Obrábění

04. května 2015 00:06

Vícevřetenové automaty TAJMAC-ZPS

4. ledna 1962 vyšel v deníku Rovnost článek „ANKY převezmou šesté vřeteno“. V článku se mimo jiné psalo: „Po roce 1945 projevila Anglie ochotu postavit nám v Líšni továrnu na kuličková ložiska. Nebyla to ochota nezištná, měli jsme za ni zaplatit nejen librami, ale i závislostí tohoto důležitého odvětví na Západě. Pak přišel odmítnutý Marshallův plán. Únor. Angličané z rozestavěného závodu v Líšni odtáhli, zastavili dodávky strojů. Bude Československo přece jen vyrábět kuličková ložiska? Ale kde vzít právě ty vícevřetenové automaty, když je Wickman nedodává? Ujali se toho čtyři konstruktéři v ZPS Gottwaldov – Antonín Kalina a s ním Hynek Růžička, Jiří Matouš a Jaromír Vaja. Tak vznikly první naše stroje AN a ANK.“

Inzerce

Na začátku šedesátých let už běžela v ZPS výroba soustružnických automatů, a to jak vícevřetenových, tak dlouhotočných plným proudem. Rozhodnutí o vývoji a výrobě vícevřetenových automatů padlo na začátku padesátých let jako strategické opatření tehdejší vlády. Ve stejné době, přesně 3. 7. 1950, byl založen i národní podnik Závody přesného strojírenství, vznikl vyčleněním vybraných a specializovaných strojírenských provozů bývalé firmy Baťa. Jedním z prvních produktů podniku byl pětivřetenový automat pro práci z tyče o maximálním průměru 35 mm. Samozřejmě inspirován konstrukcí stroje Wickman 5×13/8″.

Výroba kuličkových ložisek v Brně Líšni byla určitě důležitým prvkem tehdejšího národního plánování, nicméně daleko vážnějším a strategickým důvodem byl fakt, že tehdejší komunistický blok potřeboval na počátku studené války vlastní výrobní stroje pro potřeby zbrojního průmyslu, přesněji řečeno k výrobě munice.

Základním posláním každého automatu je chrlit obrovské množství výrobků, pokud možno s minimálními nároky na obsluhu a údržbu. Potvrzením těchto slov může být skutečnost, že s produkty vícevřetenových automatů se běžně setkává každý z nás, aniž to tuší. Naše první ranní kroky zpravidla vedou do koupelny, kde je uvnitř vodovodních baterií ukryta spousta součástek, které kdysi prošly trávicím traktem vícevřetenového automatu. Při cestě do zaměstnání se pohybujeme v prostředcích plných ložisek, hřídelů a různých jiných rotujících dílů, míjíme hydraulické a pneumatické systémy, elektrická zařízení a spoustu spojovacího materiálu. To vše má jednoho společného jmenovatele, součásti vyrobené na vícevřetenových soustružnických automatech. V zaměstnání, doma v kuchyni, při sportovních aktivitách i odpočinku se stále pohybujeme v prostředí plném výrobků, u jejichž zrodu stál spolehlivý, robustní, produktivní a nesmírně otužilý stroj, vícevřetenový automat. A pravděpodobnost, že tento stroj byl vyroben ve Zlíně, je poměrně vysoká. Vždyť současný celosvětový trh zná toliko výrobce z Německa, konkrétně firmy Schütte, Index a DMG MORI, Tornos ze Švýcarska, italský Gildemeister a TAJMAC-ZPS, Česká republika. A zeptáte-li se, kam zmizel v úvodu zmiňovaný anglický Wickman, dostane se vám odpovědi, že se stal členem TAJMAC Group.

O spolehlivosti a otužilosti našich strojů svědčí fakt, že automaty AN35 jsou v produkci i po více jak padesáti letech provozu. Ing. Jiří Kvasnička, jednatel společnosti TUKOV, s. r. o. Červený Kostelec, nám potvrdil, že stroje vyrobené na přelomu padesátých a šedesátých let stále zvládají jednoduché dílce pro hydrauliku, jádra cívek a podobný sortiment výrobků. V roce 2013 se podařilo divizi Automaty získat stroj ANK135 od společnosti Hydrap, s. r. o. Mladcová. Po relativně jednoduchém zásahu byl stroj zprovozněn tak, aby mohl být prezentován jako jeden ze základních stavebních kamenů automatářské tradice ve Zlíně, a to v nové předváděcí místnosti divize.

