Obrábění

04. května 2015 00:23

Vibrační broušení přesných soustružených a frézovaných obrobků

Vibrační broušení v obecném smyslu není nijak zvlášť proslulé svojí schopností přesně zpracovávat obrobky s jemnými tolerancemi z hlediska jednotného zaoblení hran a vyhlazení povrchů. Výraz „vibrační broušení“ vyvolává představu okamžitě zaoblených rohů, otlučených tmavě šedých povrchů, vysoké hlučnosti během zpracování, nemotorné manipulace a dlouhé doby zpracování.

Společnost OTEC Präzisionsfinish GmbH v posledních několika letech prokázala, že tomu tak být nemusí. I v samotném názvu společnosti se projevuje její zaměření na přesné jemné obrábění. Stroje a procesy společnosti OTEC byly vytvořeny mimo jiné speciálně pro zpracování velmi jemných soustružených a frézovaných obrobků. Stroje společnosti OTEC z řady CF dokáží splnit tyto požadavky:

 • značné zvýšení procenta styčné plochy, což vede k lepšímu těsnění u styčné plochy ucpávek rotačních hřídelí a prodlužuje životnost dotyčného dílu,
 • nesmírně spolehlivé a přesné zaoblování hran, např. 0,6 μm pro písty v automobilovém průmyslu v sortimentu pro vysoký tlak až do 2 000 barů,
 • snížení počáteční drsnosti povrchu o polovinu,
 • vysoce kvalitní jasné povrchy,
 • odstranění otřepů u vnějších vyvrtaných otvorů.

Obr. 1: Stroj CF 18 s Unisepa

Popis procesu (viz obr. 1 – stroj CF 18):

Při tomto procesu se používají zejména diskové odstředivé stroje pro jemné obrábění z typové řady CF. Tento stroj funguje takto:

Procesní nádoba se skládá z otevřené nádoby, jejíž spodek se může volně otáčet na ložiscích. Tato nádoba je naplněna brusným materiálem, např. trojúhelníkovými granulemi o velikosti 4 × 4 mm. Když je poté stroj zapnut, brusivo se pohybuje v toroidním víru (viz obr. 2).

Obr. 2: Procesní nádoba stroje CF 18

Nyní se přidají obráběné kusy. Předem nadávkovaná směs sloučeniny a vody se přidává automaticky. Tato sloučenina je tvořena povrchově aktivním čisticím prostředkem, který je určen k tomu, aby:

 • působil jako antikorozní prostředek,
 • udržoval čistotu obrobků a brusného materiálu,
 • odstraňoval nečistoty,
 • v případě potřeby vytvářel jasné povrchy.

Během procesu protéká nádobou směs sloučeniny a vody a odstraňuje odpad vzniklý broušením. Tím se udržují obrobky během zpracování relativně čisté. Protože odstředivá síla způsobuje, že se brusný materiál a obrobky pohybují stejným směrem, dochází mezi nimi ke kontaktu za vysokých tlaků. Výsledkem je velmi efektivní brusný nebo lešticí účinek.

Když je leštění dokončeno, směs brusného materiálu a obrobků se vyklopí do oddělovače a obrobky jsou separovány. Vynikající odbornost společnosti OTEC je obzvláště patrná v těchto funkčních charakteristikách:

1. Konstrukce nádoby s optimalizovaným prouděním, tj. brusné granule proudí stejným směrem jako obrobky. To snižuje negativní účinky nárazu a vede k hladším povrchům a jednotnějšímu zaoblování hran.

2. Konstrukční řešení mezery: Oblast mezi otáčející se spodní částí nádoby (nazývané také disk) a pevnou stěnou nádoby je kriticky důležitou oblastí v diskové technologii pro jemné obrábění. Právě zde mohou uváznout obrobky nebo odbrusy a způsobit zvýšené opotřebení. V tomto směru společnost OTEC zcela jasně nastavila v posledních letech vysokou laťku a může nabídnout několik variant, které vyhovují konkrétnímu danému procesu; např. takzvanou technologii nulové mezery, s níž je možné nastavit mezeru na „0“.

3. Naprostá flexibilita. Stroj CF od společnosti OTEC je vhodný pro:

 • odstraňování otřepů,
 • zaoblování hran,
 • leštění,
 • vyhlazování obrobků z kovu, keramiky, plastu atd.

V případě potřeby lze stroj naplnit chladicím mazivem nebo brusnými oleji namísto směsí sloučeniny a vody.

4. Společnost OTEC disponuje rozsáhlými znalostmi v oblasti obráběcí techniky. Správný výběr brusného a lešticího materiálu je nesmírně důležitý. Velikost granulí se určuje podle jejich oddělitelnosti, podle požadavků na kvalitu povrchu a podle požadovaného stupně obroušení. Výběr tvaru brusného materiálu závisí na geometrii obrobku. Existují také postupy, při nichž lze zajistit obroušení a vyleštění v rámci jedné fáze. Tím odpadá potřeba separační fáze mezi těmito dvěma procesy.

Příklad zpracování

Vlevo dole vyobrazený obrobek je díl vyrobený soustružením. V tomto případě bylo úkolem zpracování odstranit otřepy z otvorů.

Doba zpracování činila 30 minut.

Díky tomu, že byl vybrán správný brusný materiál o správné velikosti, bylo možné odstranit otřepy z otvorů v rozsahu 100 procent.


OTEC Präzisionsfinish GmbH
Dieselstraße 8–12
75334 Straubenhardt-Feldrennach
Germany
www.otec.deSpolečnost OTEC je středně velký výrobce strojů pro vlečné a proudové omílání a také výrobce diskových odstředivých strojů. Tato společnost byla založena v roce 1996 Helmutem Gegenheimerem a pevně se etablovala na trhu vytvářením inovativních koncepcí strojů a četných patentovaných postupů.

Zpočátku působila ve šperkařství a následně ve stále větší míře v oblasti výroby nástrojů a ve farmaceutickém a automobilovém odvětví a také v oblasti zdravotnických zařízení a CNC obrábění. Klíčem k úspěchu bylo vždy vyvíjení nových, lepších řešení, která se ukázala být lepší než dřívější postupy pro povrchové úpravy. Dnes je společnost OTEC na mnoha trzích v čele technického rozvoje a provozuje celosvětovou síť poboček.


 

Mohlo by se Vám líbit

O krok napřed – EMCO stroje s řídicím systémem SINUMERIK ONE

Digitálně nativní CNC řídicí systém SINUMERIK ONE s novými technologickými funkcemi a uživatelským rozhraním v novém designu se již úspěšně používá na soustruzích a frézkách […]

Cívka za cívkou pro vyšší efektivitu

Vysokozátěžové paletové regály pro Invesztál Cívky z nejrůznějších (barevných) kovových plechů představují základní materiál, ze kterého Invesztál vyrábí nejrůznější tvary a druhy střešních krytin a systémy […]

Panasonic Industry nabízí přizpůsobení automatizačních produktů

Speciální služba přináší zákazníkům Panasonic Industry možnost získat produkt již vhodně předpřipravený pro jejich projekt či výrobu. Společnost Panasonic Industry nabízí nejen nejmodernější produkty pro […]