Obrábění

01. září 2015 00:25

TOS VARNSDORF – ze soukromé dílny k výrobě obráběcích center

Na samém severu České republiky, ve Šluknovském výběžku na úpatí Lužických hor, leží areál strojírenské společnosti TOS VARNSDORF. Jeden z největších zaměstnavatelů ve svém regionu patří mezi tradiční a největší evropské výrobce obráběcích strojů.

Inzerce

Malá soukromá firma, spíše dílna než továrna, vyrábějící velké množství druhů obráběcích strojů, se postupně změnila v prosperující továrnu, specializovanou na vodorovné vyvrtávačky a vyvážející téměř do všech světadílů. Chod továrny nebyl přerušen ani v jedné ze dvou světových válek, po celou dobu se ve Varnsdorfu vyráběly obráběcí stroje a později pouze vodorovné vyvrtávačky. Během tohoto období firma třikrát změnila majitele, prošla sedmi politickými režimy, fungovala za dvou císařů, jedenácti prezidentů a jednoho říšského kancléře. Založena jako rakousko-uherská firma německým kapitálem se změnila v elitní československou továrnu na obráběcí stroje (stále s německým kapitálem), na několik let se stala součástí německého hospodářství, po osvobození unikla osudu válečné kořisti a po znárodnění se postupně vyvinula v jednoho ze špičkových výrobců obráběcích strojů v socialistickém Československu. Nyní je opět soukromou firmou, privatizovanou čistě českým kapitálem, což je v současnosti v oboru obráběcích strojů téměř rarita. V čele společnosti stojí správní rada, pozici statutárního ředitele zastává Ing. Jan Rýdl ml., MBA.

Vraťme se do historie. Po svém založení se začala firma věnovat výrobě obráběcích strojů (40 let nese ve svém názvu jméno zakladatele, zpočátku jako „Arno Plauert, Maschinenfabrik“). Nejprve se jedná o vrtačky, soustruhy, shapingy, frézky, od roku 1915 se začínají vyrábět i vodorovné vyvrtávačky. První světová válka se stává velkou příležitostí, Arno Plauert využívá předností válečných zakázek. Za prvních 15 let bylo vyvinuto celkem 111 typů obráběcích strojů. V prosinci 1917 se firma stěhuje do nového areálu, který slouží dodnes, byť sesterské firmě.

Konec války znamená dočasný konec prosperity. Firma začíná mít první velké finanční problémy, těsně po válce se hromadí neprodané stroje. Po roce 1922 se situace zlepšuje, zvyšuje se výroba především soustruhů a frézek (jen v roce 1926 bylo vyvinuto 45 typů rychloběžných soustruhů). Firma proniká na vyspělé evropské trhy. Ve větší míře se ve výrobním programu objevují vodorovné vyvrtávačky, jejich pravidelná sériová výroba začíná rokem 1927.

V období let 1929 až 1937 se rozšiřuje výroba vyvrtávaček, rozšiřuje se výrobní program, např. o výrobu soustružnických sklíčidel. V roce 1931 byla získána velká zakázka pro SSSR, do té doby nevídané množství 21 strojů v jedné zakázce. V roce 1932 nastává druhá krize, která je však rychle překonána. Velká zakázka do SSSR odstartovala „první zlatý věk“ horizontek. Již v roce 1933 je vyvinuto 5 typů moderních vyvrtávaček, které se okamžitě začínají sériově vyrábět. V roce 1934 bylo vyvinuto 8 typů vyvrtávaček, o rok později bylo vyvinuto dalších 6 typů vyvrtávaček. Rok 1936 se stává nejplodnějším rokem celého předválečného období, bylo vyvinuto 13 typů vyvrtávaček, vyrábělo se 12 typů vodorovných vyvrtávaček, 6 typů frézek, 15 typů soustruhů, 2 typy shapingů a několik typů vrtaček. Nastal tedy prudký rozmach výroby. Období končí smrtí zakladatele v roce 1937.