První vícevřetenový automat AN 35 vyrobený v ČR ve firmě ZPS v roce 1950

Multifunkční osmivřetenové soustružnické centrum MORI-SAY TMZ842CNC

Automaty se v naší společnosti vyrábí už 65 let, a to už je víc jak polovina existence strojírny založené Tomášem Baťou v roce 1903. Za těch 65 let se změnila spousta věcí, měnily se vývojové trendy, politické režimy, organizace společnosti i její vedení. Co se snad nezměnilo, je duch společnosti, její neustálá potřeba růst a pokračovat dál a výš po nevyšlapaných cestách hledání nových technických řešení a nových trhů. Automaty prodělaly v průběhu let řadu zásadních změn v koncepci a užitných vlastnostech. Od tvrdé mechanické automatizace strojů AN, kde základem pracovního pohybu byla vačka, pracovní vřetena se točila stejnými otáčkami, přesnost zaručoval doraz suportu předepnutý proti vřetenu a vše poháněl jeden elektromotor, jsme urazili dlouhou cestu přes stroje SAY až k multifunkčním soustružnickým centrům s nezávislými pohony vřeten řady TMZ. Od pěti vřeten jsme se postupně dostali přes šest až k osmi a jako bonus máme ve standardu sedmé či deváté vřeteno pro opracování ze strany úpichu. Z jednoho podélného centrálního suportu ovládaného jednou vačkou máme dnes šest nebo osm nezávislých suportů. Jeden pohyb příčného suportu kolmo na osu každého vřetene jsme povýšili na pohyb nástroje ve dvou, případně třech osách a běžným standardem je vedle upichovacího suportu další suport opracování ze strany úpichu, tedy další tři lineární osy. S řadou opcí dokážeme u osmivřetenových strojů TMZ842CNC a TMZ867CNC plně využít oba řídicí systémy Siemens 840D, tedy třicet dva řízených os, interpolujících v sedmnácti kanálech. Technologické možnosti strojů se exponenciálně zvýšily, vzrostla i přesnost a především flexibilita, díky možnostem použití komunálního nářadí a systémů rychlé výměny nástrojů. To je vedle konstrukce elektro vřeten a příslušenství konkrétní výzva pro vývoj v nejbližší budoucnosti.

Soustružnický automat je stroj, který se většinou dodával a dodává seřízený na konkrétní technologii a vybavený potřebným příslušenstvím. Běžnou součástí takové dodávky jsou v současnosti zařízení pro manipulaci s hotovým dílcem, vynášení třísek ze stroje, filtrace a chlazení řezné kapaliny, vysokotlaké chlazení, vyfukování kleštin, odsávání aerosolu z pracovního prostoru i automatické hasicí zařízení. Dlouhodobě klademe důraz na spolupráci s vysokými školami a výzkumnými ústavy, v poslední době především při řešení problematiky ekodesignu, přesnosti a teplotních dilatací strojů.

Dnes jsme o pořádný kus cesty dál, než tomu bylo na počátku padesátých let. Máme ve výrobním programu ucelenou řadu vačkových i numerických automatů, splňujících ty nejnáročnější požadavky zákazníků. Máme vlastní konstrukční řešení strojů, které si nezadá s konkurencí a v řadě případů ji převyšuje, přesně v duchu jedné myšlenky již zmiňovaného Tomáše Bati: „Nenapodobovat – být v čele.“ A máme chuť, energii, vůli a dostatek entuziazmu pokračovat.

Ing. Jaroslav Zemánek
vedoucí konstrukce vícevřetenových automatů TAJMAC-ZPS, a. s.
www.tajmac-zps.cz

Pohled do pracovního prostoru současného CNC automatu

Ukázka výrobků z vícevřetenových automatů

Mohlo by se Vám líbit

Technologie studené plazmy výrazně snižuje pachovou zátěž z gumárenské výroby

Společnost Continental Barum za poslední dvanáct let prováděla mnoho studií či testovala různé technologie vedoucí k snížení pachových emisí z výroby pneumatik. V loňském roce byla finalizován systém […]

Reportáž: GÜHRING INNOVATION DAYS 2024

Zvýšení efektivity obrábění je ve výrobních firmách trvalý proces. A je jedním z důvodů, proč firma GÜHRING – přední světový výrobce obráběcích nástrojů – pořádá pod […]

Transformace efektivity výroby: úspěšný příběh zákazníka

  • 23. dubna 2024

Přemýšleli jste někdy o tom, jak mohou strategická technologická partnerství pozvednout vaši výrobu do nových výšin? Ponořme se do skutečné proměny, které byl svědkem pan […]