Plasty

28. listopadu 2019 10:14

Anketa: V čem spatřujete specifika či výjimečnost plastikářského průmyslu?

Každé jednotlivé průmyslové odvětví má svá specifika a prochází určitým vývojem. Nejinak je tomu u plastikářského průmyslu. Proto jsme se zeptali:

Jaroslav Pazdera ml., Ph. D.,
ředitel, Lisovna plastů s. r. o.

Plasty nahrazují dříve používané materiály, například kov, sklo, papír a textil atd. A proto jsou na ně často kladeny stejné nároky jako na “původní materiál”. Dříve okřídlený výrok hrdých chemiků: “dejte mi fyzikální vlastnosti a já vám vytvořím plast“, přešel v realitu. A nyní paradoxně chemici a průmysl řeší zcela opačný problém: „dejte mi plast a já vám ukáži jak jej zrecyklovat.“ A právě v možnosti nahrazování jiných materiálů plastem vidím výjimečnost plastikářského průmyslu. Dochází však k situacím, kdy konstruktéři vyžadují po plastech stejné přesnosti a tolerance jako mají například kovové díly a tak dochází k situacím, kdy jsme na hraně fyzikálních limitů. Na rozdíl od kovu totiž u plastů dochází k nelineárnímu dosmršťování a tak dosáhnout zcela přesný díl jako u kovů je mnohdy těžkou výzvou. S rostoucími požadavky našich zákazníků se samozřejmě mnohdy dostáváme dokonce i za fyzikální možnosti plastu. Další výzvou bude, jak s co nejmenším objemem plastu dosáhnout stejných vlastností (např. pevnost, tuhost atd.) jako na současných plastových dílech. Zde nastoupí ke slovu takzvaný „organický nebo bionický design“ a bude na nás, výrobcích plastových dílů, jak výrobu takto složitých dílů zavést do sériové výroby.

www.lisovna.cz


Michal Tobiška, DiS., vedoucí vstřikovny plastů, fortell s. r. o.

Výjimečnost plastikářského průmyslu vidím hlavně ve variabilitě a rozmanitosti plastových výrobků, díky jejich vlastnostem. Nyní žijeme v Době plastové. Výrobky z plastového průmyslu nalezneme úplně všude, po celém světě. Nebojím se označit plastikářský průmysl za tzv. spojovatele ostatních odvětví, kdy výrobky z plastikářského průmyslu nalezneme v ostatních průmyslech (automobilní, strojní, elektrotechnický, spotřební, …), službách, domácnostech, veřejném sektoru atd. Výše jsem zmiňoval vlastnosti plastických hmot, kterými jsou tvarovatelnost, pružnost, houževnatost, pevnost, odolnost (vůči korozi, vodě, chemikáliím, biologickým činitelům), nízká hmotnost, izolační vlastnosti, lze je jednoduše barvit, možnost hladkého i dekorativního povrchu. Do jisté míry mohou nahradit ostatní materiály, jako jsou kov, sklo, dřevo a jiné. Další výjimečností plastikářského průmyslu je sériovost a efektivita, plasty se dají snadno zpracovávat s minimálním odpadem, připočteme-li relativně krátké cykly, možnost vícenásobných forem a velké série. Poté je výjimečnost plastikářského průmyslu na místě. Plastické hmoty lze znovu recyklovat, použít vícekomponentní či vícebarevné vstřikování a mnoho dalších přísad (plnidla, stabilizátory, retardéry hoření, maziva, barviva,…). Plastikářství je ještě stále mladý obor, který se bouřlivě vyvíjí a zdokonaluje.

www.fortell.cz


Ing. Miloslav Smutný,
materiálový inženýr, technický specialista, Varroc Lighting Systems, s. r. o.

Jedním z velmi důležitých specifik plastikářského průmyslu v oblasti výroby komponentů automobilové světelné techniky je široké spektrum dnes dostupných typů plastových materiálů. Ty jsou v současnosti používány na produkci řady dílů světlometů a svítilen, ve kterých zastávají strukturální, optickou popřípadě čistě estetickou funkci. Naše společnost také naplno využívá stále se vyvíjející nové technologie, jakými jsou například různé metody 3D tisku plastových dílů. Dostupnost těchto technologií má pro nás významný přínos především ve fázi vývoje nových produktů.

www.varroclighting.com

Mohlo by se Vám líbit

Digitální továrna 2.0 obsadí na strojírenském veletrhu rekordní plochu

Řešení zaměřená na digitalizaci průmyslu představí firmy ve speciální expozici Digitální továrna 2.0, která bude součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Od 4. do 7. […]

Inteligentní transportní roboti Linde C-MATIC HP optimalizují tok materiálu ve skladu

Autonomní robotické vozíky Linde C-MATIC HP jsou určeny pro náročné aplikace S autonomním mobilním robotem Linde C-MATIC HP a cloudovou platformou AnyFleet, rozšiřuje specialista na […]

Siemens na MSV představí řešení pro flexibilní, odolnou a energeticky úspornou výrobu

Rostoucí ceny energií, nejistota jejich dostupnosti, měnící se potřeby a požadavky zákazníků a nutnost udržet výrobu v chodu za všech okolností. České průmyslové firmy si […]