Plasty

23. září 2016 00:08

Chceme být blízkými partnery našim odběratelům

Pro další reportáž ze vstřikovny plastů jsem se vydala na okraj Brna, do městské části Přízřenice. Tam totiž sídlí společnost LPS Automotive, s. r. o. Ráda bych poděkovala nejen panu Martinu Králíčkovi, obchodnímu manažerovi, který mě během návštěvy provázel, ale také jednatelce, paní Janě Snášelové a dalším členům vedení společnosti, kteří mi ochotně odpovídali na dotazy. Na následujících řádcích se dozvíte mnohé z „kuchyně“ této společnosti.

LPS Automotive, s. r. o.

LPS Automotive, s. r. o., je ryze česká firma, jejíž historie sahá do roku 1994, kdy společnost začala řešit požadavky automobilového průmyslu. „Jedním z prvních produktů byly sluneční clony pro ŠKODA Auto, a. s.,“ říká s hrdostí Jan Veselovský, manažer výroby, který ve firmě pracuje již patnáctým rokem. Tímto se začala psát celá historie dodávek dalších zákaznických řešení do automobilového průmyslu. Od té doby firma zaznamenala prudký růst, ať už z hlediska výrobních prostor, tak také samotného strojního vybavení, technologie a know-how, doplnil dále Jan Veselovský.

LPS Automotive, s. r. o., dodává téměř výhradně do automobilového průmyslu, který tvoří 98 % obratu. Zbývající 2 % patří průmyslu elektrotechnickému. Primárním zaměřením je vstřikování plastů. Podle individuálních přání zákazníků jsou také nabízeny další služby spojené se vstřikováním, např. přibarvování materiálů dle požadovaných vzorníků, podmontáže prvků, ultrazvukové svařování, kondiciace dílů, obstřiky kovových komponent, potisk dílů a další. Z hlediska kvality jsou samozřejmostí 3D měření, optické měření a další testování dle požadavků zákazníka, pro která je společnost vybavena nejmodernějšími technologiemi, přípravky a high-tech zařízeními.

K otázce rozvoje společnosti se nám vyjádřila jednatelka, paní Jana Snášelová: „Počet zaměstnanců se pohybuje dle zakázkové náročnosti kolem 110, tento počet je možné samozřejmě přizpůsobit aktuálním potřebám. Podle aktuálního stavu situace směřuje k dalšímu náboru nových pracovníků výroby. V plánu je také obsadit nové specializované pozice, jako jsou např. nástrojaři nebo technologové.“

Dozvěděla jsem se také zajímavost, že v současné době, v rámci aktivnějšího PR a otevřenosti k okolnímu prostředí, firma připravuje změnu loga a designu webových stránek. Zároveň organizuje sportovní a kulturní akce pro zaměstnance, z nichž některé mají i charitativní účel. Tím byl např. nedávný běh pro brněnský Klokánek, kdy se vybralo více jak 16 000 Kč. Tomu říkám příkladné CSR!

Produkty

LPS Automotive, s. r. o., dodává přesné technické výlisky, některé vyráběné s přesností na setiny milimetrů. Hlavním zaměřením jsou tzv. černé technické díly, které se montují nejen do motorové části vozidla, ale také do interiéru, např. za palubní desku či střešní panel. Mezi hlavní dodávané díly patří např. segmenty zámku kufru nebo také pedály. Ve velké míře firma dodává i drobné díly v různých barevných variantách, které jsou velice náročné na výrobu z hlediska probarvení. Pro zajištění bezproblémové výroby těchto dílů firma investovala značné úsilí a prostředky, což se výrazně projevilo na dobré kvalitě dodávek. Z hlediska velikosti se nejmenší vyráběné díly podobají zrnkům rýže, největší naopak mají rozměry několika decimetrů.

