Obrábění

06. dubna 2016 00:28

THETAtec 45N

Čelní fréza pro velké hloubky řezu z nového frézovacího programu firmy Boehlerit

Nové THETAtec 45N frézovací systémy pro čelní frézování jsou firmou Boehlerit optimalizovány pro použití ve velkých hloubkách řezu. Díky robustnímu provedení jsou zvláště vhodné pro použití v situacích, kdy je nestejnoměrná hloubka řezu, například při hrubování výkovků, za tepla válcovaných dílů a svařenců.

Jako u celého frézovacího programu firmy Boehlerit se u nových THETAtec 45N čelních fréz jedná o nástrojový systém. To znamená, že při vývoji byl kladen velký důraz na vyladění sestavy tělesa frézy a břitové destičky, její geometrie a jakosti, aby bylo dosaženo co nejvyššího výkonu. Že tím rakouští specialisté na tvrdokovy a obrábění stanovují nové kvalitativní standardy, dokazují právě nové THETAtec 45N nástroje. Díky know-how a etablovaného nástrojového systému společně s řešením jakosti řezného materiálu byl vytvořen ve spolupráci s univerzitami a za pomoci FEM-analýz (Finite Elemente Metode) stabilní frézovací systém excelentní trvanlivosti a přesnosti s optimálním odvodem třísek. „Nástroje jsou poniklovány a díky speciálním tepelně zpracovaným materiálům poskytují dlouhou životnost,“ říká pan André Feiel, zodpovědný produktový manažer firmy Boehlerit.

Frézy THETAtec 45N jsou řešeny jako nástrčné s 45° úhlem nastavení, osazené 8břitými, tzv. SNMX vyměnitelnými břitovými destičkami, od kterých se odvíjí také označení nástroje. Theta je řecké označení dle Thesis principu pro 8. SNMX značí čtvercový tvar VBD s 8 břity pro vysokou hospodárnost a stabilitu. Právě díky stabilitě umožňuje velké hloubky řezu. Navíc mají tyto frézy negativní geometrický koncept, který také nemalou měrou přispívá k extrémní stabilitě sestavy. Avšak efektivní geometrie řezné hrany je pozitivní. Výsledkem je lehký řez. K tomu přispívá také optimalizovaný tvar břitu se speciálním rádiusem, který způsobuje rovnoměrné rozdělení řezných sil. „Tím dosahujeme i při proměnlivé hloubce řezu klidného chování nástroje a vysoké trvanlivosti břitu,“ zdůrazňuje pan Feiel: „Kromě toho máme s negativním nástrojem příznivou tvorbu třísky ve tvaru Helix, to znamená, že tříska má tendenci ustupovat od nástroje a z toho vypývá jistota procesu, protože nedochází k hromadění a pěchování třísek,“ říká dále pan Feiel. Pro opracování nerezavějících materiálů byla vyvinuta speciální geometrie s jinou výškou řezné hrany. V radiálním úhlu je pozitivnější a příznivě ovlivňuje odchod třísky. Dochází k čistému odchodu třísky, a díky tomu i ke snížení rizika tvorby nárůstku na břitu.

Tyto nové frézovací systémy jsou dostupné skladem v průměrech od 50 do 250 milimetrů s počtem zubů od 4 do 30. Standardně jsou tyto nástroje vybaveny vnitřním přívodem chladicí kapaliny. U některých vybraných průměrů jsou nástroje dostupné i bez vnitřního přívodu chladicí kapaliny v krátkých dodacích lhůtách. Tímto bohatým sortimentem průměrů v kombinaci s množstvím vhodných jakostí a geometrií VBD můžeme zaručit optimální použití v různých materiálech za různých podmínek frézování. Přitom zajišťují nové frézovací jakosti uživateli nižší opotřebení hřbetu a více odolnosti proti vylamování břitu. Dodatečně je sníženo riziko tvorby trhlinek na břitu vlivem tepla a žlábkové opotřebení břitové destičky.

Inovativní jakosti pro litinu, ocel a nerezové materiály

Nejdéle používaná jakost VBD v našich nástrojích je v této oblasti BCK15M. Základem je optimalizovaný substrát ISO K15, pro jehož výrobu jsou používány výběrové suroviny, a tato jakost je vhodná pro frézování litiny. Zvláštností je patentovaný, nový povlak TERAspeed 2.0 AlTiN. Tento povlak nanesený metodou HR-CVD technologií (HR = High Reactivity) a upravená vrstva AlTiN kombinují na základě vysokého obsahu hliníku a nové nanostruktury protichůdné vlastnosti, jako je vysoká houževnatost při současně extrémní tvrdosti, a tím i otěruvzdornosti. Moderní povlak HR-CVD nabízí hospodárné obrábění za sucha při použití vyšších řezných rychlostí. Tím je jakost BCK15M ideální volbou pro frézování za sucha u materiálů, jako jsou šedá litina (GJL), tvárná litina (GJS), temperovaná litina a legovaná litina.

