Obrábění

06. dubna 2016 00:43

Šetrné obrábění jednotlivých obrobků ve velkých vibračních zařízeních

Spolehlivé omílání velkých a senzitivních obrobků

Odhrotování, zaoblování a leštění velkých, dlouhých, těžkých a zároveň senzitivních obrobků je obvykle obtížné. Účinně a spolehlivě to může být zvládnuto ve velkých vibračních zařízeních Rösler, ve kterých jsou díly individuálně obráběny se vždy reprodukovatelnými výsledky.

U senzitivních, velkých, těžkých a neskladných obrobků se provádí odhrotování, zaoblení hran, broušení a leštění často ještě ručně. Ruční práce je velmi nákladná a navíc zde není zaručena dostatečná spolehlivost procesu ani reprodukovatelné výsledky. Společnosti, zejména letecké, proto hledají alternativy, aby obrábění těchto dílů automatizovaly. Efektivním řešením je automatizované zpracování jednotlivých dílů ve vysoce flexibilních velkých vibračních zařízeních Rösler. Vibrační zařízení jsou vybavena pohony přizpůsobených velikostí, vyvinutými in-house a vyráběnými společností Rösler. Výkon pohonu lze flexibilně přizpůsobit 1 500 nebo 3 000 otáčkami za minutu úkolu obrábění. Příspěvkem ke stabilnímu omílání je automatické zásobování vodou a její úprava.

Inzerce

Vibrační zařízení s pracovní nádobou o rozměrech 425 × 7 400 mm pro obrábění hliníkových konstrukčních
dílů má výkonný TUD pohon, jehož motor rovnoměrně rozděluje pohyb po celé délce pracovní nádoby.

Díky možnosti rozdělit pracovní nádobu pružně do pracovních komor může být
individuálně obráběno několik malých nebo též jeden velký konstrukční díl.

Řada aplikací v letecké dopravě

Uvedená vibrační zařízení používá například přední výrobce letadel k odhrotování a zaoblování hran hliníkových konstrukčních dílů o délce až 7 150 mm. Pracovní nádoba vibračního zařízení o rozměrech 425 × 7 400 mm (š × d) je uváděn výkonným TUD pohonem do vibračního pohybu. Motor, který je připojen přímo na pracovní nádobu, šíří pohyb přes sérii nevyvážených paketů rovnoměrně po celé délce kontejneru. Tím je zaručen intenzivní omílací pohyb a krátké doby cyklů. Plnění a vyprazdňování se provádí pomocí jeřábu. Pro zajištění trvale dobrého výsledku je výsypkou brusných tělísek u separace podsítného pravidelně přiváděno omílací medium a automaticky opět odváděno zpět do žlabu.

U jiného výrobce letadel jsou jednotlivě omílány různě velké, CNC obráběné konstrukční díly složitého tvaru ve vibračním zařízení s kontejnerem o rozměrech 650 × 4 000 mm. Kromě odhrotování a zaoblování hran je u těchto obrobků požadováno sjednocení povrchu. Má-li být paralelně upravováno několik menších konstrukčních dílů, může být pracovní nádoba rozdělena přepážkou na několik komor. Plnění se provádí ručně nebo pomocí zdvihacího zařízení.

Na velká vibrační zařízení Rösler spoléhá také přední výrobce přistávacích zařízení. U asi dva metry dlouhého a až 400 kg těžkého dílu přistávacího zařízení, vyfrézovaného z jednoho bloku titanu, má být provedeno odhrotování, zaoblení hran a odstranění stop po frézování, aby se zabránilo vlivu rýh. Obrobek se zvedne zdvihacím zařízením zákazníka do pracovní nádoby o rozměrech 800 × 3000 mm, který má přímý TSD pohon. U této koncepce pohonu zajišťují dva vibrační motory, připevněné přírubami přímo na pracovní nádobu, obzvlášť účinný a rovnoměrný pohyb omílacího media.

U všech tří omílacích systémů s pracovní nádobou bylo na zakázku realizováno tlumení hluku. Tato zařízení zajišťují kromě snížení hluku na požadovanou úroveň snadnou přístupnost k zařízení a jednoduché plnění a vyprazdňování pracovních nádob.

www.rosler.com
© Foto: Rösler Oberflächentechnik GmbH


Rösler Oberflächentechnik GmbH je jako kompletní dodavatel vedoucí společností na mezinárodním trhu omílacích a tryskacích zařízení, lakovacích a konzervačních systémů a rovněž technologických prostředků a technologií pro racionální opracování povrchů (odhrotování, odokujňování, odpískování, leštění, broušení…) kovů a jiných materiálů. Do skupiny Rösler patří kromě německých závodů v Untermerzbachu/ Memmelsdorfu a Bad Staffelstein/ Hausenu zastoupení ve Velké Británii, Francii, Itálii, Nizozemsku, Belgii, Rakousku, Švýcarsku, Španělsku, Rumunsku, Rusku, Brazílii, Jižní Africe, Indii, Číně a USA.


 

Mohlo by se Vám líbit

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]

Mezinárodní strojírenský veletrh 2024 s novou technologickou expozicí i rozšířenou prezentací 3D tisku

Mezinárodní strojírenský veletrh opět soustředí na jednom místě inovace, které posouvají průmyslovou výrobu do nové éry. Největší středoevropská přehlídka průmyslových technologií se letos uskuteční na […]

Řešení problémů s vyrovnáním – Aplikace v leteckém a obranném průmyslu

K dosažení spolehlivých výsledků měření přímosti na dlouhé vzdálenosti je nutné použití: přesných přístrojů precizního softwaru pro zpracování dat pečlivých kalibračních postupů APLIKACE PRO LETECKÝ […]