Po roce 1937 dochází k velkým změnám. Majiteli se stávají synové. Ještě v roce 1937 bylo vyvinuto 9 typů horizontek, v roce 1938 to bylo 7 typů (včetně do té doby největšího stroje s průměrem vřetena 150 mm). Do roku 1938 se jednalo o krátké období pokračování úspěšného tažení na světové trhy, byť s novou vnitřní organizací. Začátkem října 1938 je Varnsdorf obsazen německou armádou a celé pohraničí je vzápětí anektováno Německem. Firma se stává součástí říšského průmyslu se vším, co toto členství přináší po stránce normativů, technologie, ale také ideologie. V roce 1944 dochází k přechodu na válečnou výrobu, současně se do firmy stěhuje výroba z německých továren ohrožených spojeneckým bombardováním. Mezi zaměstnanci převažují totálně nasazení. Toto období končí v květnu 1945 osvobozením republiky. Politické změny se nevyhýbají ani firmě, byla ustavena národní správa, majitelé byli odsunuti, firma byla zkonfiskována a zestátněna. Výroba nebyla přerušena ani v nejkritičtějších dnech, ještě v dubnu 1945 bylo expedováno 6 nových strojů, výroba pokračovala i v květnu a červnu, přestože již začal odsun prvních Němců, již v září 1945 jsou expedovány první poválečné stroje (od května do prosince 1945 bylo vyrobeno 38 obráběcích strojů).

Ještě v roce 1945 končí výroba všech ostatních druhů obrábě cích strojů, začíná výhradní orientace na vodorovné vyvrtávačky. Po prvních problémech (způsobených nedostatkem kvalifikované pracovní síly) se firma stává v roce 1946 součástí větší skupiny znárodněných továren (SPOTOS). V tomtéž roce začíná sériová výroba první vodorovné vyvrtávačky vyvinuté po druhé světové válce. Na několik měsíců v roce 1949 se firma administrativně stává součástí TOSu Čelákovice n. p., od roku 1950 se osamostatňuje pod názvem TOS Varnsdorf n. p. Začátkem padesátých let firma získává další výrobní areál, do kterého se začínají stěhovat jednotlivé dílny. Výroba strojů kolísá mezi 120 a 200 kusy ročně. V polovině padesátých let přichází nová koncepce, předzvěst numericky řízených strojů. V následujících letech jsou vyvinuty stroje nové řady WH (WH 63 a WH 80), v roce 1959 je vyvinut stroj WH 100, první číslicově řízená vodorovná vyvrtávačka v ČSR.

Po několika letech váhání nastává prudký rozmach výroby a exportu. V roce 1963 začíná vývoj prvních numericky řízených vyvrtávaček (WHN 9 A, WHN 11 a WHN 13). Od začátku šedesátých let dochází k velkým investicím v novém areálu v Dolním Podluží, kam se také brzy začínají jednotlivé provozy stěhovat. Od roku 1963 se roční výroba krátce pohybuje mezi 400 a 500 stroji. Hovoříme o „druhém zlatém věku“ vodorovných vyvrtávaček.

Objevují se stroje, z nichž některé v obměnách firma vyrábí dodnes. Z celkového počtu 503 kusů strojů vyrobených v roce 1970 je jich 25 numericky řízených nejnovější koncepce. V roce 1971 začíná sériová výroba stroje WHN 13 NC, bezprostředního předchůdce nejprodávanější numericky řízené vodorovné vyvrtávačky posledních desetiletí WHN(Q) 13/15 CNC. Přes kolísavé úspěchy stále probíhají investice do výrobní základny. V roce 1978 začíná sériová výroba stroje W 100 A, krátce poté sériová výroba strojů WHN 13 A/B, byla vyvinuta první verze obráběcího centra WFQ 80 NC.

