Obrábění

16. listopadu 2015 00:35

Standardizace přináší zkrácení času od virtuální k fyzické součásti

Inženýři i pracovníci obsluhující stroje na dílně jsou pod neustálým tlakem spojeným s řešením problémů a snahou o zkrácení času potřebného k přeměně konstrukčního návrhu na hotovou součást. To může mít vliv na jejich schopnost udržet krok se stejně rychle probíhajícím vývojem v oblasti technologií strojů a nástrojového vybavení.

Inzerce

Jak se CAM technologie vyvíjejí, výrobci se začínají klonit k digitálním výrobním řešením, která jim umožňují bezproblémové řízení celého životního cyklu jejich produktů. Nyní, více než kdykoliv předtím, roste poptávka po plně integrovaných a propojených výrobních systémech a tento růst už bude jen pokračovat.

Při tvorbě simulačních programů jsou CAM programátoři konfrontováni se specifickými překážkami souvisejícími s produktivitou a bezpečností. Nejslabším místem, kde dochází ke zpomalování celého procesu, je vytváření virtuálních knihoven nástrojů pro každý nový projekt. Nedostatečná standardizace ze strany výrobců nástrojového vybavení má za následek zbytečně vynakládanou práci na výběr a určování nástrojů na CAM platformě.

Nicméně, v tomto průmyslovém odvětví již mnoho společností zavádí komplexní integrovaná řešení, která umožňují překonání těchto problémů a radikálním způsobem mění budoucnost digitální výroby. V minulosti měla každá CAM firma, výrobce obráběcích strojů i dodavatel nástrojů svůj vlastní jedinečný systém pojmenování geometrických parametrů nástroje. To bylo kontraproduktivní a standardizace údajů o nástrojích se ukázala jako nutnost.

Knihovna nástrojů Adveon nabízí 2D výkresy a podklady o břitových destičkách a nástrojových držácích pro 3D modelování

Standardizace umožňuje, aby údaje o produktech a jejich atributy byly zapisovány jednotným jazykem, identicky napříč celým spektrem dodavatelů nástrojového vybavení. To znamená, že nástroje mnoha různých dodavatelů nástrojového vybavení mohou být v knihovnách nástrojů pro CAM software popsány stejným způsobem, což umožňuje snadné a rychlé předávání fyzických údajů o produktech.

Standardizace je užitečná také v dílně. Usnadňuje připojení informací o korekcích nástrojů – s typickým využitím u seřizovacích přístrojů – a obsluze strojů umožňuje rozpoznat a určit nástroje s více funkcemi. Obsluha strojů tak může například identifikovat nástroj složený z jedné pravostranné frézy a dvou levostranných soustružnických nástrojů. Ale hlavně, pokud je pro všechny průmyslově využívané obráběcí nástroje využíván stejný systém popisu jejich parametrů, komunikace mezi softwarovými systémy se tím velice zjednodušuje.

Jedno z řešení přinesla norma ISO 13399, která stanoví celou řadu nástrojových atributů, jako např. délku, šířku nebo poloměr. Byla vytvořena za účasti společnosti Sandvik Coromant, Siemens PLM Software, Royal Institute of Technology ve Stockholmu, French Cetim (centrum odborného poradenství pro strojírenský průmysl) a dalších významných hráčů z oblasti obrábění kovů. Tato celosvětově uznávaná norma poskytuje jednotný způsob zápisu údajů o všech typech obráběcích nástrojů, bez ohledu na jejich výrobce nebo značku.

Stejně důležitá jako norma ISO je i aplikace Adveon – na otevřené platformě fungující knihovna nástrojů, do které může každý dodavatel obráběcích nástrojů vložit své vlastní katalogy, které jsou v souladu s ISO 13399. Až do nedávna museli CAM operátoři prohledávat řadu katalogů a internetových stránek, aby přesně stanovili údaje o nástroji pokaždé, když začali používat nový nástroj. Neexistoval také žádný jednoduchý způsob, jak správně identifikovat a složit kompatibilní díly nástrojové sestavy.

Adveon radikálně snižuje množství času, které operátoři vynakládají na vyhledávání údajů o nástrojích, jako je řezná délka nebo celková délka nástroje, přičemž odpadá nutnost převádět data z jednoho systému do druhého. Díky tomu, že mají snadný přístup k požadovaným informacím o obráběcích nástrojích, průmysloví výrobci mohou při obrábění využívat nejvhodnější řešení a nejefektivnější výběr obráběcích nástrojů. Tato data pak mohou být rychle přenesena do CAM programovacích a simulačních systémů.

Systém Adveon byl navržen se všem přístupnou knihovnou nástrojů, kterou lze snadno zaktualizovat v okamžiku, kdy jsou k dispozici nové nástroje. Uživatele také dovede k nástrojovým sestavám složeným výhradně z navzájem kompatibilních součástí. Díky tomu se snižuje množství chyb a uživatelé získávají potřebnou jistotu, protože vědí, že údaje o nástrojích jsou aktuální a správné.

Není pochyb o tom, že integrace CAM software s knihovnou nástrojů v souladu s ISO 13399 přináší zvýšení konzistence a kvality obsažených údajů a informací. A lepší kvalita údajů znamená vyšší bezpečnost a jistotu, pokud jde o obráběcí proces.

Vzhledem k nedávnému pokroku dosaženému v oblasti technologie a standardizace se digitální řešení v odvětví výroby nástrojového vybavení budou pravděpodobně i nadále zlepšovat. Pracovní postupy se budou zlepšovat, standardy kvality se budou zvyšovat, riziko chyb se sníží na minimum a efektivita prudce poroste. Tento pokrok přinese zkrácení časové vzdálenosti od virtuální k reálné součásti, zvýšení produktivity a ziskovosti.

www.sandvik.coromant.com/cz

Aplikace Adveon umožňuje snadné a rychlé CAM programování. Podle dodavatelů CAM systémů může automatické vkládání údajů o nástrojích do CNC systémů přinést výrazné zvýšení produktivity obráběcích procesů.

Příklad údajů dostupných v aplikaci Adveon

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]