Protože LPS Automotive, s. r. o., dodává převážně tzv. prvním Tierům z oblasti automobilového průmyslu, zajímal mě názor na automobilový průmysl jako takový: „Tento průmysl můžeme zařadit mezi jedno z náročnějších odvětví, kdy zákazníci mají spoustu podmínek, různých norem, nařízení, kvalitativních požadavků, které je nutné dodržet. Je zde náročnost na přesnost a pravidelnost dodávek. To jsou požadavky, které kladou velký důraz na téměř dokonalou organizaci výroby, logistiky, ale především na vynikající kvalitu,“ říká Martin Králíček.

„Společnost je mimo jiné držitelem certifikátů ISO 14001 a ISO TS 16949 a drží vysokou kvalitu výroby s nízkým počtem reklamací, zákaznickými i certifikačními audity prochází napoprvé s hodnocením A, což naši zákazníci velmi oceňují,“ doplňuje Tomáš Popek, manažer kvality.

Výroba, odběratelé

Rok 2003 znamenal pro společnost pomyslný milník – byl zakoupen dvacátý vstřikovací lis. Pouze o rok později již bylo vyráběno na třiceti vstřikovacích lisech. Společnost v současné době disponuje 40 vstřikovacími lisy, což ji v tuzemském měřítku řadí mezi střední až větší lisovny plastů. 36 vstřikovacích lisů je značky Demag a čtyři značky Arburg, jež slouží zejména pro obstřik kovových zálisků. Tonáž (uzavírací tlak) se pohybuje od 25 do 420 tun. Výrobní prostory pokrývají 3000 m2 a výroba probíhá ve třech výrobních halách. Většina robotů u vstřikovacích lisů je vybavena automatickými manipulátory na odnímání dílů, což výrazně zvyšuje produktivitu výroby a snižuje rizika úrazu. Některé ze vstřikovacích strojů jsou vybaveny COMO jednotkami na aktivní řízení procesu vstřikování, jiné disponují zařízením na dvoukomponentní vstřikování. Pro výrobu jsou používány především klasické materiály: polypropylen, polyamid, polykarbonát, ABS a další, navíc lze zpracovávat i materiály až s 50% obsahem skla.

V r. 2015 došlo k implementaci ERP systému QI. Ve výrobě je používán výrobní informační systém Pharis, který mj. slouží k přesnému sledování a vyhodnocování efektivity a využití výrobních zařízení (tzv. OEE). Tyto dva systémy budou po svém propojení poskytovat ještě rychlejší zpracování dat. Výroba zpravidla probíhá ve třísměnném provozu, včetně víkendů.

Zákazníci tedy patří do skupiny Tier 1, tzn. dodávky nejsou určeny přímo automobilkám, ale jejich subdodavatelům. Mezi finální automobilky patří např. koncern VW, Toyota, Volvo a další, lze ovšem také říci, že řada zde vyráběných dílů nalézá své uplatnění téměř ve většině značek světové vyráběných dieselů. V současné době se podařilo získat dva nové zákazníky, kteří jsou velkým příslibem rozvoje firmy do budoucna. Firma chce rozvíjet obchodní vztahy nejen s novými zákazníky, ale především hodlá udržet dobré vztahy se současnými, kteří mají zájem pokračovat v úspěšné spolupráci navázané v minulých letech.

A jak začíná výroba konkrétního dílu? Společnost reaguje v řádu jednoho až dvou dní na poptávku určitého zákazníka, který projeví zájem o výrobu dílu na základě vlastní 2D a 3D dokumentace. V případě tzv. transferu formy z jiné výroby bývá pravidlem blesková reakce do dvou až tří hodin, dle složitosti výrobku. Projekt se skládá ze dvou částí – z nabídky na lisování dílu a nabídky na lisovací formu. Výroba formy je zadávána externě – LPS Automotive, s. r. o., úzce spolupracuje s 15 až 20 osvědčenými nástrojárnami. Vlastní nástrojárna, která sídlí přímo v areálu firmy, slouží výhradně k údržbě forem, jejich základním úpravám a opravám. Po zaslání nabídek následuje celá řada obchodních, konstrukčních a technických jednání s nástrojárnou a zákazníkem pro vyjasnění finální podoby dílu. Pro složitější díly je někdy potřeba zajistit tzv. mold-flow analýzu, tedy počítačovou simulaci vstřikování materiálu do formy se všemi důležitými aspekty. Tím lze předejít zbytečným kvalitativním problémům před samotnou výrobou formy a zároveň taková analýza může sloužit k racionalizaci investice do strojového vybavení lisovny. Po výrobě formy probíhá několik kol zkoušek a měření s cílem optimalizace formy, tak, aby díl odpovídal požadavkům zákazníka. Po optimalizaci a odsouhlasení zákazníkem je spuštěna sériová výroba na základě plánovaných odvolávek. Zákazník si zpravidla určuje materiál, ze kterého díl bude vyrobený. Firma pracuje na základě konstrukční a výkresové dokumentace zákazníka, samostatné oddělení vývoje a konstrukční oddělení není většinou zapotřebí, ovšem firma je schopna tuto činnost smluvně zajistit.