Pro tvrdší materiály vyvinula firma Boehlerit jakost BCK20M. Jedná se o houževnatý substrát dle ISO K20 se silným PVD povlakem. Tato jakost se používá pro obrábění litin. Lze ji použít též při dokončovacích operacích na ocel a na materiály o tvrdosti vyšší jak 45 HRC.

Vynikajících výsledků při opracování ocelí lze dosáhnout jakostí BCP25M. Jedná se o jakost použitelnou v širokém spektru frézovacích operací pro opracování nelegovaných, nízkolegovaných, vysocelegovaných a nerezavějících ocelí. Zvláštností u této jakosti je PVD-povlak. Jedná se o tzv. povlak Goldlox. Goldlox je silný PVD AlTiN povlak, speciálně vyvinutý pro frézovací destičky. Nabízí vysokou otěruvzdornost při vysokých teplotách a vyšší trvanlivost břitu při použití v různých ocelích. Mimoto lze na hladkém, žlutém povlaku Goldlox snadno rozpoznat opotřebení. Tato jakost je zvláště vhodná pro vysoké řezné rychlosti při frézování za mokra nebo za sucha při stabilních podmínkách.

Alternativou pro frézování ocelí je jakost BCP30M. Její obzvláště houževnatý substrát zaručuje vysokou bezpečnost při obrábění širokého spektra typů ocelí. I této jakosti propůjčuje speciální povlak TERAspeed 2.0 AlTiN vysokou houževnatost, extrémní tvrdost povlaku a odolnost proti otěru.

Jako doplňující jakost pro frézování ocelí nabízíme univerzální BCP35M. Jejím základem je houževnatý tvrdokov a rovněž Goldlox povlak. Je obzvláště vhodná pro suché frézování při nízkých až středních řezných rychlostech za nestabilních podmínek.

Pro opracování nerezavějících ocelí máme jakosti BCM35M a BCM40M. U prvně uvedené se jedná o jemnozrnný substrát s otěruvzdorným PVD povlakem pro použití s chlazením nebo bez v nerezích a austenitických nerezavějících materiálech. BCM40M má extrémně houževnatý, relativně jemnozrnný substrát s tenkým, hladkým PVD povlakem. Tato jakost je ideální pro frézování austenitických nerezavějících ocelí ze skupiny duplex při nízkých až středních řezných rychlostech. Je také vhodná pro použití s chlazením, zde však doporučujeme použít „minimální mazání“.

Jako doplněk k břitovým destičkám určeným pro hrubování nabízí Boehlerit i břitové destičky s WIPER-geometrií pro dosažení hladkých povrchů. Pro THETAtec 45N čelní frézu se jedná o destičku SNEX, tedy rovněž čtvercovou VBD, avšak pouze se dvěma břity. Tato VBD obstarává excelentní dokončovací řez při malé hloubce řezu, přičemž maximální posuv na otáčku je třeba upravit podle délky řezné hrany a řeznou rychlost lze citelně zvýšit.

Mimochodem: Boehlerit vyrábí svoje tvrdokovy výhradně z bezkonfliktních surovin (Fair Resources)!


BOEHLERIT
Santražiny 753, 760 01 Zlín
T: +420-577-214-989
boehlerit@boehlerit.cz
www.boehlerit.com


 

Mohlo by se Vám líbit

Výroba automobilů roste, bateriové vozy z ČR zaznamenávají výrazný úspěch i na zahraničních trzích

Meziroční nárůst výroby o 16,2 % a celkových 1 162 315 vyrobených automobilů, to jsou výsledky domácích výrobců osobních vozidel za prvních deset měsíců letošního […]

Nové kloubové ložisko pro potravinářství

Nová, bezplatná vzorkovnice igubal Food Contact – včetně magnetu a nového dvojitého kloubového ložiska V potravinářském průmyslu musí součásti strojů splňovat velmi vysoké hygienické požadavky, […]

Novinky v Siemens Industrial Edge: nová cloudová služba, více zařízení a integrace low-code

Ekosystém Siemens Industrial Edge byl rozšířen o nový hardware asoftware Portál Industrial Edge Management nově v nabídce jako cloudová služba Low-code pro Industrial Edge: jednodušší programování […]