Obrábění

03. března 2024 09:07

Společnost Makino uvádí na trh nové přírůstky do velmi úspěšné řady Slim

Řada kompaktních vertikálních obráběcích center Slim, ve které se dosud prodalo přes 3500 strojů, si od roku 2014 získala jméno v oblasti velkosériové výroby po celém světě. Nyní přicházejí do rodiny Slim nové přírůstky – nové rozměry strojů a nové možnosti frézování.


Příběh úspěch Slim3n
Zákazníci působící na trhu se součástkami pro automobilový průmysl, lékařství a průmyslovou výrobu využívají výhod strojů Slim3n již řadu let. Stroj Slim3n je určen pro operace se střední až velmi vysokou přidanou hodnotou a dokáže realizovat obrábění s kuželem č. 30 s nejvyšší mírou flexibility ve svém odvětví. Stroj Slim3n se od vrtacích závitořezných center liší unikátními vlastnostmi vřetene, rozhraním HSK a jedním z největších poměrů pojezdu v ose X k šířce stroje. To výrazně zvyšuje jeho výkon na metr čtvereční.
Úspěch stroje Slim3n je dán flexibilitou společnosti Makino při plnění požadavků zákazníků. Velkosérioví výrobci součástek požadují co nejkratší dobu výroby při maximálně kompaktním rozvržení prostoru. Stroj Slim3n je konstruován tak, aby byl snadno přizpůsobitelný právě těmto potřebám, a nabízí vše od 3osého až po 4+1osé obrábění a od pevného stolu až po automatickou výměnu palet s hydraulickými upínacími přípravky.
Dalším klíčovým faktorem úspěchu modelů Slim je hned několik konstrukčních prvků. Všechny osy stroje jsou uloženy na vřeteni, což podporuje všechny automatizační procesy a usnadňuje zakládání obrobků bez zastavení výrobní linky. Konstrukce stroje dále umožňuje vysoce dynamický pohyb os a maximalizuje pracovní plochu. Na stole nejsou žádné pohyblivé prvky, což je dalším důležitým faktorem při dlouhodobých výrobních procesech. Výhodou je, že hmotnost obrobku neovlivňuje pohyby a přesnost stroje. Nové přírůstky do rodiny Slim budou s jistotou psát nové kapitoly tohoto úspěšného příběhu.

Inzerce

Slim5n
Společnost Makino naslouchá potřebám zákazníků, a proto vyvinula stroj Slim5n s pracovní plochou větší o 30 % při zvětšení šířky zástavby o pouhých 200 mm. Hloubka a výška zůstala beze změny. Stroj Slim5n bude i nadále nabízet stejnou flexibilitu jako model Slim3n, tj. vřeteno s 8 000 ot/min pro aplikace s vysoký točivým momentem a standardní vřeteno s 16 000 ot/min – obě vřetena mají rozhraní HSK-A50 pro maximální spolehlivost a tuhost v obráběcím procesu.

Slim3n Mill-Turn
Tento nový příslušník rodiny Slim je nabízen ve dvou různých konfiguracích, které vyhoví specifickým potřebám dvou specifických skupin uživatelů. Tento model s nejlepšími vlastnostmi z obou světů nabízí dvě obráběcí plochy (jednu pro frézování a druhou pro soustružení) v rámci jediného stolu. Stroj je vhodný pro každou dílnu a zjednodušuje celý proces, což je důležité zejména pro menší společnosti. Vzhledem k tomu, že každá operace – ať už frézování nebo soustružení – je konsolidována v rámci jediného stroje, má uživatel po každém cyklu v ruce hotový obrobek. Protože frézovací a soustružnické možnosti stroje nemají žádné omezení, tento model nabízí skutečně to nejlepší z obou světů.
Druhá konfigurace Slim3n Mill-Turn je určena spíše výrobním podnikům, které vyžadují větší průměr soustružení a konsolidace procesu pro ně není podstatná. Zde je motor umístěn uprostřed symetričtějšího stolu, což nabízí vyšší kapacitu pro velké obrobky, jako jsou skříně elektromotorů. Obě konfigurace jsou vybaveny funkcí pro šikmé řezy, která výrazně zvyšuje výkon při výrobě ozubených prvků, a to spolu s motorem s 3000 ot/min pro soustružení a stejnými konfiguracemi vřeten jako u modelu Slim3n.

Automatizace portálu na stroji Slim3n
Koncepce automatizace bude zajímavá zejména pro výrobce součástek v segmentů elektromobilů, kde se velikost sérií stále nezvyšuje podle očekávání. Jako řešení na míru pro zvládání takové nejistoty vyvinula společnost Makino automatizační balíček až pro čtyři stroje, který zakládá obrobky do systému a lze jej v případě zvětšení šarží rozšířit o novou kapacitu. Uživatel nakládá obrobky na dopravní pás a systém identifikuje každou paletu a obrobek ke zpracování a informuje příslušný stroj, že má díl zpracovat; celý proces nevyžaduje žádný zásah uživatele.

 


Profil firmy Makino
Společnost Makino Milling Machine Co., Ltd. je považována za jednoho z vedoucích dodavatelů technologií a služeb v oblasti obráběcích strojů. Tato korporace je kotovaná na Tokijské burze a zaměstnává více než 4400 lidí ve všech částech Amerik, Evropy a Asie. Její příjmy ve fiskálním roce, který skončil 31. března 2021, dosáhly celkové výše 1,1 miliard USD. Široká škála výrobních řešení nejvyšší kvality firmy Makino, zahrnuje obráběcí centra pro výrobu součástek, stejně jako výrobu zápustek a forem ve velmi různorodých aplikacích v leteckém a automobilovém průmyslu, v odvětví terénních vozidel, průmyslových komponentů, a v odvětví mikrotechnologie. Makino Europe zaměstnává 300 lidí v technologických centrech a pobočkách v Německu, Itálii, Francii, Španělsku, Slovensku, Polsku a Rusku, se zaměřením na marketing, prodej, aplikační inženýrství a služby.

Mohlo by se Vám líbit

Měření tloušťky plechu

V automobilovém průmyslu se při lisování plechů používá stříhání a tvarování do forem pomocí lisovacího nástroje. Kovové raznice se používají k vytvoření vysoce přesných kovových […]

Ultrarychlé váhové terminály IND 360 pro automatizaci systémů vážení a plnění nádrží

Rychlé, automatizované aplikace usnadňují vážení. Terminál METTLER TOLEDO IND360 v sobě skrývá jedno zařízení pro více aplikací. Předprogramované aplikace pro řízení úrovně náplně v nádrži/zásobníku a […]

OSTROJ dodá dopravníkový systém pro Model Obaly. K prototypování využil virtuální realitu

Opavský OSTROJ získal rozsáhlou zakázku na dodávku komplexního dopravníkového systému pro automatizaci výroby ve společnosti Model Obaly a.s. S pomocí simulačního programu a virtuální reality navrhl […]