Obrábění

10. dubna 2017 00:36

Systém HYCUT

Pro Vaše aplikace obráběcí kapaliny jsme vyvinuli a etablovali multifunkční produkty HYCUT. Podstatou systému HYCUT jsou oleje na esterové bázi, které lze použít jako řezný olej, obráběcí kapalinu nebo čistič se vzájemnou kompatibilitou, a tím může být ušetřeno například mezioperační čistění.

Stručně shrnuto:

 • produkty na bázi obnovitelných surovin, bez obsahu minerálního oleje (certifikováno programem USDABioPreferred®),
 • multifunkční použití jako řezný olej, hydraulický olej, dvousložková obráběcí kapalina a čistič,
 • snížení nákladů díky koplexní optimalizaci procesu
 • řešení upravené na míru,
 • vysoká snášenlivost s lidmi a životním prostředím,
 • prvotřídní servis s individuálním poradenstvím na místě.

Co jsou syntetické esterové oleje?

Při výrobě syntetických esterových olejů se cíleně vyvolává chemická reakce mastné kyseliny získané z přírodních olejů s mastným alkoholem rovněž přírodního původu. Tímto způsobem lze přesně kontrolovat chemické vlastnosti jako je délka řetězce a stupeň čistoty. Syntetické esterové oleje stejně jako přírodní rostlinné oleje neobsahují minerální olej a jsou biologicky rozložitelné, zpravidla jsou ale podstatně stabilnější.

Pečeť „USDA BioPreferred®“ uděluje United States Department of Agriculture. Mnoho produktů HYCUT – zde HYCUT CF 21 – jsou USDA certifikované jako produkty na biologické bázi.

 

Bez označení podle CLP a GHS

Řezný olej obsahující minerální olej o viskozitě nižší než 7 mm2/s je označený jako „zdraví škodlivý, při požití může způsobit poškození plic“. Od 2015 platí dokonce limit 20,5 mm2/s. Produkty na bázi esterového oleje jako HYCUT zůstávají nadále bez označení!

Hycut při obrábění olejem

Všechny řezné a brusné oleje rodiny HYCUT jsou na bázi syntetických esterových olejů. Nabízí extrémně vysoký mazací výkon a tím výrazně snižují opotřebení nástroje. Použitím syntetických nasycených esterových olejů jsou produkty velmi stabilní vůči stárnutí. To zaručuje dlouhou životnost. Kromě toho vysoký čisticí výkon syntetických olejů zajišťuje čisté stroje a obrobky a speciálně při broušení mimořádně dobrý úběr.

HYCUT SE 12 má o 30 % nižší ztrátu odpařováním oproti konvenčním brusným olejům stejné viskozity, obsahujícím minerální olej (podle NOAK, při 150 °C).

Stručně shrnuto:

 • bez označení dokonce i u nízkých viskozit,
 • snadné čištění vodnými médii a v ideálním případě úplná eliminace čištění,
 • bez zápachu a odpařování, tím příznivější pracovní podmínky,
 • zvýšená bezpečnost práce díky vyššímu bodu vzplanutí oproti produktům na bázi minerálního oleje,
 • ověřená spolehlivost procesu na základě uvolnění známých výrobců strojů.

Dvousložková obráběcí kapalina HYCUT

Zvláštností HYCUT jako emulze je možnost regulovat olej a aditiva separátně. To umožňuje dokonalé přizpůsobení různým požadavkům na proces, materiál a mazací výkon. Po celou dobu životnosti emulze mohou být jednotlivé složky cíleně doplňované. Zákazníci jako Audi, BMW a Volkswagen spoléhají na systém HYCUT, který splňuje mimořádné požadavky na hospodárnost a bezpečnost procesu. Díky širokému rozsahu použití a flexibilitě HYCUT může být celá výrobní oblast pokryta systémem s pouze jednou obráběcí kapalinou.

Stručně shrnuto:

 • úspora ve spotřebě díky extrémně dobrému výnosu,
 • vysoký stupeň odlučování cizího oleje, tím snadná údržba emulze,
 • stabilní procesy, i při nízké tvrdosti vody nedochází k pěnění,
 • čisté obrobky, nástroje a stroje díky vynikající oplachovací schopnosti,
 • velmi dobrá snášenlivost s pokožkou, obsah aditiva zůstává konstantní bez ohledu na koncentraci výkonnostní složky.

Cizí olej nepronikne!

Obráběcí kapaliny mísitelné s vodou obsahují emulgátory, které umožňují rozptýlení základového oleje v jemných olejových kapkách (emulgace). Emulgátory obsažené v HYCUT jsou optimalizované na esterové oleje, proto minerální cizí oleje v obráběcí kapalině neemulgují. Cizí olej se odloučí na povrchu a lze jej snadno odstranit, např. vhodným odlučovačem oleje.

HYCUT – pro celý procesní řetězec

Chytré řešení: obrobky mohou být nejprve opracované olejem HYCUT bez mezioperační pračky a následuje další opracování emulzí HYCUT. Vnášení oleje, např. z kluzných loží, zlepší mazací výkon, namísto znečištění emulze. A pokud by přece jen bylo nutné mezioperační čištění, čistič HYCUT se jednoduše vrátí do emulze. Takto hospodárně můžete v budoucnu pracovat s HYCUT také Vy.

Stručně shrnuto:

 • vzájemně kompatibilní produkty,
 • bez negativního vlivu cizích olejů,
 • životnost až několik let,
 • vhodný pro centrální zařízení a větší jednotlivé stroje,
 • úspora pracího procesu,
 • recyklace čističe v emulzi,
 • snížení nákladů na odstranění odpadů a energii.

Pro každou aplikaci v rámci procesního řetězce existuje vhodný produkt HYCUT!


Oemeta CR s. r. o.
Jana Babáka 11, 612 00 Brno
T: +420 778 057 487
info@oemeta.cz
cz.oemeta.com


 

Mohlo by se Vám líbit

Střízlivíme. Digitalizace je nástroj, problémy za nás nevyřeší

Za technologie utrácíme jako zběsilí. Divoká digitalizace nás dostala do stavu, kdy zavádíme jeden systém za druhým, ale vytěžit z nich dokážeme minimum. Trápí se […]

Vysokorychlostní kuličková ložiska se snadnou manipulací a velkou trvanlivostí od společnosti NSK

Tam, kde jsou vyžadovány velké provozní rychlosti, snadná manipulace a velká trvanlivost, mohou konstruktéři s výhodou využít nová čtyřbodová kuličková ložiska od společnosti NSK. Ložiska […]

Rösler Smart Solutions: Digitální sledování parametrů procesní vody

Lepší pochopení procesu zlepšuje výsledky povrchových úprav omíláním Z ekonomických a ekologických důvodů se stalo nezbytným čištění a recyklace procesní vody v aplikacích hromadných povrchových […]