Počátkem roku 1980 se TOS Varnsdorf stává koncernovým podnikem. Úspěšnost firmy kolísá, vývoj horizontek pokračuje dosavadním tempem, objevují se nové stroje, „druhá zlatá éra“ horizontek pomalu končí. Investice pokračují, firma pořizuje nové technologie. Koncem tohoto období klesá počet vyrobených strojů, klesá i počet zaměstnanců. Firma se dostává do stagnace.

O poloviny roku 1989 se TOS Varnsdorf stává státním podnikem. Problémy s privatizací jsou doprovázeny krizí ve výrobě. Prudce klesá počet vyrobených strojů, klesá výkonnost podniku, od firmy se oddělují provozy, jež se stávají samostatnými firmami. Jediné, co se v tomto období rozvíjí, je vývoj strojů. Vznikají nové verze stroje WHN(Q) 13 CNC, objevují se obráběcí centra WHN 110 (Q, MC) a WHN 130 (Q, MC). Koncem roku 1994 firma rozsáhle inovuje svůj informační systém, založený na nejmodernějších informačních technologiích. Tento proces pokračuje v dalších letech.

Rokem 1995 opět nastává období velkých změn, po mnoha letech je firma znovu v soukromých rukou. Do firmy vstupuje ryze český kapitál. V roce 1996 se firma mění na akciovou společnost, v červnu 1996 získává certifikáty ISO 9001. Dochází k velkým investicím do výrobní základny, do informačních technologií a do vývoje. Kromě nových technologií se opět objevují nové výrobky, začíná výroba strojů nové generace (řada TOStec). Velkým impulsem se stává opět zakázka směřující na východ, v roce 1999 firma dodává běloruské automobilce BELAZ celkem 14 strojů.

Od roku 2005 společnost zakládá dceřiné společnosti obchodní a servisní, nejprve v USA, Kanadě, v roce 2011 pak v Indii, Číně a v roce 2012 v Rusku. V Číně již od roku 2005 pracuje joint venture TOS KUNMING Machine Tool, v Ruské federaci od roku 2012 společný podnik GRS Ural v Jekatěrinburgu. Investice do výrobní základny mateřské společnosti pokračují neztenčeným tempem, v roce 2007 byla uvedena do provozu velká montážní hala, v níž jsou v současnosti montovány největší stroje v dosavadní historii firmy, stroje řady WRD (až do průměru vřetena 200 mm).

V současné době musí TOS VARNSDORF reagovat jednak na politický a ekonomický vývoj ve světě, kdy je nutné měnit orientaci na perspektivní trhy, jednak na měnící se a hlavně rostoucí požadavky zákazníků. Firma téměř každoročně přichází na trh s novinkou ve svém výrobním programu a rozšiřující se nabídkou služeb. Posledním výrobkem, který byl loni představen ve světové premiéře a za necelý půlrok bylo zaznamenáno již 15 objednávek na tento stroj, je vodorovná vyvrtávačka WHR 13 (Q), koncepčně sice vychází z nejoblíbenějšího stroje řady WHN(Q) 13/15 CNC, je však vybavena výsuvným smykadlem a výsuvným vřetenem a odpovídá aktuálním nárokům na využití nejnovějších a nejvýkonnějších technologií.

www.tosvarnsdorf.cz

 

Mohlo by se Vám líbit

Inovativní podlahové desky con-pearl®: Nová éra užitkových vozidel

Je čas na něco nového! Alternativou dřevěných podlah a obložení stěn užitkových vozidel a dodávek jsou nově polypropylenové voštinové desky con-pearl®. Jsou o cca 50 […]

Tatra Trucks má nejmladšího ředitele výzkumu a vývoje ve své historii

Od počátku března nově zastává pozici ředitele výzkumu a vývoje společnosti Tatra Trucks Jakub Pončík, který spojil svou profesní dráhu s nejstarší českou automobilkou již […]

Digitalizace podniků: Česko je evropskou špičkou v elektronickém sdílení informací

České firmy patří v rámci EU ke špičce ve výměně dat v elektronické podobě, naopak podíl využívání ERP systémů se meziročně snížil. Nejen to vyplývá […]