Plasty

20. dubna 2015 00:06

Chceme být partnerem, ne pouze dodavatelem

Vstřikování plastů je proces, jehož nedílnou a nezbytnou součástí jsou periferní zařízení. Jsem moc ráda, že Vám mohu přinést rozhovor s Ing. Pavlem Polomským, jednatelem společnosti Piovan pro Českou republiku, Slovensko, Rakousko a Maďarsko.

Pane Polomský, společnost Piovan zaujímá vedoucí postavení ve vývoji a výrobě periferních strojních zařízení pro průmysl zpracování plastů, proto představovat Piovan asi není nutné. Přesto bych Vás o stručnou vizitku požádala.

Skupinu Piovan tvoří 7 výrobních závodů po celém světě (Itálie, Německo, USA, Brazílie, Čína), 23 dceřiných obchodních a servisních společností a je zde zaměstnáno přes 900 lidí. Další spolupracovníci pracují v síti více než 70 distributorů po celém světě. Toto vše podle mne znamená, že být blízko našim zákazníkům nejsou jen prázdná slova.

Nasavače, násypky, sušičky, krystalizéry, vysoušeče forem, volumetrické, gravimetrické a úbytkové dávkovače, granulátory, termoregulátory a chladiče – to vše patří do portfolia společnosti. V čem byste se rádi odlišili od konkurence, popř. v čem se odlišujete?

Vkládáme maximální úsilí do procesu inovace proto, aby naši zákazníci byli úspěšnými. Chceme být – a věřím, že také jsme – našimi klienty vnímáni jako důvěryhodný partner, ne jen pouze dodavatel periferního strojního vybavení. Naším cílem je společně pracovat s našimi zákazníky na dosažení společných a nejlepších možných výsledků. Víme, že v prostředí silné konkurence a globalizace trhů se musíme neustále zlepšovat ve všech oblastech, v efektivitě procesů, kvalitě produktů a dostupnosti služeb. Naší prioritou je nabízet vysoce efektivní a energeticky úsporná řešení, zejména v oblasti sušení granulátů a chlazení procesních strojů, kde reálné úspory jsou pro zákazníky skutečným hmatatelným přínosem a velmi často důvodem k investici do nového moderního vybavení. Jen pro zajímavost, díky našim technologiím přispíváme ke snížení tvorby CO2 o 200 000 tun ročně a snížení spotřeby energie ve výši 400 000 000 kWh za rok.


„Vkládáme maximální úsilí do procesu inovace
proto, aby naši zákazníci byli úspěšnými.“


Společnost Piovan v loňském roce oslavila 50 let v pozici vedoucí společnosti v oblasti výroby strojních periferií pro plastikářský průmysl. Co stojí za tímto výjimečným postavením?

Geografická expanze ve smyslu budování vlastních dceřiných společností, obchodních a servisních organizací, a to z hlediska našeho oboru na komerčně zajímavých územích, kde jsme blízko našim klíčovým zákazníkům.

Dále také akvizice výrobních společností v Německu a USA, které se ukázaly jako velmi úspěšné a svým začleněním do skupiny Piovan vhodně doplnily naše produktové portfolio. Tyto synergické efekty společně s inovativním rozvojem produktů způsobily zdvojnásobení prodejních výsledků během posledních 8 let. A samozřejmě, můžeme těžit z našeho hlubokého know-how, které se rozvíjí po více než 50 let.

Přiznám se, že mě velice zaujalo motto společnosti – Customers. The core of our innovation. Zajímalo by mě, co pro vás zákazníci znamenají a co je pro vás ve vztahu k zákazníkům nejdůležitější?

Naše společnost stojí zejména na třech základních pilířích, jež jsou: zákazníci, inovace a lidé, myšleno naši zaměstnanci. Inovace a lidé bez našich zákazníků nemají v podstatě žádný význam, takže zákazníci jsou pro nás samozřejmě na prvním místě. Myslím, že ve vztahu se zákazníky je nejdůležitější vzájemná důvěra a respekt. Snažíme se stát na straně zákazníka a společně hledat řešení pro úspěch a profitabilitu našich zákazníků.

U zákazníků ještě chvíli zůstaneme. Kdo je vaším typickým zákazníkem a z jakých průmyslových odvětví přichází?

V našem regionu střední Evropy je v našem portfoliu nejvíce zastoupena oblast automotive. Dále jsou to aplikace dílů pro elektrospotřebiče, obaly, medicinální výrobky. Náš typický zákazník se spoléhá na naši technickou odbornost, kterou nezbytně potřebuje pro navržení systému přípravy granulátů popř. chlazení. Jak jsem již zmínil, nejsme jen dodavatelé strojního vybavení, jsme dodavatelé komplexních systémových řešení.

Společnost Piovan působí celosvětově. Liší se požadavky zákazníků dle jednotlivých zemí? Lze vypozorovat určitá specifika jednotlivých zemí?

Z hlediska rozdílů Evropa a ostatní svět, pak zcela určitě. V některých zemích je například ‚společensky nepřijatelné‘ používat výrobní technologie, které mají nadměrnou spotřebu vody či elektrické energie. V jiných zemích pak do výrobních požadavků na náš systém mohou také zasahovat místní kulturní zvyklosti, náboženství či společenská filozofie. Mám na mysli případ, kdy rozmístění výrobních strojů a potrubí pro dopravu granulátů či chladicí vody musí být v souladu s toky energií, aby neměly vliv na chování a náladu zaměstnanců. Tyto požadavky a odlišnosti musíme samozřejmě při naší práci respektovat.

