulovaných triboplastů

Udržitelné materiály iglidur ECO H, ECO P, ECO A180 a ECO G se skládají z regranulátů a šetří tak prvotní suroviny. Společenské změny, odpovědnost vůči […]