Obrábění

07. září 2016 00:32

Výkonné, přesné a spolehlivé vrtání

Globální svět obrábění kovů požaduje od výrobců nástroje, které jsou stále výkonnější, přesnější, s dlouhou životností a jsou schopné poskytovat uživatelům parametry splňující ty nejpřísnější normy. ISCAR, jako uznávaný lídr v této oblasti, je schopný za přijatelnou cenu nabídnout vyšší kvalitu. Aby si udržel svůj technický náskok v oblasti výroby děr, uvedl ISCAR na trh několik nových progresivních nástrojů.

SUMOCHAM vrtací hlavičky HCP-IQ

ISCAR rozšířil svůj populární vrtací systém SUMOCHAM o novou řadu vrtacích hlaviček, které se vyznačují novou unikátní řeznou geometrií. Produkt je výslednicí inovačního oddělení ISCAR, výzkumu a vývoje a hlavním znakem je, že nové moderní vyměnitelné vrtací hlavice mají jedinečný konvexní tvar řezných hran, které umožňují plynulé vnikání řezného klínu do materiálu. Naměřená hodnota takové penetrace snižuje krouticí moment a úroveň řezných sil, výrazně zvyšuje samovystřeďovací efekt, což má za následek lepší kruhovitost, předepsanou přímost a souosost a v konečném důsledku zvýší kvalitu povrchu otvoru. Kromě toho, lze dosáhnout přísnější rozměrové tolerance.

Inzerce

Nové vrtací hlavičky HCP-IQ K jsou k dispozici v rozsahu průměrů 8–25,9 mm, v kroku po 0,1 mm a umožňují výrobu dlouhých děr až do 12xD bez nutnosti vrtání pilotního otvoru. Jsou ideální pro vrtání přesných otvorů před operacemi vystružování. (obr. 1)

Obr. 1

ISCAR šetří čas a peníze

HCP vrtací hlavičky s prodlouženou životností jsou vyrobené ze sub mikronového řezného karbidu IC908 s nano TiAlN PVD povlaky, které poskytují delší životnost nástroje, včetně vynikající odolnosti proti vyštipování, stabilní a předvídatelnou míru opotřebení. Taktéž eliminaci operace předvrtání (při dlouhých dírách např. 12xD) se nové efektivní vrtací hlavičky podílejí na snižovaní nákladů zahrnující nižší strojový čas a snížení počtu potřebných nástrojů na polohu.

SUMOCHAM ICP-2M

SUMOCHAM vyměnitelné hlavičky ICP/K-2M určené pro efektivní obrábění materiálů skupin ISO P a ISO K jsou opatřené sekundárními zadními ploškami, které plní funkci dohlazování všude tam, kde se požaduje vysoká míra kruhovitosti a kvalita povrchu vyráběného otvoru. Tyto dohlazovací plošky přispívají k stabilitě vrtání a jejich využití na vrtacích hlavičkách se doporučuje pro přerušované vrtání a při výběhu vrtáku na zkosených plochách. Vrtání s hlavičkami ICP/K-2M poskytuje  lepší odchylku od válcovitosti (do 0,05 mm) a lepší kvalitu povrchu (do 1,6 μm Ra). Ucelená řada hlaviček ICP/K-2M tak představuje ideální řešení pro výrobu vysoké kvality a přesnosti – přesné pilotní díry, a díry pro operace vystružování. (obr. 2)

Obr. 2

Dokončování otvorů – vystružováním
Vystružování je často finální operace procesu výroby děr. Vrtací nástroje, jako takové, nejsou zpravidla schopné vyrobit díru v požadované kvalitě povrchu. Z tohoto důvodu je použití vystružovacího nástroje nevyhnutelné.

ISCAR nabízí řadu výstružníků včetně unikátních složených nástrojů pro aplikace dokončování otvorů, které poskytují vyšší produktivitu a lepší kvalitu finálního produktu. Vystružovací nástroje jsou navrhnuté tak, aby vyhovovaly pro většinu běžných tolerancí děr pro třídu přesnosti IT5 a nižší.

Pro výběr toho nejvhodnějšího vystružovacího nástroje, ale i pro jakoukoliv specifickou situaci, nabízí ISCAR poradenský servis.

Pro případy, kde je požadovaná vysoká kvalita drsnosti povrchu otvoru
Kvalita vyvrtané díry nemusí být vždy dostatečně přesná a nemusí mít pro konkrétní aplikaci požadovanou kvalitu povrchu. Výsledkem operace vrtání a následného vystružování je obvykle díra s vysokou kvalitou obrobeného povrchu a její rozměrové parametry se přibližují k teoreticky možným. Vysoko kvalitní ISCAR výstružníky jsou, v závislosti na materiálu obrobku, schopné dosahovat střední hodnotu drsnosti max. Ra 0,05 μm.

Kruhovitost
Kruhovitost je definována jako toleranční pásmo, které je omezené v měřicí rovině, kolmé na osu dvěma soustřednými kružnicemi. ISCAR výstružníky jsou schopné, v závislosti na materiálu obrobku a stavu stroje, dosáhnout kruhovitost 1 μm a více.

