Obrábění

04. května 2015 00:07

Seco představuje novou generaci povlaku Duratomic

Společnost Seco doplnila svou revoluční technologii povlakování břitových destiček Duratomic® o nové funkce, čímž znovu posouvá výkon v obrábění kovů na další úroveň.

Technologie Duratomic, která byla představena v roce 2007 a v nedávné době zdokonalena, vymezila pro výkon při obrábění nový standard. Jde o unikátní metodu povlakování řízenou na atomární úrovni, jehož základní strukturou je Al2O3.

Technologie Duratomic představuje jedinečné uspořádání atomů hliníku a kyslíku, které zdokonaluje mechanické vlastnosti povlaku a zajišťuje, že jsou naše třídy tepelně a chemicky odolné.

Inzerce

Každá hrana se počítá

Obráběcí průmysl čelí běžnému problému s odpadem, kdy uživatelé omylem vyhazují nepoužité destičky, protože nemohou rozlišit, zda byly, či nebyly použity. Naše průzkumy ukazují, že u vyřazených břitových destiček není využito přibližně 11 % řezných hran. Tento problém vyřešíte s našimi novými břitovými destičkami Duratomic®, se kterými je téměř nemožné opomenout nepoužité hrany.

Díky tomuto zlepšení můžeme zákazníkům pomoci naplno využívat naše produkty, aby dosáhli vyšší produktivity, snížili množství odpadu a ušetřili peníze. Naše nové třídy pro soustružení oceli jsou výsledkem dlouholetého výzkumu a vývoje prováděného vysoce erudovaným personálem společnosti Seco. S těmito novými třídami můžete zpracovat více dílů na jednu hranu, omezit přerušování výroby a snížit počet nevyužitých hran. Začněte ještě dnes používat naše nové břitové destičky s technologií Edge Intelligence a využijte výhody našich odborných znalostí a zkušeností soustředěných do každé řezné hrany.

Tři třídy navržené pro všechny vaše požadavky při soustružení oceli

Soustružení patří mezi nejběžnější obráběcí operace, nicméně výrobci se při nich stále potýkají s výzvami, které lze ovšem díky dostupným možnostem omezit a řídit.

Třídy břitových destiček TP2501, TP1501 a TP0501 nabízí maximální spolehlivost a předvídatelný a produktivní výkon. S těmito třemi třídami pokrýváme všechny potřeby pro obrábění oceli. Taková optimalizace zahrnuje využití našeho rozsáhlého výzkumu a jeho použití na další rozvoj naší bezkonkurenční technologie Duratomic.

Výsledkem jsou třídy břitových destiček, které jsou houževnatější, odolnější vůči teplu i opotřebení a zároveň jsou chemicky inertní, což zajišťuje delší životnost nástroje i při vysokých řezných rychlostech. S touto prodlouženou životností můžete eliminovat nenadálé poškození nástroje a snížit tak četnost přepracování a zmetkovitost.

Třídy břitových destiček TP2501, TP1501 a TP0501 dostupné v široké řadě tvarů a geometrií pro lehké, středně náročné a hrubovací operace nabízí ten nejlepší výběr pro obrábění oceli, ať už je vaším cílem univerzální, vyvážená nebo vysoká produktivita.

TP2501: univerzální produktivita

Třída TP2501 je navržena pro výrobce zaměřené na spolehlivou produktivitu a výrobu dílů. Tato třída je první volbou pro operace od hrubování až po dokončovací obrábění, která se dokáže přizpůsobit různým požadavkům na materiál obrobku a nepředvídatelným pracovním podmínkám. Ve skutečnosti nejméně 25 procent případů soustružení oceli probíhá v rámci parametrů, které vyžadují vlastnosti této třídy, včetně vlastností v normě ISO P25.

Výhody řešení SECO:

 • univerzální třída pro obecné soustružení oceli, včetně obrábění feritických a martenzitických nerezových ocelí,
 • snadné rozlišení opotřebené hrany zajišťuje vysoký výkon a méně odpadu,
 • vynikající odolnost proti opotřebení pro delší životnost nástroje, méně časté výměny nástrojů a vyšší řezné podmínky,
 • vysoce bezpečné houževnaté řezné hrany pro všestrannost a produktivitu.

TP1501: vyvážená produktivita

Třída TP1501 s technologií Duratomic široce použitelná pro ocelové obrobky a obrobky vyrobené z měkčích nízkolegovaných ocelí je se svými dobře vyváženými vlastnostmi první volbou pro operace vyžadující vysokou odolnost proti opotřebení a vyšší řezné rychlosti. Spolu s třídou TP2501 pokrývají vlastnosti této třídy převážnou část operací soustružení oceli.

Výhody řešení SECO:

 • obecná třída, která představuje rovnováhu mezi rychlostí a produktivitou, obzvláště u obrobků z nízkolegované oceli,
 • snadné rozlišení opotřebené hrany zajišťuje vysoký výkon a méně odpadu,
 • vynikající odolnost proti opotřebení pro delší životnost nástroje, méně časté výměny nástrojů a vyšší řezné podmínky,
 • vysoká spolehlivost a přesnost zajišťují identickou kvalitu všech vyrobených dílů.

TP0501: vysokorychlostní soustružení

Třída TP0501 s technologií Duratomic nejvhodnější pro stabilní podmínky umožňující co největší výkon je první volbou pro dosažení nejvyšší možné životnosti díky odolnosti proti opotřebení a nebo nejvyšších řezných rychlostí při soustružení vysoce legovaných a abrazivních ocelí. I v těchto náročných podmínkách třída vyniká zachováním vysoké houževnatosti.

Výhody řešení SECO:

 • obecná třída, která nabízí vysokou rychlost a produktivitu, obzvláště u obrobků z vysoce legované oceli,
 • snadné rozlišení opotřebené hrany zajišťuje vysoký výkon a méně odpadu,
 • vynikající odolnost proti opotřebení pro delší životnost nástroje, méně časté výměny nástrojů a vyšší řezné podmínky,
 • extrémní žáruvzdornost nabízí vysoké rychlosti úběru materiálu bez potřeby chladicí kapaliny.

www.duratomic.com/cz


Seco Tools s. r. o.
Londýnské nám. 2, 639 00 Brno
T: +420 530 500 811
F: +420 530 500 810
seco.cz@secotools.com
www.secotools.com/cz


 

Mohlo by se Vám líbit

CastForge upevňuje své postavení na trhu

Silný růst a velký mezinárodní význam / Třetí ročník veletrhu odlitků a výkovků je naprostým úspěchem Od 4. do 6. června 2024 se na stuttgartském […]

Grumant: Nástroje z práškové oceli

Moderní doba klade stále větší požadavky na obráběcí nástroje a používané technologie. Při rozhodovacím procesu je však nutné zohlednit mnoho faktorů a nástroje, které se s obrovským úspěchem […]

Veletrh EuroBLECH 2024 uvádí nové způsoby zapojení do produktivity

Tisíce expozic a čtyři dny intenzivního sourcingu produktů, navazování kontaktů a výuky: Obor zpracování plechu se připravuje na laťku nastavující akci: veletrh EuroBLECH 2024 předvádí […]