Obrábění

11. září 2017 00:58

Skladování tabulového a dlouhého materiálu

Skladování tabulových a tyčových materiálů představuje pro většinu firem obtíže, pramenící z neobvyklých rozměrů a vysokých hmotností manipulačních jednotek. Hutní materiály, jako plechy nebo tyče, jsou obvykle ukládány volně na podlaze, do stohů, nebo do konvenčních regálů. Tento způsob skladování je zdrojem řady komplikací, souvisejících především s manipulací, a je zdrojem neefektivit při využití prostoru pro skladování, který je většinou přímo na výrobní ploše.

Řízení toku takto uskladněného materiálu je téměř nemožné, hospodaření se zbytky je na úvaze obsluhy a také ochrana uskladněného materiálu je problematická. V provozech, kde vzniká potřeba skladovat tyčový materiál, se často setkáváme s širokými, nevyužitými pracovními uličkami nebo s drahými čtyřcestnými vysokozdvižnými vozíky. Balíky plechů, obvykle vážící 3–5 tun, není možné dobře ukládat do větších výšek pro založení do regálové buňky.

S ohledem na uvedená negativa a požadavky zákazníků na automatizaci při procesech skladování těchto typů manipulačních jednotek, vyvinula společnost KREDIT vlastní automatické vertikální skladovací systémy řady Heavy Towers. Heavy Towers jsou navrženy a vyráběny především pro ukládání těžkých manipulačních jednotek, zejména svazků tabulových plechů, profilových tyčí a trubek. Vertikální skladování v systému Heavy Towers nabízí výhody dynamického skladování – princip práce „zboží k obsluze“ umožňuje rychlou dostupnost naskladněného materiálu v režimu FIFO nebo LIFO, poskytuje vysokou úroveň ochrany zboží, maximálně využívá výšku prostoru a minimalizuje potřebnou plochu skladu.

Věž skladu, s volitelným půdorysem i výškou, tvoří velmi robustní konstrukce, dimenzovaná vždy podle konkrétních možností a požadavků provozovatele. Zvedací manipulátor s extraktorem provádí přesuny manipulačních jednotek mezi ukládacími pozicemi uvnitř systému a předávacím místem, situovaným v ergonomické výšce, v místě obsluhy. Vertikální systém může mít více předávacích míst, a to na čelní a/nebo boční straně sestavy vertikálního skladu. Konstrukce předávacího místa umožňuje zakládat nebo odebírat celé balení těžkého materiálu pomocí vysokozdvižného vozíku nebo jeřábu. Materiál z manipulační jednotky, připravené na předávacím místě, lze odebírat ručně nebo pomocí automatického manipulátoru také po jednotlivých kusech. Součástí předávacího místa je váha, která podporuje automatickou evidenci toku materiálů do/ze systému Heavy Towers. Řídicí systém s dotykovým displejem umožňuje snadnou komunikaci na rozhraní obsluha stroj, poskytuje komfortní a bezpečné řízení procesů, vizualizaci stavů a nabízí praktickou diagnostiku. Řízení vertikálního skladu je připraveno pro externí komunikace, pro integraci do systému řízení intralogistiky provozovatele nebo pro datové spojení s jiným zařízením – např. obráběcím nebo tvářícím strojem.

Automatický vertikální sklad Heavy Towers může být navržen jako jednověžový nebo jako vícevěžový systém. Může být koncipován jako interní skladovací systém nebo jako externí sklad přistavěný vně k výrobní hale. Volba počtu a typů předávacích míst je vždy individuální.

www.kredit.cz, www.ktowers.cz

Heavy Towers koncipovaný jako externí sklad (na fotografii před opláštěním PUR panelem), který nezabírá místo uvnitř výrobní haly

Heavy Towers jako zásobník plechů u pálicího nebo vysekávacího stroje

Heavy Towers jako příruční sklad tyčí v dělírně materiálu

Mono Tower – jednoduchý  skladovací systém s jednou věží a výtahovým manipulátorem. Obvykle se využívá ke skladování celých balení ocelových plechů s postupným vykládáním jednotlivých plechů.

Double Tower – systém dvou skladovacích věží s jedním výtahovým  manipulátorem. Horizontální manipulátor se pak pohybuje po kolejích a přepravuje materiál z/do externí pozice. Velmi výhodný systém z pohledu cena/výkon.

Multi Tower – systém pro vytváření velkých skladovacích kapacit, který je sestaven jako kombinace dvou věží (Double Towers). V tomto skladovacím systému mohou být použity všechny typy naskladňovacích a vyskladňovacích pozic.

 

Mohlo by se Vám líbit

Střízlivíme. Digitalizace je nástroj, problémy za nás nevyřeší

Za technologie utrácíme jako zběsilí. Divoká digitalizace nás dostala do stavu, kdy zavádíme jeden systém za druhým, ale vytěžit z nich dokážeme minimum. Trápí se […]

Vysokorychlostní kuličková ložiska se snadnou manipulací a velkou trvanlivostí od společnosti NSK

Tam, kde jsou vyžadovány velké provozní rychlosti, snadná manipulace a velká trvanlivost, mohou konstruktéři s výhodou využít nová čtyřbodová kuličková ložiska od společnosti NSK. Ložiska […]

Rösler Smart Solutions: Digitální sledování parametrů procesní vody

Lepší pochopení procesu zlepšuje výsledky povrchových úprav omíláním Z ekonomických a ekologických důvodů se stalo nezbytným čištění a recyklace procesní vody v aplikacích hromadných povrchových […]