Válcovitost
Podobně jako „kruhovitost“ v rovině, tak je v prostoru definována i „válcovitost“. Je to toleranční pole, které je omezené dvěma souosými válci. ISCAR výstružníky jsou schopné, v závislosti na materiálu obrobku a stavu stroje, dosáhnout válcovitost do 2 μm.

Systém BAYO T REAM šetří čas a peníze

Díky vyměnitelné karbidové řezné hlavičce, ocelové stopce a jedinečnému a spolehlivému upínacímu systému, je nástroj BAYO T REAM robustní a vhodný pro vystružovací aplikace v třídě přesnosti do IT5.

Při výměně řezné hlavice, u takto sestaveného nástroje, není potřebná čelní axiální indexace, což znamená, že výměna řezné části se vykonává přímo na stroji. Znamená to zkrácení vedlejších časů a eliminování možnosti ztráty upínacích prvků. (obr. 3 a 4)

Obr. 3

Obr. 4

Díky upínacímu systému BAYO T REAM, vyměnitelné PVD povlakované vystružovací hlavici, jejíž chladící kanálky směřují přímo do místa řezu na každou řeznou hranu (obr. 3), je možné použít vysoké řezné parametry. Jako chladicí médium je možné použít chladicí kapaliny, včetně oleje, emulze a MQL systému (Minimum Quantity of Liquid).

Systém BAYO T REAM umožňuje použití jednoho tělesa pro široký rozsah průměrů vyměnitelných hlaviček, různých typů řezných geometrií a řezných karbidů, zatím co samotné těleso je schopné neomezeného počtu výměn. Radiální házivost systému BAYO T REAM je konstrukčně a technologicky zabezpečené a dosahuje hodnotu max. 3 μm.

COMBICHAM

K úspěšným řadám vrtáků CAMDRILL, CHAMDRILL-JET, SUMO-CHAM přidává nyní Iscar novou řadu vrtacích nástrojů pro střední a větší průměry otvorů (26 až 50 mm). Obchodní název nové řady vrtáků je COMBICHAM.

Proč COMBI? Protože z dlouhodobých zkoušek a testů vyplynulo, že vrtací těleso osazené kombinací dvou typů vyměnitelných břitů má lepší řezné a tedy výkonnostní vlastnosti než těleso osazené pouze destičkami SOMT. Opět se tak potvrzuje pravidlo neustálého procesu upgradu vlastních nástrojů, který je u firmy Iscar pověstný. Nová vrtací tělesa COMBICHAM jsou vyráběna ve velikostech průměrů 26 až 50 mm a délce 5xD. Osazují se pilotní vrtací hlavicí SUMOCHAM a po obvodu standardními čtvercovými destičkami SOGX/SOGT. Ty jsou přesně broušené a opatřené hladící geometrií. Pro své široké uplatnění byl pro jejich výrobu zvolen karbid IC808 SUMO TEC PVD. Těleso tohoto plno efektivního vrtáku je na povrchu leštěno pro snížení tření a lepší odvod třísek.

Hlavní charakteristika

  • vrtací tělesa s označením MNC jsou vyráběna z kvalitní oceli s leštěnou šroubovitou drážkou, v rozměrech odstupňovaných po jednom milimetru
  • tvar šroubovité drážky je proměnný pro optimální odvod třísek z místa řezu
  • přívod chlazení je veden šroubovitě v tělese s vyústěním přesně do řezných zón a umožňuje použití metody chlazení MQL
  • válcová upínací stopka je dle normy ISO 9266
  • vlastní konstrukce tělesa se vyznačuje samostředicí charakteristikou a není tedy nutné provádět předvrtávací operaci ani u vrtáků délky 5xD
  • přesně broušená středová vrtací hlavice ICP vede dokonale nástroj v ose a výsledkem je velmi uspokojivá geometrie otvorů i jejich poloha
  • vrtací hlavice ICP (ICK/ICM) z řady SUMOCHAM nabízejí tři rozdílné geometrie pro optimalizaci volby v závislosti na obráběném materiálu (ICP pro ocel, ICK pro litinu, ICM pro nerez a legovanou ocel)
  • obvodové destičky SOGX/SOGT jsou dodávány v rozměrech 06, 07, 09, 10 a 12 mm s utvařečem DT a hladicím zábřitem W (příklad označení: SOGT 09T306-W)

www.iscar.cz

Mohlo by se Vám líbit

Rozhovor: Robot není hrozba, ale pomocník a partner člověka

Rozhovor s Radkem Velebilem (Sales Manager KUKA CZ&SK) Inzerce Automatizace výroby se stala kvalitativně novou etapou technického rozvoje v 50. letech minulého století. Velikost změn, které […]

Tatra Trucks má novou konstrukční kancelář v Brně, v blízké době přibude další v Ostravě

Kopřivnická automobilka nastartovala procesy restrukturalizačních kroků a investic, která mají výrazně zvýšit objem produkce a také zefektivnit její chod v mnoha oblastech. Kvůli navýšení výroby i […]

Pozvánka na 8. ročník konference „Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě“

Pozvánka na 8. ročník konference: konferenci: „Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě“, která se koná dne 24. 4. 2024 v Brně, v kongresovém centru Quality Hotel […]