Obrábění

01. září 2015 00:53

ZOLLERN Rückle – specialista na otáčení

High-tech kruhové stoly pro přesnou výrobu rotačně symetrických dílů

Nastavit těžký díl do přesné polohy, přesně vrtat ve svislém a vodorovném směru a dosáhnout velkého výkonu obrábění – tyto požadavky splňuje ZOLLERN Rückle se svou řadou otočných stolů TRT 1000 až 2800. Kruhové stoly, které lze individuálně modifikovat podle přání zákazníků, jsou optimální pro kombinované polohování, soustružení a frézování rotačně symetrických součástí, jako jsou ložiskové kroužky a navíjecí bubny. Pohon dosahuje pomocí konfigurace master-slave vynikající kvality regulace. Výsledkem jsou vysoké přesnosti při obrábění. Další výhoda: Odjezd motoru je vodorovný. Proto jsou otočné stoly TRT vhodné k integraci do svislých soustruhů stejně jako do portálových frézek. 

„Naše kruhové stoly nejsou žádná hromadná výroba, nýbrž technicky vyspělá řešení,“ zdůrazňuje Felix Schöller, vedoucí prodeje u ZOLLERN Rückle. „Veškeré výkonové parametry konstrukčně upravujeme podle přání zákazníků.“ Použitý pohon s převodovkou konfiguruje ZOLLERN Rückle podle potřebných krouticích momentů. Přitom se experti na kruhové stoly pokud možno vyhýbají dvoustupňovým převodovkám. Tím se zvyšuje tuhost hnacího ústrojí, přenos síly probíhá cíleněji. Aby se dosáhlo vysoké kvality regulace, slaďuje ZOLLERN Rückle navzájem moment setrvačnosti obrobku a motoru.

Podle specifikace zákazníka je možný výkon až 100 kW na motor. Pro znatelně větší výkon obrábění používá výrobce z Römersteinu v případě potřeby i motory s dvoustupňovou převodovku.

Efektivní obrábění těžkých obrobků

Aby bylo dosaženo technických podmínek pro obrábění obrobků o váze až 250 t, jsou otočné stoly na přání vybaveny upínacím systémem. Zákazníkům to umožňuje jak svislé, tak také vodorovné přesné vrtání. Pro velkou tangenciální obráběcí sílu nastavuje ZOLLERN Rückle upínací sílu jednotlivých upínacích elementů už v přípravné fázi podle přání zákazníků. Přímý odměřovací systém umožňuje kruhovou přesnost nastavení součásti na kruhovém stolu ± 3 úhlové vteřiny. Vždy podle aplikace a od průměru ložiska 1 m používá ZOLLERN Rückle pro tento účel vyvinutou hydrostatiku. Ta má oproti frézovacím a brousicím stolům odlišnou funkci. „Při otáčení jsou jiné priority než při frézování nebo broušení. Proto musí být řešení ložiska odpovídajícím způsobem upraveno,“ vysvětluje Felix Schöller. Konstrukce ZOLLERN Rückle se vyznačuje dobrou schopností tlumení a vysokou tuhostí. Kromě toho je odolná opotřebení, nenáročná na údržbu a umožňuje přesnost chodu v oblasti μm. Další výhoda spočívá v předimenzovaném čerpacím systému, který je konstruován speciálně pro hydrostatiku. I když dojde k výpadku jednoho čerpadla nebo jednoho ventilu, může stroj pracovat dále bez přerušení – při vysokých rychlostech zajišťuje chlazení regulaci teploty.

Oproti na trhu běžným řešením hydrostatických ložisek zůstává hydrostatika ZOLLERN Rückle aktivní i během polohování a upínání desky stolu. Tím přispívají experti na kruhové stoly k časové efektivitě a konkurenceschopnosti výroby při různých obráběcích operacích.

Principiálně mají všechny kruhové stoly konstrukční řady TRT společné následující: V rámci jedné konstrukční velikosti dovoluje mezideska stolu použití různých velikostí desek stolů nebo sklíčidel. Polohování součástí probíhá s přesností ± 3 úhlové vteřiny a i přesnost čelního a radiálního házení je v oblasti tisícin milimetru. Vysoký stupeň automatizace poskytuje ZOLLERN Rückle mimo jiné využitím paletového systému pro rychlou výměnu obrobků. Vedlejší časy jsou tak sníženy na minimum.

www.zollern.com

Obr. 1: Otočný stůl TRT 1000 ZOLLERN Rückle je vybaven deskou, která umožňuje upínání skříní. Na velké krouticí momenty je kruhový stůl vybaven dvěma motory vždy s výkonem 51 kW.

Obr. 2: Otočný stůl TRT 2000 ZOLLERN Rückle je vybaven mezideskou, která umožňuje použití hydraulického sklíčidla. Na velké krouticí momenty je kruhový stůl vybaven dvěma motory vždy s výkonem 70 kW.

Mohlo by se Vám líbit

Představte své inovace na veletrhu HANNOVER MESSE 2023

Od 17. do 21. dubna 2023 se uskuteční v Hannoveru tradiční strojírenský veletrh HANNOVER MESSE. Jste firma působící v oblasti strojírenství, elektrotechniky, digitálního průmyslu, aromatizace […]

Bosch Connected World 2022 Kampaň pro digitalizaci: Bosch investuje další miliardy do oblastí budoucího digitálního růstu

Bosch spolupracuje s IBM na kvantové výpočetní technice Dr. Stefan Hartung: „Pro Bosch představuje digitalizace velké příležitosti ve všech oblastech podnikání.“ Do roku 2025: 10 […]

Software pro elektro inženýring v oblasti výstavby pivovarů

Na území ČR a SR je několik stovek minipivovarů jejichž kvalita piva je odlišuje od průmyslových velkovýrobců. Zde je příběh jednoho z nich. Pivovar Muflon je […]