Dalším výrazným rozdílem, specifikem zemí či regionů jsou pak podíly automatizace výrobního procesu, zejména ve vztahu k nákladům na pracovní sílu a kvalifikaci zaměstnanců.

Co společnost Piovan plánuje na letošní rok a do dalších let? Připravujete něco unikátního, speciálního? Nebo dá se vůbec ještě v této oblasti s něčím novým přijít?

Společnost plánuje další obchodní expanzi. Mohu uvést, že počátkem tohoto roku byla založena nová společnost jménem Aquatech, která je součástí skupiny Piovan. Aquatech bude zaměřen na inženýring, výrobu a dodávky řešení systémů průmyslového chlazení. Tato nová společnost je evolucí naší divize chlazení Piovan, jenž byla částí naší organizace posledních 40 let. Co se týče nových produktů a řešení, samozřejmě, že vývoj nových materiálů musí jít ruku v ruce s rozvojem technologií, které zaručí optimální parametry výsledných výrobků. A jak bylo uvedeno, pro nás jsou podněty zákazníků zdrojem pro naše další inovace.

Podle mé znalosti požadavků zákazníků se postupný vývoj bude ubírat směrem plně automatických adaptivních systému s minimálními požadavky na zadávání vstupních parametrů. A také se zcela jistě bude rozvíjet oblast doprovodného software, nadstavbových systémů s vysokou přidanou hodnotou z hlediska systémů řízení jakosti výroby. Zde vidím velký prostor pro rozvoj v našem oboru.

Ing. Pavel Polomský
45 let
general manager,
jednatel Piovan Central Europe GmbH

 


„Myslím, že ve vztahu
se zákazníky
je nejdůležitější
vzájemná důvěra
a respekt.“


 

Pane Polomský, prozradíte čtenářům, jak dlouho působíte u společnosti Piovan, proč jste se rozhodl pro tuto oblast plastikařiny a jaké jsou Vaše cíle a plány?

V letošním roce to bude 10 let, co jsem začal pracovat pro Piovan. Shodou okolností to bylo právě v době, kdy se rozhodlo o vybudování dceřiné společnosti pro střední Evropu, Piovan Central Europe. Oblast zpracování plastů byla a stále je na vzestupu, kdy podíl plastových výrobků roste a mnoho dílů vyráběných z jiných materiálů je nahrazováno plasty a zároveň s rozvojem materiálů a technologií vznikají nové příležitosti. Jelikož mám technické vzdělání a celou kariéru pracuji v oblasti prodeje a marketingu na B2B trzích, jednoduše jsem tyto dva směry v plastikářském oboru spojil. Možnost podílet se na budování trhu v podstatě od počátku byla pro mne velmi zajímavou výzvou.

Náš firemní cíl je celkem jednoduchý. Být spolehlivým partnerem, první volbou pro naše zákazníky s ambicí být v daném regionu jedničkou na trhu.

Pane Polomský, za společnost Piovan jste jednatelem pro Českou republiku, Slovensko, Rakousko a Maďarsko. Na úplný závěr se chci zeptat, zda při jednáních a setkáních vnímáte rozdílnost národů.

Samozřejmě že rozdílnosti zde existují, ale jsou dány zejména rozdílnou ekonomickou a politickou historií v těchto zemích. Všechny čtyři země jsou však evropské, přesněji středoevropské národy a jsou součástí EU. Při obchodních či osobních setkáních žádné významné odlišnosti nevnímám.

Na druhou stranu pro zaměstnavatele či podnikatele jsou zde dosti podstatné rozdíly v mnoha oblastech, jako jsou legislativní, ekonomické či v oblasti pracovního práva. Podrobnosti by však zcela jistě vydaly na samostatný článek.

Pane Polomský, moc Vám děkuji za rozhovor. Společnosti Piovan přeji minimálně dalších 50 let v pozici vedoucí společnosti v oblasti výroby strojních periferií pro plastikářský průmysl.

Ivana Nedbalová, šéfredaktorka


Piovan Central Europe GmbH
Piovan Czech Republic s. r. o.
office@piovan.at
www.piovan.com


 

Mohlo by se Vám líbit

Zdánlivě nemožné technické dílo se stalo skutečností

Díky odborným znalostem a schopnostem společnosti Sandvik Coromant vznikla kombinace Michelangela, Rodina, Kollwitz, Kotara a Savage Vytváření uměleckých děl z kovu není žádná novinka. Mnohým z nás se […]

Závod Siemens v Trutnově rozjel novou linku na plošné spoje

V těchto dnech zahajuje trutnovský závod Siemens zcela novou výrobu desek plošných spojů (PCB). Desky plošných spojů tvoří základ moderních digitálních řídicích modulů PLC, které koncern […]

Asseco Solutions je špičkovým hráčem i ve světě cloudu

Informační technologie patří k oblastem s nejrychlejším růstem a největším tempem změn. V posledních letech však existuje technologie, která i v porovnání s ostatními v této branži, roste extrémně rychle. Je […]