Obrábění

13. dubna 2022 11:20

Systém Seco Machine Monitoring maximalizuje efektivitu výroby

Výrobci musí měřit a kvantifikovat příčiny neproduktivních časů, aby mohli optimalizovat svou efektivitu. Systém Seco pro monitoring činnosti strojů jim poskytne na základě zaznamenávaných dat informace, které jsou důležité nejen pro řízení efektivity, ale také pro zvýšení objemu výroby a kvality výrobků.

Vzdáleně a v reálném čase prováděný monitoring činnosti strojů průběžně zaznamenává údaje o výrobě, a vytváří tak úplný obraz o tom, co se děje ve výrobním provozu. Z těchto poznatků je sestavován podrobný profil denních aktivit, a také jsou vydávány výstrahy, vyžadující zásah na místě, nebo vzdálená upozornění na kritické skutečnosti výroby.

Inzerce

Vyhněte se úzkým místům a zvyšte celkovou efektivitu vybavení (OEE)

Podrobný přehled o obráběcích operacích ve všech obsluhovaných i bezobslužných směnách usnadňuje výrobcům sledování celkové efektivity vybavení (OEE) a neustálé zlepšování operací zajišťuje lepší plánování, časování i komunikaci. Tyto na reálných datech založené poznatky odhalují skutečné příčiny výrobních problémů, které brání optimalizaci pracovních toků.

Nákladově efektivní sběr dat v rámci celého závodu

Omezený přístup k výrobním datům v reálném čase zpomaluje reakci výrobce na jednotlivé aplikace, stroje, buňky a celkový průběh výroby. I při nízkých vstupních nákladech zlepšuje systém Seco pro monitoring strojů účinnou komunikaci od obrobny až k vyššímu managementu pomocí na datech založeného prostředí inteligentní výroby.

Barevně odlišené ukazatele indikující parametry v reálném čase poskytují výrobcům informace, které potřebují pro zlepšování efektivity. Zaměstnanci mohou také snadno přidávat své postřehy a připomínky, kategorizovat důvody prostojů i pomáhat uvádět problémy do souvislostí. Toto vysoce pokročilé řešení, jedno z nejlepších ve své třídě, vychází z partnerství v exkluzivní síti významných poskytovatelů softwaru a technologických platforem – se společností Machine Metrics.

Řešení pro skutečný svět
Namísto toho, aby společnost Seco nabízela svým zákazníkům řešení pouze pro sběr dat, které jen čistě shromažďuje informace z výrobních procesů, přichází se skutečně robustním portfoliem. Při řešení každého problému, který omezuje efektivitu výroby, čerpá společnost Seco z nepřetržitého proudu vlastních poznatků, které byly získány během desetiletí zkušeností s výrobou, a vytváří ve spolupráci se zákazníky zcela konkrétní řešení.

I když jsou data a analýzy pro výrobce velmi cenné, nabývají tyto nástroje ještě většího významu v kontextu širšího souboru možností podpory Seco, které pokrývají záběr od technického vzdělávání zaměstnanců až po optimalizaci využití nástrojů. Důraz na vytvoření kompletního obrazu věcí – prostřednictvím partnerství pro neustálé zlepšování vlastní činnosti vůči zákazníkům – podporuje vzájemnou spolupráci a plné porozumění kapacitním možnostem strojů.


Seco Machine Monitoring

Společnost Seco Tools sídlí ve městě Fagersta ve Švédsku a působí ve více než 75 zemích světa. Je předním globálním poskytovatelem řešení pro obrábění kovů – vyvíjí, vyrábí a dodává frézy s břitovými destičkami, monolitní frézy, nástroje pro soustružení, obrábění otvorů, závitování i různé nástrojové systémy. Seco Tools je již více než 80 let společenstvím nadšených lidí ve světě techniky – snaží se jít stále kupředu a zajišťovat vysoce přesné obrábění s vysokou kvalitou výsledných výrobků. Další informace o inovativních produktech, odborných službách, znalostech a zkušenostech společnosti Seco Tools, které přinášejí úspěch výrobním provozům ve všech průmyslových odvětvích, naleznete na adrese www.secotools.com.

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]