Obrábění

10. ledna 2019 19:04

Zahájení evropské veletržní sezóny 2019 pro strojaře a subdodavatele bude v Lipsku

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro další ročník ve dnech 5. až 8. února 2019: díky termínu konání na začátku roku tato dvojice etablovaných veletrhů nabídne vystavovatelům a návštěvníkům z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Zhruba půlrok před termínem konání zaznamenávají pořadatelé v Lipsku z branže velký zájem. Veletrh Intec profituje ze síly a vlny inovací ve strojírenské oblasti podpořené aktuálně velmi dobrou kondicí německého průmyslu. K vidění bude široké spektrum nabídky obráběcích strojů, výrobní automatizace a robotiky, laserové a svařovací techniky, manipulační techniky, ale také systémy pro měření a kontrolu kvality, přesné nástroje, či možnosti řešení z oblasti přípravků a tvářecí techniky.
Vyvážené partnerství nabídne souběžně konaný subdodavatelský veletrh Zuliefermesse Z. Ten již dlouhou dobu patří k nejdůležitějším průmyslovým veletrhům v Evropě a nabízí speciálně i pro subdodavatele počátečních a středních produkčních fází fungující prezentační platformu. Podobně jako Intec se veletrh tématicky koncentruje na obecné strojírenství a automobilový průmysl, které jsou v Česku i Německu motory ekonomiky. Rostoucí podíl na veletrhu ale zaznamenávají také obory jako zpracování plastů, lékařská technika nebo budování energetických celků. Podíl mezinárodních vystavovatelů na veletrhu Z činí přibližně 30 procent. Česká expozice tradičně patří k největším, k čemuž významně napomáhá i zařazení veletrhu mezi podporované akce v rámci programu podpory exportu pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Společný stánek České republiky bude organizován i tentokrát, zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím MPO a vystavovat tak na veletrhu za velmi výhodných podmínek.

Inovace v ohnisku zájmu
Průmysl obecně – pro strojírenství a subdodavatelský průmysl to platí dvojnásob – stojí před velkými výzvami, protože nároky zákazníků rostou a nedostatek odborné pracovní síly se prohlubuje. Tím, jak se výroba pomalu začíná dotýkat hranice produkčních možností, není jiné cesty než vývoje nových výrobních koncepcí, které obstojí v konfrontaci s budoucími požadavky.
Proto veletrhy Intec a Z zařadily pro rok 2019 nově koncipovanou zvláštní přehlídku „Aditivně a hybridně – nové výrobní technologie nastupují“. Návštěvníci budou svědky možností překonání hranic tradičních procesů pomocí vhodné kombinace klasických výrobních postupů a nových technologií. V rámci zvláštního veletržního fóra budou nejenom představeny konkrétní exponáty a příklady realizací, ale bude vedena i odborná diskuze k těmto tématům budoucnosti.
Moderní průmysl směřuje k nové generaci inteligentních propojených systémů – jednak v rámci výroby, ale také ve výrobcích samotných. Klíčovou roli přitom začíná hrát sensorika. Na přínosy a výzvy s tím spojené se zaměří další zvláštní přehlídka a odborné diskusní fórum. Dalším odborným tématem pak budou nové pohonné systémy v automobilovém průmyslu. Poprvé se bude 7. února konat odborné fórum „new mobility“ – přednášky expertů, mimo jiné také konkrétní příklady Best­‑Practice z konkrétních firem, čekají na návštěvníky stejně jako návazná diskuzní fóra. První den konání veletrhu proběhne pod záštitou saského ministerstva hospodářství mezinárodní konference „Industry’s Hidden Champions“. Představeny budou cesty a postupy, které dovedly konkrétní firmy k vedoucímu postavení na trhu.

B2B setkání pro nová partnerství
Základním smyslem veletrhů ale samozřejmě je navázání dlouhodobých obchodních kontaktů. Proto i v roce 2019 proběhne pod záštitou Enterprise Europe Network kooperační burza „CONTACT: Business Meetings“. Cílem je zprostředkovat prvotní kontakt s podniky, které hledají na národní a mezinárodní úrovni kvalifikované subdodavatele a partnery. Ale samozřejmě také iniciovat setkání s poskytovateli nových technologií a inovačních řešení a vytvořit profesionální rámec pro společné projekty a budoucí kooperace.


www.lipskeveletrhy.cz | © foto: Leipziger Messe GmbH / Tom Schulze

Mohlo by se Vám líbit

Střízlivíme. Digitalizace je nástroj, problémy za nás nevyřeší

Za technologie utrácíme jako zběsilí. Divoká digitalizace nás dostala do stavu, kdy zavádíme jeden systém za druhým, ale vytěžit z nich dokážeme minimum. Trápí se […]

Vysokorychlostní kuličková ložiska se snadnou manipulací a velkou trvanlivostí od společnosti NSK

Tam, kde jsou vyžadovány velké provozní rychlosti, snadná manipulace a velká trvanlivost, mohou konstruktéři s výhodou využít nová čtyřbodová kuličková ložiska od společnosti NSK. Ložiska […]

Rösler Smart Solutions: Digitální sledování parametrů procesní vody

Lepší pochopení procesu zlepšuje výsledky povrchových úprav omíláním Z ekonomických a ekologických důvodů se stalo nezbytným čištění a recyklace procesní vody v aplikacích hromadných povrchových […]