Obrábění

07. září 2016 00:33

Separátor oleje Oemeta

Prodlužuje životnost obráběcí kapaliny HYCUT a snižuje náklady na čištění obráběcího stroje

Společnost Oemeta Chemische Werke GmbH přestavila na loňském veletrhu Intec/Z v Lipsku nový typ separátoru oleje. Společně s osvědčeným a opět zdokonaleným dvousložkovým systémem HYCUT neobsahujícím minerální olej lze podstatně zvýšit životnost a zřetelně prodloužit intervaly čištění. Kromě toho společnost představila nové oleje pro obrábění, s kterými mohou zůstat uživatelé s ohledem na již platné zpřísněné povinnosti označování celkem klidní.

HYCUT zůstává jakožto obráběcí kapalina
na bázi esterového oleje nadále bez označení

Cizí oleje, vnášené do obráběcí kapaliny jako součást obrábění, je možné naším novým separátorem oleje snadno a účinně odloučit,“ zdůrazňuje Malte Krone, vedoucí produktového managementu u společnosti Oemeta. Nový produkt, který byl severoněmeckou společností představen na veletrhu Intec/Z, lze magneticky připevnit na nádrž obráběcí kapaliny. Bypassem odlučuje cizí oleje plovoucí na hladině, ale také nejjemnější otěr, jako například při obrábění odlitků. Systém přitom pracuje mnohem účinněji a rychleji než konvenční skimmery. V bypassu je snížen průtok a tím se získá dostatek času pro účinnou separaci. Protože obráběcí kapalina tímto zůstává podstatně déle čistá a účinná, snižuje se spotřeba a klesají procesní náklady.

Inzerce


Zvýšení přidané hodnoty prostřednictvím obráběcí kapaliny


Nejlepší výsledky společně s HYCUT

Prostojům stroje souvisejícím s čištěním, které je nutné provést v důsledku tvorby sedimentů z nejjemnějšího otěru, je možné se vyvarovat mnohem déle. Uživatelé zaznamenali životnost šest až dvanáct měsíců tam, kde dříve bylo nutné provádět čištění každých šest až osm týdnů a výroba musela být přerušena. „Separátor oleje funguje optimálně v kombinaci s naším dvousložkovým systémem HYCUT, protože nedochází téměř k žádnému emulgování cizích olejů,“ dodává Krone. Místo toho cizí olej stoupá v emulzi nahoru a bere s sebou dokonce i nejjemnější částice. Obráběcí kapalina HYCUT má tak samočisticí schopnost.

Také oba nové obráběcí oleje, OEMETOL 556 a 576, které společnost na veletrhu představila, jsou na bázi esterových olejů. Neobsahují minerální olej a nabízí excelentní mazací výkon. OEMETOL 556 je nízkoviskózní s 10 mm2/s a je výrazně pod novou mezní hodnotou 20,5 mm2/s, kterou od poloviny roku 2015 předepisuje nařízení CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) pro povinné označování obráběcích kapalin obsahujících minerální olej. Přesto zůstává tento olej bez označení, protože esterové oleje jsou z této povinnosti vyňaty. Nemusí obsahovat upozornění na nebezpečí poškození plic při požití. Kromě toho jsou oleje Oemeta na esterové bázi biologicky rozložitelné.

Lídr v posuzování celkových nákladů

Obráběcí kapaliny na bázi esterového oleje neobsahující minerální olej mají u společnosti Oemeta dlouhou tradici. Dvousložkový systém HYCUT existuje více než 20 let. Po celou tuto dobu je neustále zdokonalován. Při posuzování celkových nákladů obstojí produkty Oemeta i navzdory vyšším pořizovacím nákladům téměř vždy výrazně lépe. Protože prodlužují cyklus čištění a údržby, snižují prostoje strojů a zvyšují tak provozuschopnost stroje a produktivitu. V závislosti na způsobu obrábění lze navíc zvýšit řeznou rychlost při opracování. „Ne bezdůvodně patří téměř všichni výrobci automobilů v Německu k našim zákazníkům,“ uvádí na závěr Krone.

www.oemeta.com


Kvalita z tradice – náskok díky inovaci

Oemeta je rodinná firma řízená svými majiteli ve třetí generaci. Již 100 let vyvíjí a dodává do celého světa průmyslová maziva pro zpracování kovů, skla a keramiky. Zaměření na obráběcí kapaliny mísitelné s vodou a široké aplikační know-how z nás udělalo severoněmeckého technologického lídra v tomto specializovaném oboru. Produkty se vyznačují vysokou kvalitou a spolehlivostí, nejčastěji díky blízkosti k trhu a kontaktům se zákazníky. Produkty vyvinuté společností Oemeta se neustále uplatňují jako průmyslový standard. Vynálezy jako dvousložková obráběcí kapalina nebo multifunkční olej trvale zlepšují procesy u známých výrobců automobilů a v kovozpracujícím průmyslu a snižují náklady. Prostřednictvím osmi zahraničních dceřiných společností a více než 30 distribučních partnerů Oemeta prezentuje svou produktovou a servisní filozofii v nejdůležitějších průmyslových zemích.


Biologicky rozložitelné a stabilní

Při výrobě syntetických esterů se cíleně vyvolává chemická reakce mastné kyseliny získané z přírodních olejů a mastného alkoholu získaného rovněž z přírodních zdrojů. Tím lze přesně kontrolovat chemické vlastnosti jako jsou délka řetězce a stupeň čistoty. Syntetické esterové oleje jako přírodní rostlinné oleje neobsahují minerální oleje a jsou biologicky rozložitelné a obvykle mnohem stabilnější.

Od června 2015 nové mezní hodnoty – esterové oleje zproštěny

Obráběcí oleje neobsahující minerální olej s viskozitou pod 7 mm2/s musí být označeny s pokynem „Zdraví škodlivý, při požití může způsobit poškození plic“. Od 1. června 2015 byla mezní hodnota zvýšena na 20,5 mm2/s. Produkty na bázi esterového oleje jako HYCUT nejsou dotčeny. Zůstávají nadále bez označení.


 

Mohlo by se Vám líbit

Měření tloušťky plechu

V automobilovém průmyslu se při lisování plechů používá stříhání a tvarování do forem pomocí lisovacího nástroje. Kovové raznice se používají k vytvoření vysoce přesných kovových […]

Ultrarychlé váhové terminály IND 360 pro automatizaci systémů vážení a plnění nádrží

Rychlé, automatizované aplikace usnadňují vážení. Terminál METTLER TOLEDO IND360 v sobě skrývá jedno zařízení pro více aplikací. Předprogramované aplikace pro řízení úrovně náplně v nádrži/zásobníku a […]

OSTROJ dodá dopravníkový systém pro Model Obaly. K prototypování využil virtuální realitu

Opavský OSTROJ získal rozsáhlou zakázku na dodávku komplexního dopravníkového systému pro automatizaci výroby ve společnosti Model Obaly a.s. S pomocí simulačního programu a virtuální reality navrhl […]