Co se týče konkurence, „je těžké říct, kdo já náš konkurent,“ říká Martin Králíček a upřesňuje „většina našich zákazníků jsou svým způsobem také naši konkurenti, protože disponují svojí vlastní vstřikovnou plastů.“ Největší konkurenční výhodu vidí Martin Králíček ve flexibilitě v jednání a ve schopnosti vyhovět většině zákaznických požadavků. Poměrně velkou výhodou je rychlost reakce na poptávku, ychlost tvorby nabídky, konstruktivní a bezproblémová komunikace se zákazníkem. Díky faktu, že firma se svojí velikostí řadí mezi menší až střední firmy, velké a zdlouhavé schvalovací procesy, typické pro korporace, zde odpadají. Zákazníci oceňují, když jednají s jedním konkrétním člověkem, kterého osobně viděli a znají ho. To velmi pomáhá vstřícnému a konstruktivnímu jednání, které je nezbytně nutné, pakliže zákazník potřebuje urgentně řešit nějaký svůj palčivý problém.

Plány do budoucna

„U naší hlavní činnosti vstřikování plastů chceme zůstat,“ odpovídá mi na otázku Martin Králíček a doplňuje „zaměření na vstřikování dílů s vyšší přidanou hodnotou je náš cíl.“ Tzn. na díly, na kterých zákazníci řeší následnou montáž, nebo samy o sobě jsou složitější. Snahou naší společnosti je stát se blízkými partnery našim odběratelům a především jim trvale pomáhat nacházet efektivní a ekonomická řešení. Díky dlouholetým zkušenostem v oboru se tak naše firma již stala strategickým partnerem řady významných světových značek.

V dalším plánu je snaha firmy zvýšit spolupráci s dalšími odvětvími průmyslu mimo automotive. Po krizi automobilového trhu se toto stalo jedním z logických cílů firmy, aby se snížilo riziko negativního dopadu případné další krize.

Pro zajištění výroby a špičkového servisu zákazníkům firma pravidelně investuje do obnovy strojového parku a jeho rozvoje. Rozvíjí se i návazná pracoviště, jako je například kontrola kvality a nástrojárna, kterou v příštích letech také čeká množství investic.

Ivana Nedbalová


LPS Automotive, s. r. o.
Jezerní 194/11, 619 00 Brno
Tel.: 543 432 121
E-mail. info@lps.cz
www.lps.cz


 

Mohlo by se Vám líbit

MCAE Systems představuje řadu cenově dostupných a vysoce výkonných 3D tiskáren kovů Xact Metal střední velikosti XM300G

Společnost MCAE Systems oznamuje, že její partner, společnost Xact Metal uvedla cenově dostupné, středně velké kovové 3D tiskárny XM300G na IMTS 2022 v Chicagu, Illinois […]

Nový 2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy

2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy 2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy S potěšením oznamujeme, že společnost OnRobot představila novou sadu uchopovačů pro […]

Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže cestu k chytrému a efektivnímu průmyslu

Inovativní technologické novinky, téma energetické efektivity i digitální řešení pro průmysl budoucnosti. To vše nabídne již 63. Mezinárodní strojírenský veletrh, který se uskuteční od 4. […]